ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΣΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

«ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΠΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ»

Για την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων ευαισθητοποίησης και για τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας κυρίως με τα παιδιά στα σχολεία έκανε λόγο, μεταξύ άλλων, ο κ. Δημήτριος Χριστογιαννόπουλος, γενικός διευθυντής της «Φωτοκύκλωση Α.Ε.», η οποία γιορτάζει φέτος δέκα χρόνια λειτουργίας.

Συνέντευξη στο Λάμπρο Κατσαρό

Η «Φωτοκύκλωση Α.Ε.» είναι συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.) αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.), το οποίο είναι εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), επίσημο φορέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ο γενικός διευθυντής της εταιρείας κ. Δημήτριος Χριστογιαννόπουλος, στη  συνέντευξη που έδωσε στον «Η», τονίζει τη σημασία της ανακύκλωσης στην καθημερινότητά μας, ενώ ζητά τη πλήρη υποστήριξη των χρηστών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι που έχουν τεθεί για αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης.

 

– Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους δομήθηκε η «Φωτοκύκλωση Α.Ε.» και ποιοι οι βασικοί στόχοι της για το επόμενο χρονικό διάστημα;

Δημήτριος Χριστογιαννόπουλος: Η δημιουργία του συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων «Φωτοκύκλωση Α.Ε.» βασίστηκε στην αρχή της διευρυμένης ευθύνης παραγωγού, σύμφωνα με την οποία ο παραγωγός πρέπει να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα του, μόλις φτάσουν στο τέλος ζωής τους και καταστούν απόβλητα, υποβάλλονται σε ορθή διαχείριση, δηλαδή διαχωρίζονται, συλλέγονται και υφίστανται την κατάλληλη επεξεργασία.

Να διευκρινίσω ότι «παραγωγός» δεν είναι μόνο αυτός που θα κατασκευάσει μία ηλεκτρική συσκευή, αλλά και εκείνος που θα την εισαγάγει και θα την «τοποθετήσει» πρώτη φορά στην ελληνική αγορά. Αυτός λοιπόν έχει την ευθύνη της ορθής διαχείρισης.

Αντικείμενό μας είναι η οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Προσπαθούμε να φέρουμε εις πέρας το συγκεκριμένο έργο με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και σύμφωνα με τα ποιοτικά κριτήρια που προβλέπει η ευρωπαϊκή και η ελληνική νομοθεσία, με γνώμονα πάντα την προστασία του περιβάλλοντος.

Έχοντας επιτύχει έως τώρα όλους τους στόχους για τη συλλογή και επεξεργασία των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το έτος 2018, κοιτάζουμε ήδη μπροστά στο στόχο του 2019, ο οποίος είναι να συλλέξουμε το 65% των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού επί του μέσου όρου της ποσότητας των αντίστοιχων συσκευών που διατέθηκαν στην ελληνική αγορά στη διάρκεια των προηγούμενων τριών ετών από τους συμμετέχοντες στο σύστημα παραγωγούς.

 

– Ποιο είναι το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα; Σε μία εποχή με απαιτήσεις για πλήρη ανακύκλωση παλαιού, άχρηστου και άστοχου ηλεκτρολογικού υλικού, τι θα πρέπει να προσέχουν οι επαγγελματίες των ηλεκτρολογικών επαγγελμάτων;

Δημήτριος Χριστογιαννόπουλος: Έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να παρέχουμε προσαρμοσμένες υπηρεσίες προς όλες τις επιχειρήσεις / οργανισμούς που συμμετέχουν στο σύστημά μας, είτε αυτοί είναι παραγωγοί είτε σημεία συλλογής αποβλήτων, χωρίς να θίγεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των συνεργατών μας.

Επίσης έχουμε αναπτύξει ένα μοντέλο συλλογής αποβλήτων μέσω των συνεργατών μας σημείο - σημείο, καλύπτοντας τη συλλογή σε όλη την Ελλάδα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να βάλουν στην καθημερινότητά τους τον όρο «ανακύκλωση». Στους ρυθμούς με τους οποίους ζούμε, τίποτα δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένο, καθώς τα οφέλη της εναλλακτικής διαχείρισης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων είναι σημαντικά.

