ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΣΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΜΕ INVERTER

Άρθρο του κ. Γεώργιου Ανέστη*

Η επονομαζόμενη «Οδηγία EuP» ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 6 Ιουλίου του 2005. Θεσπίζει ένα πλαίσιο κανόνων και κριτηρίων για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά στα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια (Energy Using Products). Ο στόχος της οδηγίας είναι η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια και παράλληλα η υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης.

Η οδηγία EuP απαιτεί οι κατασκευαστές να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του κύκλου ζωής των προϊόντων τους και να περιορίσουν τη συνολική επιβάρυνση που προκαλούν στο περιβάλλον. Στις αντλίες αποδίδεται το 10% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Ειδικότερα στην Ευρώπη, το 20% της συνολικής ισχύος που καταναλώνεται από ηλεκτροκινητήρες χρησιμοποιείται για την κίνηση αντλιών. Επομένως, η μετάβαση σε αποδοτικότερες αντλίες και κυκλοφορητές μπορεί πραγματικά να κάνει σημαντική διαφορά.

Συγκεκριμένα, από 1/1/2013 είναι πλέον υποχρεωτική η αναφορά του δείκτη ΕΕΙ (Energy Efficiency Index) στην πινακίδα με τα στοιχεία του μηχανήματος (κυκλοφορητής, αντλία ή απλός ηλεκτροκινητήρας). Έτσι ο καταναλωτής και ο τεχνικός μπορούν αξιόπιστα να συγκρίνουν ανταγωνιστικά μεταξύ τους προϊόντα.

Ταυτόχρονα τέθηκαν και μέγιστα όρια για τον δείκτη ΕΕΙ:

ΕΕΙ <0,27 για το 2013 και ΕΕΙ<0,23 από το 2015

Η παλαιά γνωστή σήμανση με τα διαφορετικά χρώματα και τις κατηγορίες A, B, C, D… καταργείται.

Παλιά και καινούργια Ενεργειακή Σήμανση

Επίσης, κάθε κυκλοφορητής, αντλία ή ηλεκτροκινητήρας πρέπει να πληροί τα όρια αυτά για να μπορεί να φέρει την ένδειξη CE (*).

Προσοχή στις απομιμήσεις της ένδειξης CE

Η κανονική ένδειξη CE, με την οποία ο κατασκευαστής του μηχανήματος, με δική του αποκλειστικά ευθύνη, δηλώνει ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα πληροί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το αφορούν, έχει την εξής μορφή:

 Ένδειξη CE

Πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι το σήμα από μόνο του δεν είναι αρκετό. Πρέπει να συνοδεύεται από το ανάλογο κείμενο/δήλωση, υπογεγραμμένο από τον κατασκευαστή. Είναι η λεγόμενη «Δήλωση Συμμόρφωσης» ή «Declaration of Conformity» και πρέπει να συνοδεύει απαραίτητα κάθε προϊόν τπου κυκλοφορεί νόμιμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύστημα  Ενεργειακής Σήμανσης στους κυκλοφορητές

Χρειάσθηκαν αρκετά χρόνια για να ετοιμασθεί ένας συνεπής, δίκαιος τρόπος βάση του οποίου να προσδιορίζεται η κατηγορία κατανάλωσης στην οποία ανήκει κάθε ένας κυκλοφορητής.

Το νέο σχήμα κάνει υποχρεωτική την εστίαση της αγοράς σε κυκλοφορητές που λειτουργούν μόνον όσο είναι απαραίτητο και χρησιμοποιούν ελάχιστη ενέργεια για να επιτελέσουν το έργο τους.

Ένας κυκλοφορητής πρέπει επομένως να είναι όσο πιο οικονομικός γίνεται σε όλο το φάσμα της λειτουργίας του, όχι σε ένα μόνο συγκεκριμένο σημείο. Ένας κυκλοφορητής που είναι πολύ οικονομικός στο 100% του

φορτίου αλλά σημαντικά ενεργοβόρος στο μερικό φορτίο δεν είναι επιθυμητός. Οι έρευνες έδειξαν ότι στο πλήρες φορτίο λειτουργεί μόνο το 6% του χρόνου, ενώ στο μισό φορτίο το 80% του χρόνου. Υψηλά επίπεδα εξοικονόμησης σε ευρύ φάσμα συνθηκών λειτουργίας είναι επομένως ο σημαντικότερος παράγοντας για να κρατηθεί στο ελάχιστο η κατανάλωση ενέργειας.

