ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΣΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΩΝ

Άρθρο του κ. Θανάση Λιλάκου*

Ένα από τα πολλά θέματα που απασχολούν τελευταία την ελληνική κοινωνία είναι οι προσπάθειες που γίνονται σε συλλογικό αλλά και σε ατομικό επίπεδο για τον περιορισμό της ολοένα αυξανόμενης εγκληματικότητας. Σε ατομικό επίπεδο οι προσπάθειες αυτές συγκεντρώνονται σε μία φράση: «συστήματα ασφαλείας».

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε συνηθίσει να ταυτίζουμε τα συστήματα ασφαλείας (security systems) με τα συστήματα συναγερμού (alarm systems). Στην πραγματικότητα, ο όρος συστήματα ασφαλείας είναι πιο γενικός και εμπεριέχει επιπλέον μεθόδους προστασίας εξίσου σημαντικές για την ασφάλειά μας, όπως ο Έλεγχος Εισόδου και τα Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης (CCTV).

Έλεγχος εισόδου

Ειδικά ο Έλεγχος Εισόδου (συστήματα θυροτηλεόρασης) είναι η πιο απλή και βασική λειτουργία προστασίας που πρέπει να έχει κάθε κτίριο ή κατοικία. Σε μια τέτοια εγκατάσταση διακρίνουμε την «μπουτονιέρα εισόδου», το «κέντρο» και τα «εσωτερικά στοιχεία». Η μπουτονιέρα εισόδου αποτελείται από κάμερα, θυρομεγάφωνο και μπουτόν κλήσης. Σήματα κλήσης, ήχου και εικόνας αναλαμβάνουν τα καλώδια να δρομολογήσουν μέσω του κέντρου (τροφοδοτικό και διακλαδωτής) προς τα εσωτερικά στοιχεία τα οποία δεν είναι τίποτα περισσότερο από μόνιτορ παρακολούθησης με δυνατότητα συνομιλίας με την μπουτονιέρα εισόδου. Το σύστημα φαίνεται πολύ απλό σαν εγκατάσταση, και όμως, βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε συνεχή εξέλιξη παρέχοντας πρόσθετες λειτουργίες στον τελικό χρήστη και μεγαλύτερες ευκολίες εγκατάστασης στον τεχνικό κόσμο.

Ένα σημαντικό ορόσημο σε αυτή την εξέλιξη αποτελεί το πέρασμα από την αναλογική στην ψηφιακή τεχνολογία. Η ψηφιακή τεχνολογία ουσιαστικά μείωσε σημαντικά τον όγκο της καλωδίωσης καθώς δεν απαιτεί καλώδια επιστροφών από τα μπουτόν κλήσης της μπουτονιέρας εισόδου στα εσωτερικά στοιχεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί το ψηφιακό σύστημα της Legrand/Bticino, που ονομάζεται «Σύστημα 2 Καλωδίων», καθώς αρκούν μόνο δύο καλώδια για τη διασύνδεση μεταξύ μπουτονιέρας, κέντρου και μόνιτορ (βλ. Σχήμα 1).

Το γεγονός αυτό απλοποιεί πάρα πολύ την εγκατάσταση τη στιγμή μάλιστα που δεν υπάρχει πολικότητα σε αυτά τα δύο καλώδια. Το καλώδιο της εγκατάστασης μπορεί να είναι είτε ένα ειδικό καλώδιο του ίδιου κατασκευαστή, είτε καλώδιο Ethernet UTP, είτε ακόμη και απλά σύρματα από παλιές εγκαταστάσεις με απλά κουδούνια. Φυσικά οι επιδόσεις του συστήματος εξαρτώνται από την ποιότητα του καλωδίου (βλ. Σχ. 2).

