ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΣΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

Πρωταρχικός στόχος του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων παραμένει η ασφάλεια του κοινού σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς, η οποία ασφάλεια επιτυγχάνεται γενικά με κατάλληλο σχεδιασμό του κτιρίου και των επιμέρους χώρων του, με την εγκατάσταση ενεργητικών μέσων ασφάλειας και συστημάτων, καθώς και με την κατάλληλη επιλογή υλικών και εξοπλισμού.

Γράφει ο κ. Αθανάσιος Ελευθερούδης*

Η Ελλάδα, για μία τριακονταετία βασιζόταν για την ασφάλεια του πολίτη σε περιπτώσεις φωτιάς επί κτιρίων στο Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 71/1988 καθώς και σε μία σειρά από Πυροσβεστικές Διατάξεις (Πυρ. Διατ.) οι οποίες είτε συμπλήρωναν είτε επέκτειναν τη νομοθεσία, η οποία είχε αρχίσει να δείχνει την αδυναμία της να συμβαδίσει με τις σύγχρονες εξελίξεις.

Ένα επιπλέον πρόβλημα του προηγούμενου κανονισμού, πέρα από την παλαιότητά του, ήταν και η πολυπλοκότητά του, καθώς και το βάρος που έπεφτε στο Πυροσβεστικό Σώμα. Με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 41 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 80/Α/7-5-2018, η Ελλάδα υιοθέτησε τον καινούργιο Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων, ο οποίος αντικατέστησε το Π.Δ. 71/1988. Η θέσπιση του καινούργιου Κανονισμού ήταν αποτέλεσμα μίας ζύμωσης τεσσάρων ετών και αποτελεί μία προσπάθεια υιοθέτησης σύγχρονων προτύπων ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας, εναρμονισμένων με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς και μία προσπάθεια ενοποίησης του κανονισμού σε ενιαίο πλαίσιο.

Σύμφωνα με στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, το 2018 καταγράφηκαν 3.512 φωτιές σε οικίες, στις οποίες υπήρξαν 26 νεκροί και 25 τραυματίες, ενώ ως πρωταρχική αιτία απώλειας ζωής παγκοσμίως αναφέρεται η εισπνοή καπνού. Επιπλέον, στη χώρα μας ξεκίνησε να εφαρμόζεται από τις 1/1/2019 το σχέδιο «NZEBs», που προβλέπει ότι όλα τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και από την 1η Ιανουαρίου 2021 όλα τα νέα κτίρια γενικά θα είναι μηδενικών εκπομπών. Αυτές τις εξελίξεις προλαμβάνει ο νέος Κανονισμός, υιοθετώντας τον όρο «αντίδραση στη φωτιά», και εναρμονίζεται με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ουσιαστικά, με την προσθήκη αυτή, ο νέος Κανονισμός ρυθμίζει τη χρήση μονωτικών υλικών, η οποία με την πάροδο του χρόνου θα γίνεται όλο και σημαντικότερη στη χώρα μας, ενώ στοχεύει στον περιορισμό την μεγάλης έκλυσης καπνού κατά τη διάρκεια φωτιάς, φαινόμενο το οποίο εντάθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης λόγω της χρήσης φτηνών υλικών μόνωσης (πλαστικών) και καλωδιώσεων.

Ένα ακόμα βήμα του Κανονισμού προς τη σωστή κατεύθυνση είναι η υιοθέτηση αυστηρότερων κανονισμών σχετικά με την εφαρμογή ενεργητικής πυροπροστασίας. Συγκεκριμένα, στα κτίρια κατοικιών επιβάλλεται πλέον η τοποθέτηση ενός φορητού πυροσβεστήρα ανά όροφο, ενώ σε κτίρια άνω των 3 ορόφων επιβάλλεται η τοποθέτηση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης.

Η αυστηροποίηση αυτή του Κανονισμού, σε συνδυασμό με τη χρήση υλικών με καλύτερες προδιαγραφές αντίδρασης στη φωτιά, επιφέρει εγκαιρότερη ειδοποίηση του πληθυσμού του κτιρίου, καθώς και μικρότερη έκλυση  καπνού. Η ξεκαθάριση των οδεύσεων διαφυγής καθώς και του ορισμού του θεωρητικού πληθυσμού στο κτίριο βοηθάει στην καλύτερη οργάνωση του σχεδίου εκκένωσης του κτιρίου.