Μεγαλύτερη εξοικονόμηση όλες τις ώρες,

όλο το χρόνο με την λειτουργία AUTOADAPT

Σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή αποτελεί η λειτουργία AUTOADAPT (= αυτόματη προσαρμογή) που εξασφαλίζει τη λειτουργία του κυκλοφορητή ακριβώς στην απαιτούμενη για κάθε συγκεκριμένη εγκατάσταση καμπύλη.

AUTOADAPT = Αυτόματη Προσαρμογή

Με την έναρξη λειτουργίας του, ο κυκλοφορητής ακολουθεί μια αρχική καμπύλη προεπιλεγμένη από το εργοστάσιο – ο εγκαταστάτης δεν έχει να ρυθμίσει τίποτα.

Στη συνέχεια, η ηλεκτρονική μονάδα του κυκλοφορητή, παρακολουθώντας τη διαμόρφωση των πιέσεων στη διάρκεια της ημέρας, συνεχώς αυτοδιορθώνεται, με αποτέλεσμα σύντομα να καταλήξει στην ιδανική καμπύλη απόδοσης για τη συγκεκριμένη εφαρμογή – πάντα αυτόματα και χωρίς την ανάγκη καμιάς ρύθμισης ή επέμβασης από τον εγκαταστάτη. Ακόμα και στην περίπτωση μελλοντικών αλλαγών σε μια εγκατάσταση, η AUTOADAPT θα προσαρμόσει και τότε αυτόματα τη λειτουργία του κυκλοφορητή στα νέα δεδομένα, χωρίς ανάγκη επέμβασης από τεχνικό.

Η AUTOADAPT εξασφαλίζει τον οικονομικότερο δυνατό τρόπο λειτουργίας που έχει να παρουσιάσει η σύγχρονη τεχνολογία.

Μικρός κυκλοφορητής με AUTOADAPT

Εκπλήρωση απαιτήσεων

Η AUTOADAPT επιτρέπει στους μελετητές μηχανικούς να είναι σίγουροι ότι οι

κυκλοφορητές καλύπτουν τις απαιτήσεις χωρίς να είναι υπερ-διαστασιολογημένοι – ή ακριβοπληρωμένοι. Οι εγκαταστάτες επωφελούνται επειδή δεν απαιτείται δεύτερη επίσκεψη για χειροκίνητη επέμβαση/διόρθωση της ρύθμισης. Και οι τελικοί χρήστες χρειάζεται απλά να ρίξουν μια ματιά στο λογαριασμό του ρεύματος για να διαπιστώσουν ότι οι κυκλοφορητές τους καταναλώνουν την απολύτως ελάχιστη ενέργεια για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις απόδοσης.

Εξοικονόμηση όλη την ώρα

Σε μερικές εγκαταστάσεις (συνήθως αυτές που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα αντιστάθμισης) χρησιμοποιείται η “νυκτερινή λειτουργία”,

γνωστή και ως “οικονομικό νυκτερινό πρόγραμμα”, για να επιτευχθεί περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Το “οικονομικό νυκτερινό πρόγραμμα” δεν πρέπει να συγχέεται με τη μοναδική λειτουργία ελέγχου AUTOADAPT που εξασφαλίζει οικονομία συνεχώς και όχι μόνο τη νύκτα.

Συμπέρασμα

Οι καινούργιοι ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές έχουν μεγάλες διαφορές από τους παλαιότερους απλούς. Οι δυνατότητές τους ξεπερνούν κάθε προηγούμενο. Υποστηρίζοντας στην πράξη την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας EuP κάνουμε τη διαφορά και έχουμε τους πελάτες μας ευχαριστημένους.

 

*Ο κ. Γεώργιος Ανέστης είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ,
Τεχνικός Διευθυντής Grundfos Ελλάς ΑΕΒΕ

 

ΜΟΤΟ

Το σήμα CE πρέπει να συνοδεύεται και από τη «Δήλωση Συμμόρφωσης» του κατασκευαστή

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ;

Η μελέτη φωτισμού ορίζεται σαν άρτιος χειρισμός του φωτός αισθητικά και τεχνικά. Ο μελετητής φωτισμού εργάζεται σαν συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον αρχιτέκτονα, στον ηλεκτρολόγο μηχανικό και στον κύρι...

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

Η συμπεριφορά των συστημάτων γείωσης σε κρουστικά ρεύματα (λόγω κεραυνών ή χειρισμών) είναι καθοριστική για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας....

ΔΟΚΙΜEΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡHΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚHΣ ΣΥΜΒΑΤOΤΗΤΑΣ

Στο Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων και Ηλεκτρικών Μετρήσεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διεξάγονται δοκιμές και μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, που συμβάλλουν καθοριστικά στη σχεδίαση και ...

Κλείσιμο [X]