Η απουσία πολλών καλωδίων στα ψηφιακά συστήματα από τη μία διευκόλυνε πάρα πολύ την εγκατάσταση, από την άλλη όμως απαιτεί μία πρόσθετη εργασία: την αντιστοίχιση των μπουτόν κλήσης με τα εσωτερικά στοιχεία. Το σύστημα της Legrand/Bticino πραγματικά ξεχωρίζει για την ευκολία με την οποία μπορεί κανείς να κάνει αυτή την αντιστοίχιση. Η διαδικασία ονομάζεται «ταυτοποίηση» και ουσιαστικά γίνεται μία αρίθμιση των κλήσεων τοποθετώντας στο πίσω μέρος κάθε μόνιτορ στη θέση Ν (βλ. Εικόνα 1) μία ή δύο αντιστάσεις ταυτοποίησης (jumper). Με τον τρόπο αυτό οι κλήσεις αλλά και τα μόνιτορ αριθμούνται από το 1 έως το 99. Με τη διαδικάσια της «ταυτοποίησης» γενικά ορίζονται και διάφορες πρόσθετες λειτουργίες, όμως η βασική «ταυτοποίηση» μόνο στις θέσεις Ν είναι αρκετή για να λειτουργήσει αρχικά το σύστημα.

Πρόσθετες λειτουργίες

Η εξέλιξη των συστημάτων θυροτηλεόρασης σε ψηφιακά, εκτός από την ευκολία στην εγκατάσταση έχει οδηγήσει τους κατασκευαστές στο να προσφέρουν πρόσθετες λειτουργίες για τον τελικό χρήστη. Όλες αυτές οι λειτουργίες για να εφαρμοσθούν με τα αναλογικά συστήματα θα απαιτούσαν πληθώρα καλωδίων, ενώ κάποιες από αυτές τις λειτουργίες θα ήταν ακόμη και αδύνατο να πραγματοποιηθούν (π.χ. η καταγραφή των κλήσεων από τη μπουτονιέρα θα απαιτούσε  την ύπαρξη μόνιτορ με δυνατότητα εγγραφής αναλογικού βίντεο σε μαγνητοταινία!).  Το σύστημα της Legrand/Bticino διαθέτει αρκετές λειτουργίες, οι περισσότερες από αυτές υλοποιούνται επιλέγοντας το κατάλληλο εξάρτημα σε συνδυασμό με την αντίστοιχη «ταυτοποίηση».

Λειτουργία μνήμης

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα φεύγοντας από το σπίτι του να ενεργοποιήσει πατώντας ένα μπουτόν στο μόνιτορ τη λειτουργία καταγραφής αναπάντητων κλήσεων από τη μπουτονιέρα εισόδου. Σε κάθε κλήση ενός επισκέπτη το μόνιτορ θα καταγράψει σε κατάλληλη μνήμη ένα video 16 δευτερολέπτων με εικόνα και ήχο. Στη μνήμη του μόνιτορ αποθηκεύονται μέχρι 18 video των 16 δευτερολέπτων. Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε αντί για video να καταγράφεται μία φωτογραφία με ηχητικό μήνυμα. Στην περίπτωση αυτή η χωρητικότητα της μνήμης εξαντλείται στους 160 επισκέπτες! Επιστρέφοντας στην κατοικία του ο χρήστης ελέγχει ποια άτομα τον επισκέφθηκαν, κάτι πολύ σημαντικό από θέμα ασφάλειας. Για τη λειτουργία μνήμης αρκεί μόνο η επιλογή του κατάλληλου μόνιτορ.

Μεταφορά κλήσης σε τηλεφωνικό κέντρο

Πολύ σημαντικό επίσης σε θέμα ασφάλειας αλλά και άνεσης είναι να μας δίνεται η δυνατότητα να απαντάμε στον επισκέπτη μέσω του σταθερού ή ακόμα και του κινητού τηλεφώνου μας. Η μεταφορά της κλήσης της μπουτονιέρας στο τηλέφωνο απαιτεί την εγκατάσταση κατάλληλου τηλεφωνικού κέντρου και τη σύνδεσή του με το σύστημα θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων της Legrand/Bticino. Μπορούμε να συνομιλήσουμε με τον επισκέπτη και να ενεργοποιήσουμε εάν θέλουμε το άνοιγμα της κλειδαριάς με συγκεκριμένο κωδικό.