Και τα κυριότερα από αυτά είναι η προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας από τις βλαβερές ουσίες που περιέχουν οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, η εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε όλη την αλυσίδα διαχείρισης των αποβλήτων αυτών, από το σχεδιασμό - κατασκευή ενός κάδου συλλογής και τη συλλογή - μεταφορά αποβλήτων, μέχρι και την τελική τους επεξεργασία.

 

– Το νομοθετικό πλαίσιο καλύπτει τις δράσεις και τις ανάγκες του εναλλακτικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων ή υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης; Τι θεωρείτε ότι θα έπρεπε να αλλάξει;

Δημήτριος Χριστογιαννόπουλος: Η νομοθεσία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση· ωστόσο παραμένουν προς επίλυση θέματα όπως είναι η εισφοροδιαφυγή και η αδιαφορία μερίδας των υπόχρεων παραγωγών να ενταχθούν σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Άξιο είναι να σημειωθεί ότι η εφαρμογή του Εθνικού Μητρώου Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΜΠΑ) σηματοδοτεί θετικές προσδοκίες για την αντιμετώπιση της μείωσης της εισφοροδιαφυγής.

Στα αρνητικά σημεία θα πρέπει να αναφερθεί η απουσία από την πλευρά της πολιτείας ελέγχων και επιβολής κυρώσεων στους υπόχρεους παραγωγούς και στους λοιπούς εμπλεκόμενους υπόχρεους του νόμου (διακινητές, εμπόρους κλπ.) προκειμένου να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, καθώς και η απουσία ελέγχων και επιβολής κυρώσεων στην παράνομη διακίνηση και επεξεργασία των ηλεκτρονικών αποβλήτων μέσω μη αδειοδοτημένων δομών.

Επίσης η καθυστέρηση ανανέωσης και έγκρισης των αδειών και οι συνεχείς νομοθετικές αλλαγές αποτελούν τροχοπέδη στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα τελευταία 6 χρόνια έχουν θεσμοθετηθεί 25 νομοθετήματα σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση.

Μεταξύ των προτάσεων του συστήματός μας είναι οι εξής:

-         Η έγκαιρη έκδοση και ανανέωση της άδειας λειτουργίας των συστημάτων.

-         Ο καθορισμός ρόλων, κανόνων, δυνατοτήτων και αρμοδιοτήτων των φορέων διαχείρισης με βάση τους κανόνες της αγοράς και τους περιβαλλοντικούς κανόνες.

-         Ο έλεγχος και η καθιέρωση "περιβαλλοντικής ενημερότητας" των υπόχρεων παραγωγών με οποιονδήποτε τρόπο, μέσω της εφαρμογής του "Εθνικού Μητρώου Παραγωγού" ή μέσω του ΓΕΜΗ.

-         Η ανάδειξη της συμβολής της "ατομικής ευθύνης" στο θέμα ανακύκλωσης αποβλήτων.

-         Ο έλεγχος α) της ροής αποβλήτων κάθε προϊόντος σε κάθε στάδιο διαχείρισης και β) των καταγεγραμμένων ποσοτήτων συλλογής και ανακύκλωσης συνολικά και κατά φορέα.

-         Επιβολή κυρώσεων στους ανένταχτους υπόχρεους και σε περιπτώσεις εισφοροδιαφυγής.

-         Ο έλεγχος (από τον Ε.Ο.ΑΝ.) των διακινητών - λιανοπωλητών για την εφαρμογή του νόμου.

-         Η κατάλληλη στελέχωση του Ε.Ο.ΑΝ. για την έγκαιρη ανταπόκριση στα θέματα της εναλλακτικής διαχείρισης και των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης εν γένει.

-         Η έγκαιρη έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων όπου απαιτείται για την ορθή εφαρμογή του νόμου 4496/17.

-         Ο τελωνειακός έλεγχος της νομιμότητας των εισαγομένων προϊόντων ως προς τον αριθμό μητρώου παραγωγού του εισαγωγέα.

 

– Ποια είναι τα αποτελέσματα των δράσεων ευαισθητοποίησης και ποια τα μηνύματα που δέχεστε από το κοινό;

Δημήτριος Χριστογιαννόπουλος: Για να διασφαλίσουμε ότι τα μηνύματά μας φτάνουν στο ευρύτερο δυνατό κοινό σε διάφορες στοχευμένες ομάδες, δημιουργήσαμε μια ολόκληρη σειρά δράσεων ευαισθητοποίησης, όπως είναι σχολικές ενημερώσεις, θεατρικές παραστάσεις, διανομή ενημερωτικών εντύπων, καμπάνιες ενημέρωσης κτλ.