Στα έτη 2009 - 2018 έγινε φανερή η ανάγκη ενεργητικής πυροπροστασίας στις κατοικίες, λόγω της ραγδαίας αύξησης της χρήσης της φωτιάς ως κύριου μέσου θέρμανσης και μαγειρέματος. Ο Κανονισμός υιοθετεί επίσης και την ανάγκη τοπικού συστήματος κατάσβεσης σε επικίνδυνους χώρους κατηγορίας Β, καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο ένα κενό ασφαλείας που υπήρχε σε ευαίσθητες κτιριακές εγκαταστάσεις όπως είναι νοσοκομεία και σχολεία. Ο νέος Κανονισμός δίνει έμφαση επίσης και στα ζητήματα πρόληψης καθώς και εκπαίδευσης του πληθυσμού, γεγονός απαραίτητο, μια και η κυριότερη αιτία φωτιάς σε κτίρια είναι η ανθρώπινη αμέλεια.

Ο Κανονισμός εναρμονίζεται πλέον με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ακολουθώντας τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ, χωρίς κάποιους ορισμούς του προηγούμενου κανονισμού που τον καθιστούσαν εξαιρετικά δυσκίνητο και ανίκανο να ακολουθήσει τις νέες προδιαγραφές και τις νέες τάσεις.

Η χρήση ευρωπαϊκών προτύπων καλύπτει επίσης μία πάγια υποχρέωση της Ελλάδας, ενώ επιτρέπει την καλύτερη διαρρύθμιση της αγοράς, τόσο για τις ελληνικές όσο και για τις ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Επιπλέον, ο νέος Κανονισμός ακολουθεί την ταξινόμηση του Κτιριοδομικού Κανονισμού, γεγονός που απλοποιεί την αδειοδότηση και την εφαρμογή του.

Σε γενικές γραμμές, ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων επιτρέπει στην Ελλάδα να αποκτήσει ένα σύγχρονο κανονισμό, ενοποιημένο, ο οποίος κοιτάει προς το μέλλον. Με την αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, καθώς και με την εμφάνιση ολοένα και περισσότερων ξένων επενδυτών και του σχεδίου «NZEB», θα εμφανίζονται ολοένα και περισσότερα κτίρια με καινοτόμες κατασκευαστικές τεχνικές, με υλικά καινούργια και αδοκίμαστα στην –παραδοσιακά συντηρητική– ελληνική οικοδομική κοινότητα.

Η πρόκληση για τον νέο Κώδικα είναι να μπορεί να προλαβαίνει τις εξελίξεις σε τεχνολογία υλικών και σχεδίων, ενώ σταδιακά θα πρέπει να αρχίσει να λαμβάνει υπόψη του τη ραγδαία ανάπτυξη των ασύρματων δικτύων και του Internet of Things, μια και έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται ΙοΤ λύσεις για τον περιορισμό των δασικών πυρκαγιών, εξέλιξη που θα εμφανιστεί και στους σύγχρονους πίνακες πυρανίχνευσης, που θα αρχίσουν να εμφανίζονται στο εγγύς μέλλον.

*Ο κ. Αθανάσιος Ελευθερούδης είναι διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός Η/Υ.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

Η συμπεριφορά των συστημάτων γείωσης σε κρουστικά ρεύματα (λόγω κεραυνών ή χειρισμών) είναι καθοριστική για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας....

ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ;

Η μελέτη φωτισμού ορίζεται σαν άρτιος χειρισμός του φωτός αισθητικά και τεχνικά. Ο μελετητής φωτισμού εργάζεται σαν συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον αρχιτέκτονα, στον ηλεκτρολόγο μηχανικό και στον κύρι...

ΔΟΚΙΜEΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡHΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚHΣ ΣΥΜΒΑΤOΤΗΤΑΣ

Στο Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων και Ηλεκτρικών Μετρήσεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διεξάγονται δοκιμές και μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, που συμβάλλουν καθοριστικά στη σχεδίαση και ...

Κλείσιμο [X]