ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΣΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε, για πρώτη φορά, κατά το χρονικό διάστηµα Οκτωβρίου 2011 – Σεπτεµβρίου 2012, την Έρευνα Κατανάλωσης Ενέργειας στα Νοικοκυριά, µε την οποία συλλέχθηκαν πληροφορίες αναφορικά µε την κατανάλωση ενέργειας και τα επίπεδα κατανάλωσης για διαφορετικές χρήσεις (θέρµανση – ψύξη χώρων, ζεστό νερό χρήσης, µαγείρεµα, φωτισµός κ.α.) στον οικιακό τοµέα, καθώς και τις ποσότητες και τα είδη των χρησιµοποιούµενων καυσίµων. Επιπρόσθετα, καταγράφηκαν πληροφορίες που αφορούν στις συνήθειες των χρηστών σε σχέση µε την κατανάλωση ενέργειας στα νοικοκυριά, στα είδη και τον αριθµό των συσκευών και συστηµάτων που χρησιµοποιούν, ενώ εξετάστηκε και η διείσδυση ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών στον οικιακό τοµέα. Τέλος, συλλέχθηκαν πληροφορίες και στοιχεία για τα κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά των νοικοκυριών.

H έρευνα υλοποιήθηκε µε τη συνδροµή, ως τεχνικού εµπειρογνώµονα, του Κέντρου Aνανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας – ΚΑΠΕ. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, κατά µέσο όρο, κάθε νοικοκυριό της χώρας καταναλώνει 13.994 kWh ετησίως για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του.

Όσον αφορά την ποσοστιαία κατανομή της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, προκύπτει ότι για τη θέρμανση των χώρων καταναλώνουμε το 63,7%, για μαγείρεμα 17,3%, για διάφορες συσκευές (ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές) 10,2%, για την παραγωγή ζεστού νερού 5,7%, για φωτισμό 1,7% και για την ψύξη χώρων το 1,3%.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν τα νοικοκυριά ετησίως, το 38,4% χρησιμοποιείται για το μαγείρεμα, το 14,7% για τη λειτουργία του ψυγείου, το 10,6% για τη λειτουργία του πλυντηρίου ρούχων, το 6,6% για τον φωτισμό και το 4,9% για την ψύξη της κατοικίας.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ;

Η μελέτη φωτισμού ορίζεται σαν άρτιος χειρισμός του φωτός αισθητικά και τεχνικά. Ο μελετητής φωτισμού εργάζεται σαν συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον αρχιτέκτονα, στον ηλεκτρολόγο μηχανικό και στον κύρι...

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

Η συμπεριφορά των συστημάτων γείωσης σε κρουστικά ρεύματα (λόγω κεραυνών ή χειρισμών) είναι καθοριστική για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας....

ΔΟΚΙΜEΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡHΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚHΣ ΣΥΜΒΑΤOΤΗΤΑΣ

Στο Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων και Ηλεκτρικών Μετρήσεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου διεξάγονται δοκιμές και μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, που συμβάλλουν καθοριστικά στη σχεδίαση και ...

Κλείσιμο [X]