 

Γενικές εντολές

Χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο εξάρτημα ρελέ στο κέντρο του συστήματος μάς δίνεται η δυνατότητα να εκτελέσουμε διάφορες εντολές από διαφορετικά σημεία. Οι εντολές αυτές μπορούν να σχετίζονται με την άνεση των ενοίκων, μπορούν όμως να αναφέρονται και σε θέματα ασφάλειας. Κλασσικό παράδειγμα αποτελεί μία εντολή να ανάψουν κάποια φώτα/προβολείς προκειμένου να έχουμε απόλυτη εποπτεία σε κάποιους χώρους (κλιμακοστάσιο, κήπος, περίφραξη, ...) κατά την κλήση ενός επισκέπτη. Η καλωδίωση του συγκεκριμένου ρελέ απαιτεί σύνδεση στο bus 2 καλωδίων και επιστροφή από το φορτίο μας (βλ. Σχήμα 1). Ο δε έλεγχος του ρελέ, ανάλογα με την «ταυτοποίησή» του, μπορεί να γίνεται είτε αυτόματα με γενική ή συγκεκριμένη κλήση στη μπουτονιέρα, είτε με αντίστοιχο μπουτόν από όλα ή από κάποια συγκεκριμένα μόνιτορ στην περίπτωση μίας πολυκατοικίας. Τέτοια μπουτόν διαθέτουν όλα τα μόνιτορ Legrand/Bticino. Είναι επίσης σημαντικό ότι η συγκεκριμένη εντολή μπορεί να έχει ακόμη και χρονική ρύθμιση ανάλογα με την «ταυτοποίηση» στο εξάρτημα ρελέ (π.χ. φώτα on για 5 λεπτά). Ένα άλλο παράδειγμα εφαρμογής του συγκεκριμένου ρελέ σχετικά με την ασφάλεια των ενοίκων, είναι η μετάδοση ενός σήματος alarm όταν κάτι ακούσουμε ή κάτι υποψιαστούμε έτσι ώστε να αποτρέψουμε πιθανή κακόβουλη ενέργεια. Το μόνιτορ που θα προτείναμε σε αυτή την περίπτωση είναι κάποιο από τα μόνιτορ που διαθέτουν τη σχετική λειτουργία σε μορφή μενού επιλογής και όχι πλήκτρου μπουτόν έτσι ώστε να αποφύγουμε την ακούσια ενεργοποίηση του συναγερμού.

Κάμερα με ευρυγώνιο φακό

Οι συνήθεις κάμερες που τοποθετούνται σε μία μπουτονιέρα εισόδου έχουν συγκεκριμένο πεδίο κάλυψης περίπου 100ο οριζοντίως και 60ο καθέτως. Με την επιλογή συγκεκριμένης κάμερας Legrand/Bticino με ευρυγώνιο φακό αυξάνουμε αυτό το πεδίο κάλυψης σε 135Ο οριζοντίως και 96Ο καθέτως (βλ. Σχήμα 3). Ο χρήστης μπορεί και εποπτεύει μεγαλύτερο χώρο από την κάμερα της εισόδου του κάτι αρκετά σημαντικό τόσο σε άνεση αλλά και σε ασφάλεια.

Χωρίς εξαρτήματα

Μερικές από τις λειτουργίες οι οποίες δεν απαιτούν ειδικά εξαρτήματα στο σύστημα 2 καλωδίων της Legrand/Bticino είναι οι ακόλουθες:

Ενδοεπικοινωνία

Η συντριπτική πλειοψηφία των μόνιτορ δύο καλωδίων διαθέτουν χωρίς πρόσθετα εξαρτήματα τη λειτουργία της ενδοεπικοινωνίας μεταξύ δύο διαφορετικών μόνιτορ. Η ενδοεπικοινωνία και γενικότερα οτιδήποτε σχετίζεται με βελτίωση και αύξηση της επικοινωνίας ενισχύει κατά κάποιον τρόπο και την ασφάλεια του χρήστη.

