ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΣΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο χώρος της αίθουσας πολυμέσων της βιβλιοθήκης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, αποδείχτηκε πολύ μικρός για να χωρέσει όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών του ΕΜΠ στην επιστημονική ημερίδα με θέμα "Αποθήκευση Ενέργειας στο Ελληνικό Ηλεκτρικό Σύστημα, με Ορίζοντα το 2050: Ανάγκες, εμπόδια και απαιτούμενες δράσεις". Εξειδικευμένοι επιστήμονες, εκπρόσωποι εταιρειών, εμπειρογνώμονες και φοιτητές έδωσαν το «παρών» και παρακολούθησαν μια πολύ σημαντική εκδήλωση, που έδωσε σημαντικό υλικό και πληροφορίες για ένα θέμα πολύ κρίσιμο, που άπτεται της ορθολογικής διαχείρισης ενέργειας, με ευεργετικές συνέπειες στο κράτος, τις εταιρείες παραγωγής και διανομής και στους ίδιους τους καταναλωτές.

Η αποθήκευση ενέργειας συνδέεται άμεσα με την υψηλή διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη μελλοντική εξέλιξη και διαμόρφωση του συστήματος παραγωγής – μεταφοράς και της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ως εκ τούτου, αποτελεί σημαντική παράμετρο του γενικότερου εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού για τις επόμενες δεκαετίες.

Στην Ημερίδα προσεκλήθησαν ως ομιλητές ακαδημαϊκοί και εξειδικευμένοι επιστήμονες, καθώς και στελέχη φορέων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ηλεκτροπαραγωγής, οι οποίοι παρουσίασαν όλες τις πτυχές και προοπτικές του ζητήματος της αποθήκευσης ενέργειας στο ελληνικό σύστημα.

Η ανταπόκριση του τεχνικού και επιστημονικού κόσμου ήταν μεγάλη, ενδεικτική του αυξανόμενου ενδιαφέροντος που συγκεντρώνει το ζήτημα της αποθήκευσης ενέργειας στη Χώρα τα τελευταία χρόνια. Στην Ημερίδα ενεγράφησαν 180 και την παρακολούθησαν πάνω από 150 επιστήμονες από όλο το φάσμα της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, καθώς και αρκετοί μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Μέσω των παρουσιάσεων και των συζητήσεων που ακολούθησαν, αποσαφηνίσθηκαν πολλές πτυχές του ζητήματος της αποθήκευσης, αναφορικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις, το ρυθμιστικό πλαίσιο και την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τις εκτιμώμενες ανάγκες του συστήματος και τις δυνατότητες σχεδιασμού και υλοποίησης σχετικών επενδύσεων, καθώς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. Επίσης, παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής Διαβούλευσης που διενεργήθηκε με σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε από επιλεγμένους επιστήμονες και τεχνικούς. Τέλος, συζητήθηκαν τα προβλήματα που μπορεί να εμποδίσουν ή να καθυστερήσουν την υλοποίηση των αντίστοιχων στόχων, καθώς και οι απαιτούμενες δράσεις για την προώθηση των αναγκαίων έργων.

Οι απόψεις των ειδικών που εκφράστηκαν στην ηλεκτρονική διαβούλευση επιβεβαιώθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις παρουσιάσεις και συζητήσεις της Ημερίδας, και διαπιστώθηκε ότι απηχούνται ικανοποιητικά στην πρόσφατη πρόταση της ΡΑΕ για το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων αποθήκευσης ενέργειας στο ελληνικό σύστημα. Επιπλέον, διαπιστώθηκε η ανάγκη άμεσης έναρξης του σχεδιασμού μονάδων αντλησιοταμίευσης με ισχύ της τάξης του ενός GW, προκειμένου να υποστηριχθεί η εκτιμώμενη ανάπτυξη των ΑΠΕ στο ελληνικό σύστημα έως το 2025, καθώς και η ανάγκη νέων λεπτομερέστερων διερευνήσεων της μελλοντικής ανάπτυξης του συστήματος για τις επόμενες δεκαετίες, ως συνάρτηση των διεθνών πολιτικών και τεχνολογικών εξελίξεων στον ενεργειακό τομέα.

