ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΣΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΑΣΤΟΧΙΕΣ - ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΆΡΘΡΟ ΤΟΥ Κ. ΘΕΟΦΑΝΗ ΑΡΑΒΑΝΗ

Η συντριπτική πλειοψηφία των ηλεκτρικών υποσταθμών έχει σχεδιαστεί προκειμένου να μετασχηματίσει επίπεδα τάσεων μεταφοράς σε επίπεδα τάσεων διανομής. Οι υποσταθμοί αυτοί διατηρούν έναν υπαίθριο σχεδιασμό. Οι συνθέσεις δύνανται να ποικίλουν, ωστόσο, συνήθως, περιλαμβάνουν μονωτήρες πολυμερούς ή πορσελάνης ή δακτυλίους, προκειμένου να επιτευχθεί ηλεκτρική απομόνωση μεταξύ του δυναμικού των φάσεων και των γειωμένων τμημάτων της όλης διάταξης. Αν και οι μονωτήρες ή οι δακτύλιοι αυτοί παρέχουν την κατάλληλη απόσταση μόνωσης για κανονικές τάσεις λειτουργίας (AC, DC και BIL), δεν παρέχουν επαρκείς αποστάσεις για την εξάλειψη της γεφύρωσης του δυναμικού της φάσης με τη γη, που προκαλείται από διάφορα εισβάλλοντα ζώα. Αυτή η κατάσταση γεφύρωσης εξαιτίας των ζώων, υφίσταται συνήθως στην πλευρά χαμηλής τάσης του υποσταθμού, δηλαδή στο τμήμα του δικτύου διανομής (12 έως 36 kV), ωστόσο, ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο του ζώου, μπορεί, επίσης, να επηρεάσει και εξοπλισμό υψηλότερης τάσης. Οι επιχειρήσεις ηλεκτρισμού έχουν αναφέρει κατά καιρούς ότι, οι αστοχίες - διακοπές που οφείλονται στα ζώα αποτελούν ένα σημαντικότατο πρόβλημα, το οποίο, αρχικά, επηρεάζει την αξιοπιστία και τη συνέχεια του ηλεκτρικού συστήματος και, κατ’ επέκταση, δημιουργεί σημαντικά οικονομικά προβλήματα. Δεν είναι λίγες οι φορές, που διαβάζει κανείς στον τύπο πρωτοσέλιδα που αφορούν σε τέτοιου είδους περιστατικά: «Ένα κουνάβι βύθισε στο σκοτάδι χθες βράδυ τη Στυλίδα». Φαίνεται, λοιπόν, πως, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται ενεργά μέτρα, προκειμένου το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά (Σχήμα 1).

 

Κίνδυνοι από αστοχίες

Τα αποτελέσματα των γεφυρώσεων ενεργών μερών του ηλεκτρικού συστήματος που προκαλούνται από τα ζώα δημιουργούν παρενέργειες στο ηλεκτρικό σύστημα, οι οποίες μπορεί να είναι είτε στιγμιαίες και παροδικές, είτε σοβαρότατες, που μπορεί να οδηγήσουν στη διακοπή της παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι διακοπές στην τροφοδότηση ηλεκτρικής ενέργειας έχουν, σαφώς, δυσμενέστατες επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής, ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλης διάρκειας (π.χ. αλλοίωση τροφίμων, μη λειτουργία κεντρικών θερμάνσεων, διακοπή υδροδότησης λόγω μη λειτουργίας των αντλιοστασίων κ.λπ.). Οι διακοπές, ωστόσο, έχουν επιπτώσεις και στην ίδια την ανθρώπινη ζωή, π.χ. αναβολή επειγουσών χειρουργικών επεμβάσεων, διακοπές τροφοδότησης ηλεκτρικών συσκευών συνδεδεμένων με ανθρώπους κ.λπ. Οι ενδεχόμενες εφεδρικές τροφοδοτήσεις, συνήθως από ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, είναι μειωμένης αξιοπιστίας και δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των φορτίων.