Πολλαπλές είσοδοι και γενικότερα εποπτεία με κάμερες

Στο σύστημα δύο καλωδίων της Legrand/Bticino μπορούμε εύκολα με απλή καλωδίωση bus να προσθέσουμε περιφεριακές εισόδους και εποπτεία με κάμερες σε έως 16 σημεία συνολικά. Θα πρέπει μόνο να ελέξουμε την απαιτούμενη συνολική ισχύ εάν μπορεί να καλυφθεί από το μοναδικό τροφοδοτικό που είναι εγκατεστημένο στο κέντρο. Σε περίπτωση μη επάρκειας του τροφοδοτικού αυτού έχουμε τη δυνατότητα ξεχωριστής τροφοδοσίας σε κάποιες συσκευές. Οι κάμερες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι είτε κάμερες δύο καλωδίων (ακόμη και σε μορφή διακόπτη τοίχου, βλ. Σχήμα 5) είτε αναλογικές κάμερες με ξεχωριστή τροφοδοσία, οι οποίες μέσω κατάλληλου interface ενσωματώνονται απόλυτα στο σύστημα δύο καλωδίων. Είναι σημαντικό για τον χρήστη να διευκρινίσουμε ότι η συγκεκριμένη λειτουργία δεν προσφέρει καταγραφή, αλλά απλά εποπτεία κάποιου χώρου, όπου έχουν τοθετηθεί κάμερες. Η εποπτεία γίνεται χάρη σε ένα ειδικό μπουτόν που διαθέτουν όλα τα μόνιτορ δύο καλωδίων, με το οποίο ουσιαστικά κάνουμε  διαδοχική έναυση από την μία κάμερα στην άλλη.

Professional Studio

Πρόκειται για μία ειδική λειτουργία αποκλειστικά για επαγγελματικούς χώρους. Σε κάποιες περιπτώσεις ο ένοικος-επαγγελματίας δεν έχει τη δυνατότητα να διακόπτει την εργασία του προκειμένου να απαντάει σε κλήσεις της μπουτονιέρας. Προκειμένου να εξυπηρετηθεί αναγκάζεται να αφήνει ανοιχτή την πόρτα της κεντρικής εισόδου επιτρέποντας έτσι στον οποιονδήποτε να εισέλθει ανενόχλητος. Ενεργοποιώντας τη λειτουργία professional studio στο μόνιτορ, η πόρτα παραμένει κλειστή, ο επισκέπτης καλεί κανονικά από το μπουτόν της μπουτονιέρας, ο ένοικος ειδοποιείται για την άφιξη του επισκέπτη και η κλειδαριά ανοίγει αυτόματα χωρίς να χρειάζεται να γίνει κάποια άλλη ενέργεια. Σίγουρα η συγκεκριμένη λειτουργία παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια από το να αφήνουμε την είσοδο εντελώς ελεύθερη. Φυσικά ο ένοικος θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία professional studio και να την απενεργοποιεί πάντα όταν δεν απαιτείται.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ;

Η μελέτη φωτισμού ορίζεται σαν άρτιος χειρισμός του φωτός αισθητικά και τεχνικά. Ο μελετητής φωτισμού εργάζεται σαν συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον αρχιτέκτονα, στον ηλεκτρολόγο μηχανικό και στον κύρι...

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

Η συμπεριφορά των συστημάτων γείωσης σε κρουστικά ρεύματα (λόγω κεραυνών ή χειρισμών) είναι καθοριστική για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας....

ΔΟΚΙΜEΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡHΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚHΣ ΣΥΜΒΑΤOΤΗΤΑΣ

Στο Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων και Ηλεκτρικών Μετρήσεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διεξάγονται δοκιμές και μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, που συμβάλλουν καθοριστικά στη σχεδίαση και ...

Κλείσιμο [X]