ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΣΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΠΟΣΕΗ - ELEC TEC 2016

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ELEC TEC 2016

Προς: 73 Σωματεία – Μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Η


Κοινοποίηση: Μέλη Δ.Σ & Ε.Ε της Π.Ο.Σ.Ε.Η


Συνάδελφε Κύριε Πρόεδρε,


Το Δ.Σ της Ομοσπονδίας πραγματοποίησε στις 21/11/2015 την τακτική του συνεδρίαση στην Αθήνα. Παρακάτω σας ενημερώνουμε για τα θέματα που απασχόλησαν το Δ.Σ. Πραγματοποίηση Επιστημονικού Συνεδρίου του Κλάδου Σάββατο & Κυριακή 27 – 28 Φεβρουαρίου 2016 στα πλαίσια της 1ης Διεθνής Έκθεσης ELEC-TEC στο Εκθεσιακό Κέντρο του MEC στην Παιανία


Το Δ.Σ της Ομοσπονδίας, μετά τις δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις του καλοκαιριού και τις Βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 που ακύρωσαν τον σχεδιασμό για πραγματοποίηση του Επιστημονικού Συνεδρίου το Φθινόπωρο, κατόπιν εισήγησης του Προεδρείου αποφάσισε να πραγματοποιηθεί το Επιστημονικό Συνέδριο του κλάδου τον Φεβρουάριο 2016.

Το Επιστημονικό Συνέδριο του Κλάδου θα πραγματοποιηθεί τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή 27 & 28 Φεβρουαρίου 2016, στο Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο – M.E.C Παιανίας στα πλαίσια της 1ης Διεθνούς Έκθεσης ELEC-TEC (www.elec-tec.gr).
Το Προεδρείο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας έχουν ξεκινήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την οργάνωση της διεξαγωγής του Επιστημονικού Συνεδρίου του κλάδου (θεματολογία, εισηγήσεις, παρεμβάσεις, οργάνωση, κ.λ.π). Οι προσκλήσεις και όλα τα θέματα σχετικά με την πραγματοποίηση του Επιστημονικού Συνεδρίου του κλάδου, θα σταλούν προς τα Σωματεία και τους Αντιπροσώπους μέσα στον Ιανουάριο του 2016.

Στόχος της Ομοσπονδίας και του κλάδου μας, είναι η διοργάνωση για πρώτη φορά ενός αμιγώς Επιστημονικού Συνεδρίου, το οποίο θα αποτελέσει τον οδηγό του κλάδου για τα επόμενα δύσκολα χρόνια. Προς αυτή την κατεύθυνση το Προεδρείο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας θα εργασθούν όλο το επόμενο διάστημα, ώστε το Επιστημονικό Συνέδριο να στεφθεί από επιτυχία και να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας προσπάθειας για την ανάπτυξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων των Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων της χώρας.

Κώδικας Δεοντολογίας για τη συμμετοχή των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας στα όργανα ελέγχου των Περιφερειών σύμφωνα με το Άρθρο 11 «Έλεγχος Ποιότητας Παρεχόμενων Υπηρεσιών» του Ν.3982/2011