Στη «Φωτοκύκλωση Α.Ε.» γνωρίζουμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας μόνο με την πλήρη υποστήριξη των ενημερωμένων χρηστών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Γι’ αυτό συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για την εκπαίδευση του κοινού σχετικά με τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, χρησιμοποιώντας διάφορα κανάλια επικοινωνίας.

Σκοπός μας είναι να αλλάξουμε τις συνήθειες του τελικού χρήστη και να τον πείσουμε να απορρίπτει τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με το σωστό τρόπο. Η παροχή κινήτρων που θα βοηθήσει τους καταναλωτές να αλλάξουν τον τρόπο ζωής και τη συμπεριφορά τους απαιτεί μακροπρόθεσμη επικοινωνιακή στρατηγική. Επιθυμώντας να αποκτήσουμε πρόσβαση σε όσο το δυνατόν περισσότερες πληθυσμιακές ομάδες, προσαρμόζουμε προσεκτικά τα μηνύματά μας στις ιδιαιτερότητες κάθε ομάδας-στόχου.

Τα μηνύματα που δεχόμαστε από την κοινωνία είναι θετικά, και αυτό πιστοποιείται από την αύξηση του ρυθμού δημιουργίας των νέων σημείων συλλογής στις περιοχές όπου πραγματοποιούμε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Επιπλέον, ποιοτικό αποτέλεσμα της διαρκούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των νοικοκυριών θεωρούμε την ορθή απόρριψη των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού χωριστά από τα οικιακά απόβλητα, καθώς έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε σταδιακά τις συνήθειες απόρριψης των καταναλωτών.

 

– Μια και βρισκόμαστε στην καρδιά της τουριστικής περιόδου, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε και για το αν ανταποκρίνονται στις υπηρεσίες σας οι ξενοδοχειακές μονάδες.

Δημήτριος Χριστογιαννόπουλος: Στο σύστημά μας συμμετέχουν περισσότερες από 200 ξενοδοχειακές μονάδες απ’ όλη την Ελλάδα, από τις οποίες έχουν συλλεχθεί και ανακυκλωθεί περισσότερα από 25 τόνους απόβλητα λαμπτήρων τα τελευταία πέντε χρόνια.

Έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχει αυξητική τάση τόσο στη συμμετοχή των ξενοδοχειακών μονάδων στο σύστημά μας όσο και στις ποσότητες που συλλέγονται από αυτές. Καθοριστικούς παράγοντες για την αύξηση αυτή αποτελούν οι νέες απαιτήσεις του περιβαλλοντικού ISO και το ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, καθώς κάθε ξενοδοχειακή μονάδα είναι πλέον υποχρεωμένη να διαχειρίζεται και να παρακολουθεί με τον βέλτιστο τρόπο όλα τα απόβλητα που παράγονται από αυτή.

Έχουμε δημιουργήσει ειδικό τμήμα με έμπειρο προσωπικό, το οποίο παρέχει στους συνεργάτες του συστήματος όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και τις πληροφορίες που χρειάζονται, τόσο για την τήρηση των προδιαγραφών του περιβαλλοντικού ISO όσο και για τις απαιτήσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις τουριστικές υποδομές που υπάρχουν στην Ελλάδα, οι 200 ξενοδοχειακές μονάδες που συμμετέχουν στο σύστημά μας είναι πολύ λίγες.

 

– Η ανακύκλωση του ηλεκτρολογικού υλικού χαρακτηρίστηκε από ομιλητή στο συνέδριο της «Verde.tec» ότι είναι μία «μόδα της εποχής». Θα θέλαμε να μας πείτε ποιες είναι οι σχετικές διεθνείς τάσεις και προοπτικές, δεδομένου ότι βαίνουμε ταχέως προς τα «έξυπνα σπίτια» που θα λειτουργούν σε συνδυασμό με το διαδίκτυο.