Πέρα, όμως, της αναστάτωσης που προκαλούν τέτοιου είδους διακοπές στις ζωές των ανθρώπων, δύνανται να δημιουργήσουν βλάβες στον εξοπλισμό του υποσταθμού (π.χ. σε μονωτήρες), το κόστος των οποίων κυμαίνεται από είκοσι, έως και μερικά εκατομμύρια ευρώ, εξαιτίας της ολοκληρωτικής καταστροφής μεγάλων μετασχηματιστών ισχύος. Το κόστος των εργατοωρών που απαιτούνται για την αποκατάσταση της βλάβης από το συνεργείο, σαφέστατα, δεν πρέπει να αμεληθεί. Επιπροσθέτως, τέτοιου είδους αστοχίες δύνανται να επιφέρουν περιβαλλοντική και βιομηχανική ρύπανση, από τη διαρροή μονωτικού ελαίου ή μονωτικού αερίου εξαφθοριούχου θείου (SF6) από τον εξοπλισμό, ο οποίος και έχει υποστεί ρήξη λόγω ηλεκτρικής βλάβης.

Οι συνέπειες των αστοχιών - διακοπών οφειλόμενες σε ζώα δεν περιορίζονται μόνο στον εξοπλισμό που ανήκει στην εταιρία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Πολλές μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις (π.χ. χαρτοπολτού και χαρτιού, πετροχημικών, κατασκευής αυτοκινήτων κ.ά.), οι οποίες είναι ευαίσθητες σε διακοπές εξαιτίας ζώων, εφαρμόζουν τεχνικές προστασίας, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση σημαντικού χρόνου και χρήματος για την αποκατάσταση της παραγωγής. Η εξάπλωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (P.L.C.), καθώς και άλλων ευαίσθητων ηλεκτρονικών συσκευών στο χώρο της εργασίας, αποτελεί, επίσης, μία ανησυχία, ενώ, πολλές φορές, η αγορά και χρήση συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (U.P.S., ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη κ.ά.) κρίνεται απαραίτητη.

Επιπλέον, εκτός από την ανησυχία για την προστασία περιουσιακών στοιχείων (εξοπλισμός του υποσταθμού), τη βελτίωση της αξιοπιστίας του συστήματος, την εξάλειψη των περιβαλλοντικών κινδύνων και τη διασφάλιση της ικανοποίησης και εμπιστοσύνης των πελατών της εταιρίας παροχής, η διατήρηση των απειλούμενων και προστατευόμενων ειδών ζώων αποτελεί, επίσης, ένα σοβαρό ζήτημα. Τέτοια ζώα είναι, για παράδειγμα, τα τσακάλια, οι αγριόγατες, οι λαγοί και πολλά άλλα. Σημειώνεται εδώ πως, ακόμα και τα ζώα που δημιουργούν προβλήματα σε υποσταθμούς, προστατεύονται από τον νόμο. Προφανώς, σε προστατευόμενες περιοχές η εγκατάσταση υποσταθμών και γενικά ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αποφεύγεται. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση που η δημιουργία ενός υποσταθμού σε μία τέτοια περιοχή κριθεί απαραίτητη, ακολουθείται η αντίστοιχη νομοθεσία. Καθίσταται σαφές, λοιπόν, πως, η εκπαίδευση και η ενημέρωση σχετικά με τα είδη των ζώων που προστατεύονται σε κάθε περιοχή είναι απαραίτητη.

Γενικά, στον χώρο εγκατάστασης ενός υποσταθμού αποφεύγεται η πρόκληση απώλειας ενδιαιτημάτων. Πολλές φορές, εφαρμόζονται τεχνικές σύγχρονης τεχνολογίας (συστήματα ραντάρ και υπέρυθρων ακτίνων) για την παρακολούθηση της ζώσας ζωής πριν και μετά τη δημιουργία του υποσταθμού, ενώ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκαθίστανται οι διανοιγμένες οδοί που απαιτήθηκαν για τη δημιουργία του και ο χώρος περιφράσσεται. Όλοι οι διάδρομοι επίσκεψης εντός των χώρων της εγκατάστασης ασφαλτοστρώνονται και διατηρούνται καθαροί από υπολείμματα τροφών ή πτώματα ζώων, τα οποία δύναται να αποτελέσουν τροφή για άλλα ζώα.

