ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΣΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ9.2/ΟΙΚ.28425/2008 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2604/Β/2008 και όπως τροποποιήθηκε στο ΦΕΚ 424/Β/2009, για όλους τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες η συντήρηση είναι υποχρεωτική.

Γράφει ο Παύλος Εμμ. Μαμμωνάς*

Κάθε ανελκυστήρας πρέπει να συντηρείται με συχνότητα μία φορά το μήνα για πολυκατοικίες και δύο φορές το μήνα για ανελκυστήρες εγκατεστημένους σε νοσοκομεία, σε δημόσιους χώρους, σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, σε αεροδρόμια, σε υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις, σε χώρους που είναι εκτεθειμένοι σε ιδιαίτερες επιδράσεις της ατμόσφαιρας ή του περιβάλλοντος χώρου όπως π.χ. σε πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, σε αυξημένη ανάπτυξη σκόνης, σε αυξημένο κίνδυνο διαβρώσεων, σε κίνδυνο εκρήξεων κ.λπ., σε ξενοδοχεία με παραπάνω από 200 κλίνες ή σε κτήρια όπου εξυπηρετείται ευρύ κοινό (10000 διαδρομές / εκκινήσεις την εβδομάδα) και γενικά σε προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό κτήρια ή χώρους στάθμευσης.

Ποσοστό 10% με 11% του πληθυσμού της χώρας μας, περίπου 1.000.000 άνθρωποι, είναι άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Το ποσοστό αυτό των πολιτών στις μέρες μας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα διακίνησης στην καθημερινότητα του λόγω της παλαιότητας του σχεδιασμού των κτηρίων και των οικοδομικών στοιχείων τους (κλίμακες, ανελκυστήρες κ.α.) και της κακής διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων. Το φαινόμενο αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον κοινωνικό αποκλεισμό, την περιθωριοποίηση των πολιτών αυτών και τη στέρηση συμμετοχής τους σε κοινωνικά αγαθά, σε ψυχαγωγία και υπηρεσίες, όπου πρέπει να είναι κοινά σε όλους τους πολίτες κάθε κράτους / πόλης. Στη χώρα μας μέχρι το 1985, το αυτονόητο δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης όλων των πολιτών σε όλους τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτο.

1985, χρονιά σταθμός για τα ΑμεΑ.

Συστήθηκε στο τότε υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (νυν ΥΠΕΚΑ) γραφείο μελετών ΑμεΑ για την εκπόνηση μελετών προδιαγραφών σχετικών με την πρόσβαση ΑμεΑ στο κτηριακό και φυσικό περιβάλλον των πόλεων της χώρας. Την ίδια χρονιά εκδίδεται ο νέος Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.) όπου με παρέμβαση του Γραφείου Μελετών του ΥΠΕΧΩΔΕ, στο άρθρο 29 του Γ.Ο.Κ. επιβάλλεται η ύπαρξη πρόσβασης σε όλα τα νέα κτήρια, και προβλέπεται και η υποχρεωτική εγκατάσταση ανελκυστήρα. Τον Γ.Ο.Κ. του 1985 έρχεται να συμπληρώσει ο Κτηριοδομικός Κανονισμός του 1989 στον οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις για την πρόσβαση των ΑμεΑ. Στη συνέχεια ο Γ.Ο.Κ. του 1985 τροποποιείται το 2000, με το άρθρο 28, με το οποίο καθιερώνεται υποχρεωτική η ύπαρξη πρόσβασης τόσο στα νέα όσο και στα υφιστάμενα κτήρια χρήσης ευρύ κοινού. Παράλληλα με το άρθρο 18 δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης ανελκυστήρα σε κατοικία ΑμεΑ κατ’ εξαίρεση όλων των κείμενων διατάξεων.

Η πλειοψηφία των εγκατεστημένων ανελκυστήρων στην χώρα μας και συγκεκριμένα μέχρι και το 1999 θεωρείται ακατάλληλη και χωρίς δυνατότητα πρόσβασης για τα περισσότερα ΑμεΑ και κυρίως για τα ΑμεΑ που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο.

Οι διαστάσεις του θαλάμου των περισσοτέρων από αυτούς τους ανελκυστήρες αλλά και το καθαρό άνοιγμα της εξωτερικής ημιαυτόματης θύρας που κυμαίνεται στα 60-65 εκατοστά τους καθιστά απαγορευτικούς στην πρόσβαση και χρήση από ΑμεΑ.

Στην ισχύουσα νομοθεσία και στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 81.70 / 2003 αναφέρονται αναλυτικά οι απαιτούμενες προδιαγραφές που υποχρεούται να έχει ένας ανελκυστήρας που προορίζεται για χρήση από ΑμεΑ. Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 81.70 / 2003 ορίζει αυστηρά τις εσωτερικές διαστάσεις του θαλάμου ενός ανελκυστήρα για χρήση από ΑμεΑ, ώστε να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μεταφοράς ΑμεΑ με αναπηρικό αμαξίδιο.

Κατατάσσει σε τρεις κατηγορίες τους ανελκυστήρες αυτούς σύμφωνα με τις διαστάσεις του θαλάμου.

Πρώτη κατηγορία, θάλαμος διαστάσεων 1,25 μέτρα μήκος Χ 1,00 μέτρο πλάτος (συνολικού εμβαδού 1,25 m2), και μέγιστου βάρους ανύψωσης 450 κιλών. Ο συγκεκριμένος ανελκυστήρας προορίζεται για χρήση από ένα ΑμεΑ με αναπηρικό αμαξίδιο χωρίς δυνατότητα περιστροφής μέσα στο θάλαμο και χωρίς δυνατότητα παρουσίας συνοδού.

