ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΣΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

Άρθρο του κ. Απόστολου Αδαμόπουλου*

Είναι αλήθεια ότι οι καλωδιακές υποδομές  στα σύγχρονα κτίρια προσφέρουν τα βασικά στοιχεία μεταφοράς πληροφοριών, ώστε τα υλικά που τα αποτελούν  να μπορούν να ελέγχονται και να αλληλεπιδρούν ιδανικά μεταξύ τους για την εξυπηρέτηση των αναγκών των ενοίκων και του περιβάλλοντος.

Tα περισσότερα συστήματα ελέγχου και αυτοματισμού (Wireless Access Points, Access Control, Alarms, CCTV, Sensors, BMS και άλλα) γίνονται πλέον δικτυακά IP τεχνολογίας, και απαιτούν  σωστά σχεδιασμένη καλωδιακή υποδομή που να εγγυάται τη λειτουργικότητα και τη μακρόχρονη απόδοση της επένδυσης.

Τεχνικές προδιαγραφές

Τον Οκτώβριο του 2012 ορίζεται το ΦΕΚ 2776: Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του άρθρου 30 (εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) του Κτιριοδομικού Κανονισμού ακολουθώντας τα παρακάτω πρότυπα. α) τα Πρότυπα του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).

β) τα Πρότυπα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακής Τυποποίησης (ETSI – European Telecommunications Standards Institute) www.etsi.org.

γ) τα Πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization) www.cenelec.eu.

δ) τα Πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN − European Committee for Standardization) www.cen.eu.

ε) οι Συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU − International Telecommunication Union) www.itu.int.

στ) τα Πρότυπα της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC − International Electrotechnical Commission) www.iec.ch.

ζ) τα Πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO − International Organization for Standardization) www.iso.org.

Οι αλλαγές που συμβαίνουν στα πρότυπα και οι εξαγγελίες την τελευταία τριετία από τους οργανισμούς προτύπων ΕΙΑ/ΤΙΑ, ISO/IEC, CENELEC,  έχουν δημιουργήσει μία σύγχυση σε σχέση με το ποια πρότυπα πρέπει να ακολουθήσουμε και ποια εργαλεία θα χρησιμοποιήσουμε,  ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 

Υποδομές χαλκού

Η έννοια της δομημένης καλωδίωσης (structured cabling)  ξεκίνησε στα αρχικά της στάδια από την αμερικανική «Bell Laboratories» υιοθετώντας τα αμερικάνικα πρότυπα ΕΙΑ/ΤΙΑ (Telecommunications Industry Association) και συνήθως  χαρακτηρίζουμε τα καλώδια με ακρωνύμια όπως AWG( American Wire Gauge), UTP (Unshielded Twisted Pair), STP (Shielded Twisted Pair), Cat6, Cat6A. Θα πρέπει, λοιπόν, να  παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις στον τομέα αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να έχουμε μια γενικότερη εικόνα στον τρόπο που σχεδιάζουμε και εγκαθιστούμε καλωδιακές υποδομές.

Στον Πίνακα 1 παρατηρείστε, ότι βάσει των προτύπων ΕΙΑ/ΤΙΑ, δεν υφίσταται μέχρι σήμερα μεγαλύτερη κατηγορία από την CAT6A, που μπορεί να εξυπηρετήσει μεταφορές δεδομένων 10G/sec σε μέγιστη απόσταση 100 μέτρων  4-Connector Channel ,  χρησιμοποιώντας κοννέκτορες RJ45 που διαθέτουν οι περισσότεροι κατασκευαστές εξοπλισμών στην αγορά. Οι κλάσεις κατά  ISO Class F και περισσότερο η  Class FA, προσδίδουν στο σύστημα καλύτερα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και μεγαλύτερη αντοχή, ειδικά σε ΕΜΙ (Electromagnetic Interference) παρεμβολές,  χωρίς να αποτελούν ακόμα  ικανή και αναγκαία επιλογή στις εφαρμογές  10G.

Προσοχή: Δεν υπάρχει σε όλες τις κατηγορίες  συμβατότητα μεταξύ των διαφόρων τύπων plugs ή jack modules RJ45, ARJ45, GG45, TERA, EC7 . Οι μελετητές και οι εγκαταστάτες θα πρέπει να ζυγίσουν σοβαρά τα πλεονεκτήματα και τη συμβατότητα που συνεχίζει να προσφέρει το RJ45 στο μέγιστο πλήθος εφαρμογών.  

