ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΣΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Φ9.2/ΟΙΚ.28425/2008 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2604/Β/2008 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 424/Β/2009, για όλους τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες η συντήρηση είναι υποχρεωτική.

Γράφει ο Παύλος Εμμ. Μαμμωνάς*

Η συντήρηση των ανελκυστήρων πρέπει να γίνεται με συχνότητα μία φορά το μήνα εάν πρόκειται για ανελκυστήρες πολυκατοικιών, αλλά δύο φορές το μήνα για ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι σε νοσοκομεία, σε δημόσιους χώρους, σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, σε αεροδρόμια, σε υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις, σε χώρους που είναι εκτεθειμένοι σε ιδιαίτερες επιδράσεις της ατμόσφαιρας ή του περιβάλλοντος χώρου (όπως π.χ. σε πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, σε αυξημένη ανάπτυξη σκόνης, σε αυξημένο κίνδυνο διαβρώσεων, σε κίνδυνο εκρήξεων κλπ.), σε ξενοδοχεία με παραπάνω από 200 κλίνες ή σε κτίρια όπου εξυπηρετείται ευρύ κοινό (με πάνω από 10.000 διαδρομές / εκκινήσεις την εβδομάδα) και γενικά σε προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό κτίρια ή χώρους στάθμευσης.

Η συντήρηση περιλαμβάνει τον κατά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφάλειας, της ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης, καθώς και των υπόλοιπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα.

Στόχος είναι η εξακρίβωση και εκτίμηση ανασφαλούς λειτουργίας, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορύθμισης των μηχανικών ή/και ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας και των λοιπών εξαρτημάτων αυτού.

Η συντήρηση περιλαμβάνει ακόμη τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας με εξάλειψη των βλαβών και των απορυθμίσεων, καθώς επίσης τον καθαρισμό και τη λίπανση –όπου χρειάζεται– όλων των εξαρτημάτων, σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών εξαρτημάτων και των διατάξεων ασφαλείας.

Όμως, κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, λόγω και των συχνά χαμηλών θερμοκρασιών στο περιβάλλον καθώς και των έντονων βροχοπτώσεων ή χιονοπτώσεων, απαιτείται επιπλέον συντήρηση και έλεγχος σημείων και εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, πέρα από τις προδιαγραφές των κατασκευαστών τους και τα πρότυπα ασφαλείας,  για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του.

Βασικό μέλημα του κάθε συντηρητή κατά τους χειμερινούς μήνες είναι η παρακολούθηση για τυχόν εμφάνιση υγρασίας (ή ακόμα και ποσότητας νερού, μετά από ισχυρή βροχόπτωση) στην εγκατάσταση του ανελκυστήρα, τόσο στο χώρο του φρεατίου όσο και στο χώρο του μηχανοστασίου του ανελκυστήρα.

Η υγρασία αποτελεί σοβαρό «εχθρό» του ανελκυστήρα, διότι προσκολλάται στα μηχανικά και ηλεκτρικά συστήματα και δημιουργεί μια σειρά από βλάβες. Είναι υπαίτια για πολλές περιπτώσεις υπολειτουργίας του ανελκυστήρα, μέχρι και για διακοπή της λειτουργίας του (π.χ. για βραχυκύκλωμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα, ενεργοποίηση του ηλεκτρονόμου διαρροής κ.ά.).

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι πιο ευπαθείς ανελκυστήρες στην υγρασία είναι εκείνοι των οποίων το μεν μηχανοστάσιο βρίσκεται σε υπόγειο, το δε τροχαλιοστάσιο στην ταράτσα του κτιρίου, στην οποία υπάρχει χώρος ο οποίος συνήθως είναι καλυμμένος από μια απλή μεταλλική (και όχι χτιστή) κατασκευή και είναι περισσότερο εκτεθειμένος στα καιρικά φαινόμενα (σε υγρασία, κρύο, νερό).

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνει ο συντηρητής και σε κάθε είδους «αρθρώσεις» του ανελκυστήρα, τις οποίες η υγρασία και οι χαμηλές θερμοκρασίες κάνουν πιο δύσκαμπτες και οι οποίες κατά τις συντηρήσεις των χειμερινών μηνών μπορεί να χρειάζονται επιπλέον λίπανση. Πρόκειται κυρίως για τα σημεία εκείνα που κατά την κίνηση του ανελκυστήρα αλλάζει η θέση λειτουργίας τους με μηχανικό τρόπο, και τέτοια είναι π.χ. τα κλείθρα ασφαλείας των θυρών, οι διακόπτες ορόφων, οι μεντεσέδες των θυρών, οι μηχανισμοί απόσβεσης (ωθητήρες) κατά το κλείσιμο των θυρών, οι τροχαλίες παρέκκλισης, οι τροχαλίες του περιοριστή ταχύτητας κ.ά.