Δεύτερη κατηγορία, θάλαμος διαστάσεων 1,40 μέτρα μήκος Χ 1,10 μέτρα πλάτος (συνολικού εμβαδού 1,54 m2), και μέγιστου βάρους ανύψωσης 630 κιλών. Ο συγκεκριμένος ανελκυστήρας προορίζεται για χρήση από ένα ΑμεΑ με αναπηρικό αμαξίδιο χωρίς δυνατότητα περιστροφής μέσα στο θάλαμο και ενός ακόμα ατόμου - συνοδού.

Τρίτη κατηγορία, θάλαμος διαστάσεων 1,40 μέτρα μήκος Χ 2,00 μέτρα πλάτος (συνολικού εμβαδού 2,80 m2), και μέγιστου βάρους ανύψωσης 1.275 κιλών. Ο συγκεκριμένος ανελκυστήρας προορίζεται για χρήση από ένα ΑμεΑ με αναπηρικό αμαξίδιο με δυνατότητα περιστροφής μέσα στο θάλαμο και μερικών ακόμα ατόμων - επιβατών.

Το ελάχιστο άνοιγμα πόρτας , καθορίζεται από την εθνική νομοθεσία της κάθε χώρας.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ81-70 / 2003 απαιτείται ελάχιστο άνοιγμα πόρτας 800mm, ο Ελληνικός όμως Γ.Ο.Κ. ορίζει ως ελάχιστο άνοιγμα πόρτας τα 850mm.

Όλες οι θύρες του ανελκυστήρα για χρήση από ΑμεΑ και των ορόφων και του θαλάμου είναι υποχρεωτικά αυτόματες σε όλες τις περιπτώσεις και ποτέ ημιαυτόματες όπως συνηθίζεται. Σε συνέχεια των προδιαγραφών επιγραμματικά αναφέρουμε. Στο δάπεδο, μπροστά από κάθε εξωτερική θύρα του θαλάμου θα πρέπει να υπάρχει ειδική ανάγλυφη προειδοποίηση με χρωματική σήμανση διαστάσεων 0,60 μέτρου μήκους Χ 0,85 μέτρου πλάτους, όπου να υποδηλώνει ότι πρόκειται για θύρα ανελκυστήρα. Επίσης απαιτείται η χρωματική αντίθεση στο πλαίσιο της εξωτερικής θύρας του θαλάμου σε κάθε όροφο. Οι εξωτερικές κομβιοδόχοι του ανελκυστήρα τοποθετούνται σε ελάχιστο ύψος των 90 εκατοστών και μέγιστο των 120 εκατοστών. Τα κομβία φέρουν γραφή BRAILLE και υπάρχουν φωτεινές και ηχητικές ενδείξεις. Στο εσωτερικό του θαλάμου πρέπει να υπάρχει διάχυτος φωτισμός. Περιμετρικά του θαλάμου και σε ύψος περίπου των 90 εκατοστών από το δάπεδο του θαλάμου τοποθετούνται χειρολαβές. Τα κομβία ελέγχου τοποθετούνται και εκείνα σε ελάχιστο ύψος των 90 εκατοστών και μέγιστο των 120 εκατοστών. Είναι αυτονόητο ότι και εκείνα είναι εφοδιασμένα με ανάγλυφη (σύστημα BRAILLE), φωτεινή και ηχητική ένδειξη. Τέλος στον ανελκυστήρα τοποθετείται κατάλληλη τηλεφωνική διάταξη αμφίδρομης επικοινωνίας σε ύψος 1,00 μέτρου έως 1,20 μέτρου και 0,40 μέτρου από τη θύρα, η οποία είναι προγραμματισμένη να επικοινωνεί με τον υπεύθυνο συντηρητή του ανελκυστήρα και / ή την αστυνομία και / ή την πυροσβεστική υπηρεσία.

Από τα παραπάνω διαπιστώνει κάποιος πως πλέον γίνονται μεγάλα βήματα τόσο νομοθετικά όσο και τεχνολογικά, ώστε τα ΑμεΑ να έχουν στο 100% το αυτονόητο και αναφαίρετο δικαίωμα της πρόσβασης σε οποιοδήποτε κοινόχρηστο και κοινωφελή χώρο. Σίγουρα θα χρειαστούν και άλλα τέτοια μεγάλα βήματα, για την βελτίωση της ζωής και της καθημερινότητας των ΑμεΑ. Το βασικότερο όμως απ’ όλα είναι η κοινωνική συνείδηση που πρέπει να αποκτήσουν όλοι οι πολίτες, με την οποία θα γίνουν όλες οι πόλεις λειτουργικές και φιλόξενες για όλους.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

‘Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην ανάπτυξη των ηλεκτροκίνητων οχημάτων (EVs) είναι η έλλειψη υποδομών φόρτισής τους. Μπορεί να αντιμετωπιστεί και πώς....

Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας ως αρχή το φως που αποτελεί πηγή ζωής για τον άνθρωπο, ο αρχιτεκτονικός φωτισμός αναφέρεται στην τέχνη και την επιστήμη του φωτισμού του ανθρώπινου περιβάλλοντος και αφορά τη σύλληψη, μελέτη κ...

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ UPS

Οι σημαντικές οικονομικές απώλειες που μπορεί να επιφέρουν σε κάποιες επιχειρήσεις οι βραχυχρόνιες διακοπές ή μεταβολές στην ποιότητα ισχύος, καθιστούν αναγκαία την εγκατάσταση συσκευών αδιάλειπτης πα...

Κλείσιμο [X]