 

Πίνακας 1:

TIA & ISO/IEC Classifications

 

Frequency Bandwidth

TIA (Cabling)

ISO (Cabling)

Twisted pair Cable

Connector Types

1-100 MHz

Category 5e

Class D

UTP & STP

RJ45

1-250 MHz

Category 6

Class E

UTP & STP

RJ45, TERA

1-500 MHz

Category 6A

Class EA

UTP & STP

RJ45, ARJ45, DD45, TERA

1-600 MHz

N/S

Class F

STP

RJ45, ARJ45, DD45, TERA

1-1000 MHz

N/S

Class FA

STP

RJ45, ARJ45, DD45, TERA, EC7

 

Στον Πίνακα2,  δίνεται η ανάπτυξη που ανακοίνωσαν οι ομάδες εργασίας ΤΙΑ και ISO /IEC για να εξυπηρετήσουν προτόκολλα επικοινωνίας επόμενης γενιάς με ταχύτητες 40Gig/sec και συχνότητες έως 2000 MHz. Παρατηρείται ότι και στην επόμενη γενιά θα χρησιμοποιηθούν πρότυποι κοννέκτορες RJ45.

 

Προσοχή: Η κατηγορία Cat8 παρουσιάστηκε στην IEEE  με θωρακισμένο STP καλώδιο ανάλογα με τον κατασκευαστή και η μέγιστη απόσταση -  2 Connector Channel -   ήταν 30 μέτρα με πρότυπα Patch Cords RJ45 – RJ45  μέγιστου μήκους 5 μέτρα. Η κατηγορία Cat8 θα εφαρμοστεί αρχικά σε κέντρα δεδομένων Data Centers, ωστόσο περιμένουμε και μελλοντικές εφαρμογές σε Κτιριακό επίπεδο. Η ομάδα εργασίας IEEE 802.3bq workforce εργάζεται πάνω στην ανάπτυξη προδιαγραφών ενεργών εξοπλισμών για μεταφορές δεδομένων  40Gig/sec  40GBASE-T  πάνω από καλωδίωση χαλκού συνεστραμμένων ζευγών.

 

Πίνακας 2 :

2015-2016 Future Standard Development recommendations

 

TIA TR-42.7 Copper Cabling Subcommittee & ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG 3 Working Group.

Frequency Bandwidth

TIA (Cabling)

ISO (Cabling)

Twisted pair Cable

Connector Types

1-2000MHz

Category 8

Category 8.1/Class I and Category 8.2/Class II.

STP

RJ45, AJ45, GG45, TERA

 

Υποδομές οπτικών ινών

Οι καλωδιώσεις Μονότροπων (Singlemode-SM) οπτικών ινών χρησιμοποιούνται περισσότερο σε δίκτυα μεγάλων αποστάσεων άνω των 500m όπως  μητροπολιτικά, συγκοινωνιακά, μεταξύ κτιρίων,  εφαρμογές Audio – Video και χαρακτηρίζονται ως OS1(Optical Singlemode 1) και OS2 (Optical Singlemode 2)

Οι καλωδιώσεις Πολύτροπων (Multimode-MM) οπτικών ινών χρησιμοποιούνται περισσότερο σε δίκτυα μικρών αποστάσεων έως 2km  καθώς και σε εφαρμογές αυτοματισμών BAS (Building automation systems) και Audio – Video.  Χαρακτηρίζονται ως OΜ1(Optical Multimode 1), OM2, OM3,OM4. Οι οπτικές ίνες ΟΜ3, ΟΜ4 μπορούν  να μεταφέρουν περισσότερα δεδομένα σε μεγαλύτερες αποστάσεις από τις (ΟΜ1,ΟΜ2). Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην διατήρηση της ίδιας κατηγορίας σε όλους τους παθητικούς εξοπλισμούς που αποτελούν την διασύνδεση.

 

Πίνακας 3 :

Τύποι πολύτροπων οπτικών ινών – Βαθμοί απόδοσης

Fiber Type

Wavelength (nm)

Max Cable Loss(db/km)

Min Bandwith (Mhz*km)

OFL BW       /        EMB

Max distance per data traffic

Protocol

OM1 62,5μm

850         1300

3.5             1.5

200          500

n.a.          n.a.

100Mb/sec up to 2000m

100Base-FX

OM2    50μm

850        1300

3.5             1.5

500           500

n.a.          n.a.

1G/sec         up to 550m

1000BASE-SX

OM3    50μm

850         1300

3.5             1.5

1500        500

2000          n.a.

10G/sec       up to 300m

10GBASE-SR

OM4    50μm

850        1300

3.5             1.5

3500        500

4700          n.a.