Επόμενο σημείο ελέγχου άξιο προσοχής είναι η πέδηση (φρένο) των ηλεκτρομηχανικών ανελκυστήρων. Η υγρασία και οι χαμηλές θερμοκρασίες κατά τους χειμερινούς μήνες μπορούν να επηρεάσουν δραματικά την πέδηση του ανελκυστήρα, καθώς αλλάζει η σύσταση του υλικού φρεναρίσματος (φερμουΐτ). Συνήθως αυτό σκληραίνει, και έτσι αλλάζουν οι συνθήκες φρεναρίσματος του ανελκυστήρα.

Είναι σύνηθες φαινόμενο να υπάρχει απορύθμιση της στάθμης σταματήματος του ανελκυστήρα στους ορόφους λόγω των καιρικών συνθηκών και κυρίως σε ανελκυστήρες που η λειτουργία του κινητήρα δεν γίνεται με χρήση inverter. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που μπορεί να προκαλέσει και ατύχημα, και γι’ αυτό ο συντηρητής θα πρέπει να το παρακολουθεί και να κάνει σωστή ρύθμιση των φρένων της μηχανής, σύμφωνα πάντα με τα πρότυπα και τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

Αντίστοιχα, στους ηλεκτροϋδραυλικούς ανελκυστήρες οι οποίοι λειτουργούν με υδραυλικό λάδι ειδικών προδιαγραφών, θα πρέπει ο συντηρητής κατά τους χειμερινούς μήνες να δίνει μεγάλη προσοχή στη θερμοκρασία του λαδιού. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τους ηλεκτροϋδραυλικούς ανελκυστήρες που δεν έχουν θερμαντική διάταξη (ηλεκτρική αντίσταση), με τη βοήθεια της οποίας το υδραυλικό λάδι διατηρεί σταθερά συγκεκριμένη θερμοκρασία λειτουργίας.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος επηρεάζουν το ιξώδες του λαδιού, με αποτέλεσμα το λάδι να πήζει και να χάνει τη ρευστότητά του. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στη στάθμη σταματήματος του ανελκυστήρα στους ορόφους, ενώ μπορεί να απορυθμίσει την ταχύτητα λειτουργίας και σταματήματος του ανελκυστήρα.

Γι’ αυτό το λόγο ο συντηρητής θα πρέπει να κάνει ορισμένες δοκιμαστικές διαδρομές, και αν εντοπίσει οποιαδήποτε ανωμαλία είτε στη στάθμη σταματήματος είτε σε κάτι άλλο (π.χ. σε ό,τι αφορά χρονικές καθυστερήσεις), να προβεί στις κατάλληλες ρυθμίσεις των βαλβίδων του υδραυλικού μπλοκ, και –σύμφωνα πάντα με τα πρότυπα και τις υποδείξεις του κατασκευαστή– να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες.

Ο ανελκυστήρας είναι ένας σύνθετος μηχανισμός από πολλά ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη, τα οποία επιβάλλεται να συνεργάζονται άριστα μεταξύ τους για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του, καθώς και για τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των επιβατών του. Κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη σωστή, επιμελή και σε τακτά χρονικά διαστήματα συντήρηση του ανελκυστήρα, όπως ορίζεται άλλωστε και από την ελληνική νομοθεσία.

*Ο Παύλος Εμμ. Μαμμωνάς είναι μηχανικός αυτοματισμού, γραμματέας Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ).

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

Η συμπεριφορά των συστημάτων γείωσης σε κρουστικά ρεύματα (λόγω κεραυνών ή χειρισμών) είναι καθοριστική για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας....

ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ;

Η μελέτη φωτισμού ορίζεται σαν άρτιος χειρισμός του φωτός αισθητικά και τεχνικά. Ο μελετητής φωτισμού εργάζεται σαν συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον αρχιτέκτονα, στον ηλεκτρολόγο μηχανικό και στον κύρι...

ΔΟΚΙΜEΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡHΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚHΣ ΣΥΜΒΑΤOΤΗΤΑΣ

Στο Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων και Ηλεκτρικών Μετρήσεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διεξάγονται δοκιμές και μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, που συμβάλλουν καθοριστικά στη σχεδίαση και ...

Κλείσιμο [X]