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η επιστημονική ημερίδα για την αποθήκευση ενέργειας στο ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα

Πρόγραμμα stoRE

Το πρόγραμμα stoRE επιδιώκει να εκτιμήσει τις υπάρχουσες ανάγκες για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας στο ελληνικό σύστημα, καθώς και να καταρτίσει ένα σχέδιο προτεινόμενων δράσεων για το σωστό σχεδιασμό και υλοποίηση της τεχνολογίας αυτής κατά τις επόμενες δεκαετίες, με ορίζοντα το 2050, ώστε να υποστηριχθούν επαρκώς οι στόχοι μεγάλης διείσδυσης ΑΠΕ που έχουν τεθεί στον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό.

Όπως τονίζει ο κ. Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ, «οι σημερινές ανάγκες για αποθήκευση περίσσειας παραγωγής ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της Χώρας παραμένουν πρακτικά αμελητέες, όμως όλες οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι θα αυξηθούν σημαντικά κατά τις επόμενες δεκαετίες, εάν η Ελλάδα, ακολουθώντας την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, υλοποιήσει τον ενεργειακό σχεδιασμό με παρόμοιες κατευθύνσεις μεγάλης έως πολύ μεγάλης συμμετοχής των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας».

Το θέμα της αποθήκευσης ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα δικτύου μπορεί να αντιμετωπισθεί στη χώρα μας με την τεχνολογία της αντλησιοταμίευσης, καθώς υπάρχει η απαιτούμενη τεχνογνωσία αλλά και οι κατάλληλες γεωμορφολογικές συνθήκες. Δεδομένου όμως ότι οι επενδύσεις σε μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα αντλησιοταμίευσης απαιτούν τουλάχιστον μία δεκαετία από την έναρξη του σχεδιασμού έως τη λειτουργία τους, οι μελλοντικές ανάγκες αποθήκευσης ενέργειας θα πρέπει να εκτιμηθούν σωστά από νωρίς.

Η βέλτιστη απαιτούμενη ισχύς αντλησιοταμίευσης είναι αμφιλεγόμενη διεθνώς, ακόμη και στη σημερινή διαμόρφωση και τις τρέχουσες συνθήκες λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων, χωρίς δηλαδή να ληφθούν υπόψη και οι σημαντικές εξελίξεις που αναμένονται στις επόμενες δεκαετίες αναφορικά με τις τεχνικές διαχείρισης δικτύων και ζήτησης, (έξυπνα δίκτυα κλπ.), την ανάπτυξη και διάδοση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και την τεχνολογία του υδρογόνου.

Ως εκ τούτου, οι εκτιμήσεις που έχουν γίνει στο πλαίσιο του Eρευνητικού Έργου stoRE στο οποίο συμμετέχει το ΕΜΠ μέσω της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών δεν αποτελούν παρά μια ακόμη προσέγγιση, που προστίθεται στις υπάρχουσες μελέτες άλλων επιστημόνων.

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

SCHNEIDER ELECTRIC: “INDUSTRY INNOVATION DAYS”

Την ενημέρωση των επαγγελματιών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον κλάδο της βιομηχανίας μέσα από τις καινοτόμες λύσεις που προσφέρει η ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική και πλατφόρμα EcoStruxure είχαν ως σ...

OLYMPIA ELECTRONICS: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ BSI

Πιστοποιητικό από τον αγγλικό φορέα πιστοποίησης BSI –έναν από πιο αναγνωρισμένους παγκοσμίως- απέκτησε πρόσφατα η Olympia Electronics για μια σειρά φωτιστικών ασφαλείας που διαθέτει....

LEGRAND: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ "ΕΞΥΠΝΟΥ" ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Μια νέα σειρά συνδεδεμένων διακοπτών και πριζών, βασισμένη στο IoT παρουσίασε η Ελληνική Legrand, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που οργανώθηκε στις 5 Ιουνίου στο Ζάππειο Μέγαρο....

Κλείσιμο [X]