Το Δ.Σ της Ομοσπονδίας σε συνέχεια των δύο συσκέψεων (22/5/2015 μία ημέρα πριν την Γ.Σ της Ομοσπονδίας & 23/10/2015 με τους εκπροσώπους των Σωματείων της Αττικής) που πραγματοποιήθηκαν για την ανταλλαγή απόψεων για τη δημιουργία Κώδικα Δεοντολογίας, στη συνεδρίασή του λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις και θέσεις που καταγράφηκαν και μετά από συζήτηση αποφάσισε την διαμόρφωση του Κώδικα Δεοντολογίας για την συμμετοχή των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας στα όργανα ελέγχου των Περιφερειών.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας, τον οποίο συνημμένα σας κοινοποιούμε, περιγράφει τα σημεία εκείνα τα οποία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας που συμμετέχουν στα όργανα ελέγχου των Περιφερειών. Θα παρακαλούσαμε να ενημερώσετε τους εκπροσώπους σας στις ομάδες ελέγχου των Περιφερειών προκειμένου να τον εφαρμόζουν.
Το Δ.Σ της Ομοσπονδίας στην συνεδρίασή του συζήτησε και το θέμα της επιβολής προστίμων μετά από ελέγχους σε Ε.Η.Ε (πρόστιμα τα οποία καθορίζονται από την Υ.Α «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασία επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με την Παρ. 5 του Άρθρου 12 του Ν.3982/2011» Αριθ.: Φ.Γ.9.6/οικ.15712/1013/7-11-2011, ΦΕΚ Β΄2540/2011), προκειμένου να ζητηθεί η τροποποίησή της σχετικής Υ.Α, προς την κατεύθυνση αντικειμενικότερης και ορθολογικότερης αντιμετώπισης των περιπτώσεων που χρήζουν επιβολής προστίμων.
Προμήθεια & Τοποθέτηση Υλικών Παροχέτευσης (Στήριξης) από εντολοδόχους εργολάβους των Μονάδων Διανομής του ΔΕΔΔΗΕ
Το Δ.Σ μετά την ενημέρωση που είχε από συναδέλφους και από τις απαντήσεις στο ερώτημα που είχε απευθύνει το Προεδρείο στις 12/10/2015 προς τα Σωματεία – Μέλη για να συλλέξει πληροφορίες από όλη την χώρα, διαπίστωσε ότι η προμήθεια και τοποθέτηση υλικών παροχέτευσης (στήριξης) προχωράει προς την κατεύθυνση ανάληψής από εντολοδόχους εργολάβους των μονάδων διανομής της ΔΕΔΔΗΕ.
Το Δ.Σ αποφάσισε να ζητηθεί συνάντηση με την αρμόδια Διεύθυνση Δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ, για να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα και να δοθούν διευκρινίσεις, τόσο για τη δυνατότητα συμμετοχής των συναδέλφων στην προμήθεια και τοποθέτηση των υλικών παροχέτευσης όσο και για διάφορα τεχνικά θέματα που δημιουργούνται στη συνεργασία των εντολοδόχων εργολάβων της ΔΕΔΔΗΕ με τους συναδέλφους στην τοποθέτηση των υλικών παροχέτευσης.