10G/sec       up to 550m

10GBASE-SR

 

Σχέδιο και εγκατάσταση

Για τη σχεδίαση των κτιρίων προτείνονται  καλωδιακές υποδομές Cat5e ως ελάχιστη απαίτηση για μεταφορές δεδομένων από 100Mb/sec έως 1G/sec . Οι κατηγορίες Cat6 και Cat6A συστίνονται για καλωδιακές υποδομές που μπορούν να εξυπηρετήσουν αξιόπιστα μεγαλύτερες ταχύτητες δεδομένων έως 10Gig/sec καθώς και πλήθος άλλων εφαρμογών. Ανάλογα είδη εφαρμογών όπως Video-Audio, CCTV, Wireless και PoE (power over Ethernet) αυξάνουν τις απαιτήσεις τους χρόνο με το χρόνο τόσο σε ταχύτητες δεδομένων όσο και στα ηλεκτρικά χακτηριστικά των υλικών που χρησιμοποιύνται, αφού καλούνται να μεταφέρουν στο ίδιο καλώδιο δεδομένα και ηλεκτρική τάση για φορτία έως και 95W DC. Η επιλογή εγκεκριμένων υλικών έχει τεράστια σημασία για την άρτια λειτουργία στην διάρκεια του χρόνου.

Συμβουλές

Η επικοινωνία με τον πελάτη, τους υπόλοιπους μηχανικούς του έργου, και τους μηχανικούς σχεδίασης αρχιτεκτονικής δικτύου είναι απαραίτητη για την σωστή επιλογή των εξοπλισμών.

Προμηθευτείτε και μελετήστε τα Διεθνή και Ευρωπαικά πρότυπα που αναφέρονται στο ΦΕΚ 2776 2012.

Καθορίσετε τον σχεδιασμό και τους τρόπους εγκατάστασης βάση των διεθνών προτύπων .

Διαβάστε τις προδιαγραφές των υλικών (Specifications), Οδηγίες εγκατάστασης  υλικών (Installation Instructions), και χρησιμοποιείστε εργαλεία σχεδιασμού (Drawing Tools για AutoCAD - Visio, άλλο).

Προμηθευτείτε  τα κατάλληλα είδη καλωδιώσεων σύμφωνα με το περιβάλλον που θα λειτουργήσουν (εσωτερικές κτιριακές ή βιομηχανικές υποδομές, εξωτερικές υποδομές OSP,  Data Centers)

Επιλέξτε κατασκευαστές που πιστοποιούνται από ανεξάρτητους φορείς (ETL - Intertek, Delta, GHMT, ΙSO, ΕΝ, άλλο ) για την ορθότητα της απόδοσης των υλικών που κατασκευάζουν και μπορούν να προσφέρουν 15ετή, 20ετή ή και 25ετή εγγύηση απόδοσης συστήματος. 

Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα εργαλεία ( καρφωτικά συρμάτωσης, συγκόλησης οπτικών ινών, σήμανσης , δετικά ομαδοποίησης καλωδίων, όργανα μετρήσεων, άλλα) που ορίζουν οι κατασκευαστές.

Αναζητείστε άμεση τεχνική υποστήριξη και ευελιξία  προμηθειών.

*O κ. Αδαμόπουλος είναι Systems Engineer –RCDD, CCNA στην εταιρεία Δημουλας Ειδικά Καλώδια ΑΕ

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΞΕΚΙΝΆΕΙ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΏΝ «UPATRAS IQ» ΑΠΌ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΕΒ ΚΑΙ ΣΕΒΠΕΔΕ

Σε μια εποχή, που ένα από τα κρίσιμα ζητούμενα για την αναβάθμιση της βιομηχανικής παραγωγής στη χώρα είναι η διασύνδεσή της με την έρευνα, το Πανεπιστήμιο Πατρών ξεκινά το πρόγραμμα βιομηχανικών διδ...

LEXIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε: UNBOXING VIDEO: DRAYTEK VIGORAP 802 & VIGORAP 918R SERIES

Η LEXIS Πληροφορική Α.Ε., παρουσιάζει το unboxing video των λύσεων ασύρματης δικτύωσης, VigorAP 802 και VigorAP 918R....

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ BSI ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ OLYMPIA ELECTRONICS A.E.

Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E., η μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική βιομηχανία ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, με εξαγωγές σε περισσότερες από 72 χώρες, έχοντας ως κύριο στόχο της την συνεχή βελτίωση των προϊ...

Κλείσιμο [X]