Δημήτριος Χριστογιαννόπουλος: Στην Ελλάδα διατίθενται ετήσια στην αγορά περισσότεροι από 130.000 τόνοι ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ο αριθμός αυτός κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των κρατών-μελών με πωλήσεις πάνω από το μέσο όρο, γεγονός που αυξάνει τις ποσότητες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Η αποτελεσματικότητα της συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Ελλάδα είναι υψηλή. Συλλέγουμε περίπου το 46% των αποβλήτων που διατέθηκαν στην αγορά στη διάρκεια των προηγούμενων τριών ετών, γεγονός που μας κατατάσσει στην 6η θέση πανευρωπαϊκά. Όσο για τη «μόδα της εποχής», εμείς θα επισημαίναμε την καθυστερημένη προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Είναι γεγονός ότι οι διεθνείς τάσεις δείχνουν ότι οι ποσότητες των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα αυξάνονται διαρκώς, εξαιτίας της συνεχούς αλλαγής των τεχνολογιών. Γι’ αυτό θα πρέπει να γίνει προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τόνωση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών.

Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι μόνο ελληνικό· είναι ευρωπαϊκό και είναι σαφώς εντονότερο στις χώρες της ανατολικής και νότιας Ευρώπης, όπου– πέραν του γεγονότος της διαφοράς σε επίπεδο περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών, σε σύγκριση με τους πολίτες των χωρών της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης– είναι αισθητές οι δυσλειτουργίες της πολιτείας και η έλλειψη αποτελεσματικότητας.

 

– Τελειώνοντας, θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη διεθνή έκθεση τεχνολογιών περιβάλλοντος «Verde.tec». Κατά πόσο θεωρείτε ότι βοηθά το έργο σας η προβολή σε μία έκθεση που έχει πλέον καταστεί θεσμός;

Δημήτριος Χριστογιαννόπουλος: Η έκθεση τεχνολογιών περιβάλλοντος «Verde.tec» είναι ένας θεσμός πάρα πολύ σημαντικός, τον οποίο στηρίζουμε κάθε χρόνο με την παρουσία μας και ο οποίος συνεχώς εξελίσσεται. Η συμμετοχή μας αποτελεί ευκαιρία πρόσβασης σε τακτικές και σύγχρονες πρακτικές για τη διαχείριση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, σε συνεργασία τόσο με ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

ΒΟΧ

Το δίκτυο των συνεργατών

Δημήτριος Χριστογιαννόπουλος: «Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με περίπου 7.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Τα περισσότερα από αυτά είναι καταστήματα λιανικής, βιομηχανίες, ξενοδοχειακές μονάδες, τράπεζες, σούπερ μάρκετ, δημοτικά σημεία, σχολικές - πανεπιστημιακές μονάδες κ.ά.

»Επιπλέον συνεργαζόμαστε με ειδικά αδειοδοτημένες μεταφορικές εταιρείες, οι οποίες αναλαμβάνουν το έργο της συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού από όλα τα σημεία συλλογής, καθώς και με ειδικά αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης στην Ελλάδα στις οποίες καταλήγουν όλα τα συλλεχθέντα υλικά.

»Το σύστημα ήδη παρέχει πανελλαδική κάλυψη σε όλους τους τομείς της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ωστόσο συνεχής επιδίωξη είναι αφενός η αύξηση των σημείων συλλογής σε όλη την ελληνική επικράτεια και αφετέρου η ανάπτυξη νέων συνεργασιών με εταιρείες συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των εμπλεκομένων». 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΛΕΩΝIΔΑΣ ΜΟΣΧOΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘYΝΩΝ ΣYΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ MICROLINK TECHNOLOGY & SECURITY

Η Μicrolink Technology & Security δραστηριοποιείται στον τομέα της εισαγωγής και εμπορίας συστημάτων ασφαλείας, καθώς και στον τομέα των εξαγωγών...

«ΤΑ DRONES ΈΧΟΥΝ ΆΠΕΙΡΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ»

Τεχνολογικά πρωτοπόρα είναι η ΔΕΗ όσον αφορά τις εφαρμογές drone, όπως μας αναλύει στη συνέντευξή του στον «Η» ο διευθυντής του Κέντρου Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) της επιχείρησης κ. Κωνσταντί...

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: «ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει θέσει στόχους, πολλοί εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται. Για να δοθούν επιπλέον κίνητρα στους επενδυτές προχωρά σε συστηματική καταγραφή κωδικοποίησης της νομοθ...

Κλείσιμο [X]