Αναδιάρθρωση του Περιφερειακού Κλιμακίου Δυτικής &Κεντρικής Μακεδονίας με την δημιουργία δύο ξεχωριστών Περιφερειακών Κλιμακίων Δυτικής Μακεδονίας & Κεντρικής Μακεδονίας
Το Δ.Σ της Ομοσπονδίας στη συνεδρίασή του συζήτησε το θέμα της αναδιάρθρωσης του Π.Κ Δυτικής & Κεντρικής Μακεδονίας, που είχε δημιουργηθεί από τον Απρίλιο 2015, μετά από το αίτημα των τεσσάρων Σωματείων – Μελών της Ομοσπονδίας που εδρεύουν στην Δυτική Μακεδονία για την δημιουργία ξεχωριστού Π.Κ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Το Δ.Σ της Ομοσπονδίας αποφάσισε να κάνει αποδεκτό το αίτημα των τεσσάρων Σωματείων της Δυτικής Μακεδονίας και προχώρησε στην δημιουργία των δύο παρακάτω Π.Κ στην Δυτική & Κεντρική Μακεδονία ορίζοντας τους υπεύθυνους των δύο αυτών Π.Κ:
- Π.Κ Δυτικής Μακεδονίας (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) με υπεύθυνο λειτουργίας τον Αντιπρόσωπο στην Π.Ο.Σ.Ε.Η και Πρόεδρο του Σ.Ε.Η Κοζάνης κ. Νικόλαο Τιάκα και τα παρακάτω Σωματεία:
ΣΕΗ Γρεβενών, ΣΕΗ Καστοριάς, ΣΕΗ Κοζάνης, ΣΕΗ Φλώρινας (Σύνολο: 4)
- Π.Κ Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) με υπεύθυνο λειτουργίας το Μέλος του Δ.Σ της Π.Ο.Σ.Ε.Η κ. Άγγελο Κουντουργιάννη και τα παρακάτω Σωματεία:
ΣΕΗ Αλεξάνδρειας, ΣΕΗ Βέροιας, ΣΕΗ Θεσσαλονίκης, ΣΕΗ Κιλκίς, ΣΕΗ Νάουσας, ΣΕΗ Πέλλας, ΣΕΗ Πιερίας, ΣΕΗ Χαλκιδικής (Σύνολο: 8)
Το Δ.Σ της Ομοσπονδίας αποφάσισε να κοινοποιήσει εκ νέου τον Κανονισμό Λειτουργίας των Π.Κ (ο οποίος είχε συνταχθεί με απόφαση του Δ.Σ στις 14/3/2003), τόσο προς όλα τα Σωματεία – Μέλη όσο και προς τους υπευθύνους των Π.Κ, για την εύρυθμη λειτουργία τους αλλά και την αποφυγή λανθασμένων ερμηνειών για την σύσταση και λειτουργία των Π.Κ, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν αφορμή δυσάρεστων καταστάσεων για τον κλάδο και την Ομοσπονδία στα πλαίσια του ελέγχου που πραγματοποιείται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Συμμετοχή της Ομοσπονδίας σε συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Το Δ.Σ της Ομοσπονδίας ενημερώθηκε για την προσπάθεια συμμετοχής της Ομοσπονδίας σε συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΒΕ σε πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), που είχε ως στόχο την δωρεάν παροχή υπηρεσιών από την Ομοσπονδία για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των Ε.Η.Ε σε βρεφονηπιακούς - παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αθηνών.

Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας μετά την πρόσκληση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΒΕ για την ένταξη της Ομοσπονδίας στη συγκεκριμένη δράση ΕΚΕ προς το Δήμο Αθηνών, αποδέχθηκε την πρόσκληση και εκδήλωσε ενδιαφέρον συμμετοχής της Ομοσπονδίας σε συνεργασία με τα Σωματεία – Μέλη της Αττικής. Πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες συμβουλευτικές υπηρεσίες από τον επιστημονικό συνεργάτη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με τη συμμετοχή του Προεδρείου της Ομοσπονδίας και των εκπροσώπων των Δ.Σ των Σωματείων – Μελών της Αττικής, όπου έγινε ενημέρωση για τα θέματα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε). Πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων του Προεδρείου και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με τους τεχνικούς εκπρόσωπους του Δήμου Αθηνών, για να διερευνηθούν οι ανάγκες και οι δυνατότητες που υπάρχουν για την υλοποίηση της ΕΚΕ μέσα από τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των Ε.Η.Ε σε κάποιους βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς.
Οι Διοικήσεις των Σωματείων – Μελών της Αττικής που απευθυνθήκαμε (Πανελλήνιος Σύνδεσμος, ΣΕΗ Πειραιά, ΣΕΗ Μεσογείων & Λαυρεωτικής, ΣΕΗ Νοτιοανατολικής Αττικής), ανταποκρίθηκαν άμεσα και ενεργοποίησαν τους συναδέλφους που εθελοντικά θα συμμετείχαν στην συγκεκριμένη δράση ΕΚΕ. Δυστυχώς όμως, παρ’ ότι η Ομοσπονδία με τα Σωματεία της Αττικής και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είχαν υλοποιήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι των ΕΗΕ, γραφειοκρατικά θέματα και εμπόδια για τα οποία δεν φέρουν ευθύνη το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η Ομοσπονδία και τα Σωματεία – Μέλη, δεν επέτρεψαν την πλήρη υλοποίηση της δράσης με τον έλεγχο στις ΕΗΕ στους καταρχήν τέσσερις παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Αθηνών.
Στα πλαίσια της ΕΚΕ η Ομοσπονδία ενημερώνει τα Σωματεία – Μέλη που επιθυμούν να αναλάβουν στις περιοχές τους πρωτοβουλίες δωρεάν παροχής υπηρεσιών προς δομές Δήμων ή φορέων κοινωνικής στήριξης, είναι διαθέσιμη μετά από συγκεκριμένη πρόταση να αναλάβει την επιτελική διαδικασία (έγγραφη επικοινωνία, ενημέρωση, κ.λ.π) στους φορείς που τα Σωματεία – Μέλη θα επιθυμούσαν να απευθυνθούν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Οικονομική Βιωσιμότητα της Ομοσπονδίας

Το Δ.Σ της Ομοσπονδίας απασχόλησε και η οικονομική βιωσιμότητας της Ομοσπονδίας για τα επόμενα έτη, λαμβάνοντας υπόψη την πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία και το γεγονός ότι η δύναμη του κλάδου χρόνο με το χρόνο μειώνεται δραματικά.
Στο Δ.Σ κατατέθηκαν διάφορες απόψεις και προτάσεις προς την κατεύθυνση εξοικονόμησης πόρων, αλλά και εξεύρεσης πόρων εκτός των συνδρομών των Σωματείων – Μελών της Ομοσπονδίας. Όλες οι προτάσεις θα εξετασθούν και θα γίνει προσπάθεια να υλοποιηθούν με ορίζοντα την επόμενη Γ.Σ του κλάδου μέσα στο 2016, όπου θα παρουσιαστούν όλα τα δεδομένα και θα παρθούν οι σχετικές αποφάσεις από την Γ.Σ.

Θα παρακαλούσαμε λοιπόν, ενόψει του νέου οικονομικού έτους 2016, να σταλούν προς την Ομοσπονδία τα νέα Μητρώα Μελών όσο το δυνατό συντομότερο και το αργότερο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2016. Στα Μητρώα Μελών θα πρέπει να υπάρχουν τα αναλυτικά και πλήρη στοιχεία των συναδέλφων (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, πλήρη στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Κλείνοντας, το Προεδρείο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας σας μεταφέρουν τις θερμές ευχές τους για τις εορτές των Χριστουγέννων και του νέου έτους 2016. Ευχές για υγεία, οικογενειακή ευτυχία, επαγγελματική προκοπή και κάθε επιθυμία σας να γίνει πραγματικότητα τη νέα χρονιά.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Ο Πρόεδρος                Ο Γ. Γραμματέας
Δ.Κασαπίδης                 Α.Κουζούλογλου

 

 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ « Ο ΘΑΛΗΣ» ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΗΛΕΜΑΡΑΘΩΝΙΟ

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Νομού Αιτωλοακαρνανίας «Ο ΘΑΛΗΣ» για ακόμη μία φορά αποδεικνύει έμπρακτα την κοινωνική του δράση και συμμετέχει στην προσπάθεια στήριξης των δομών Υγείας του νομ...

Σ.Ε.Ε.Η.Π HΛΕΚΤΡΟΝΙKA ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΔΕ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ FAX, ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ MAIL

Ο Σύνδεσμός Εργοληπτών Εγκαταστατών Πειραιά μετά τις πρόσφατες εξελίξεις και την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας, συστήνει στους συναδέλφους ψυχραιμία αλλά και ιδιαίτερη προσοχή ώστε ...

ΠΟΣΕΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ

Αναστολη της προγραμματισμένης για τις 14/3/2020 Σύσκεψης του Περιφερειακού Κλιμακίου Αττικής – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίων Νήσων & Πελοποννήσου...

Κλείσιμο [X]