Τέλος, σημειώνεται πως, η θερμότητα που παράγεται από τους μετασχηματιστές του υποσταθμού, καθώς και από τις γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης είναι αμελητέα και απάγεται σε μία εκτεταμένη περιοχή στο περιβάλλον του υποσταθμού. Παρόλο που δεν επηρεάζει το θερμικό ισοζύγιο της ατμόσφαιρας, προσελκύει, ωστόσο, πολλά είδη ζώων.

Προκειμένου να αξιολογηθεί το πρόβλημα και οι πιθανές λύσεις του, πρέπει να διερευνηθούν αρκετές πτυχές, όπως:

  • Το είδος των ζώων, το μέγεθός τους και οι προθέσεις τους.
  • Η ονομαστική τάση του εξοπλισμού και η απόσταση των ενεργών μερών από την ηλεκτρική γείωση.
  • Το φυσικό περιβάλλον.
  • Οι μέθοδοι με τις οποίες τα διάφορα ζώα εισέρχονται στον υποσταθμό.
  • Οι παράγοντες που προσελκύουν τα ζώα.
  • Οι διαθέσιμες μέθοδοι φραγμού, προκειμένου το ζώο να κρατηθεί έξω από τον χώρο της εγκατάστασης.
  • Οι μέθοδοι αποτροπής για την απόκρουση των ζώων.
  • Οι επιλογές της μόνωσης.

 

 

Είδη ζώων 

 

Ο Πίνακας 1 έχει αναπτυχθεί, προκειμένου να γίνει ο καθορισμός της ελάχιστης απόστασης φάσης - γης και φάσης - φάσης σε διάφορα ηλεκτρικά συστήματα, για τα διάφορα ζώα.

 

Πίνακας 1: Ελάχιστη τυπική απόσταση φάσης – φάσης

 και φάσης - γης για διάφορα ζώα

 

Είδος ζώου

Φάση - Φάση

Φάση - Γη

Σκίουροι

450 mm

450 mm

Ρακούν

750 mm

750 mm

Φίδια

900 mm

900 mm

Κοράκια

600 mm

450 mm

Μεταναστευτικά μεγάλα πτηνά

900 mm

900 mm

Βάτραχοι

450 mm

450 mm

Γάτες

600 mm

600 mm

 

 

 
Σκίουροι

 

Στη Βόρεια Αμερική ένας συνηθισμένος «ένοχος», που προκαλεί γεφύρωση ενεργών τμημάτων του εξοπλισμού είναι ο σκίουρος. Αν και υπάρχει ποικιλία σκίουρων, μπορεί να υποτεθεί ότι το ονομαστικό μήκος ενός σκίουρου είναι 450 mm. Χρησιμοποιώντας αυτήν τη διάσταση, είναι εφικτό να αξιολογηθεί ο εξοπλισμός και οι αποστάσεις, καθώς και να προσδιορισθούν οι περιοχές όπου θα μπορούσε να συμβεί γεφύρωση μεταξύ φάσης και γης ή μεταξύ φάσης και φάσης. Οι προδιαγραφές για έναν σύγχρονο υποσταθμό ονομαστικής τάσης άνω των 35 kV θα πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα από σκίουρους. Ωστόσο, οι αποστάσεις μεταξύ των φάσεων, καθώς και μεταξύ φάσεων και γειωμένων δομών θα πρέπει, κάθε φορά, να εξετάζονται.

Πολλές απόψεις έχουν αναπτυχθεί αναφορικά με τον λόγο για τον οποίον οι σκίουροι εισέρχονται, συχνά, στους υποσταθμούς. Μία εξήγηση είναι η εγγύτητα των δέντρων και της βλάστησης κοντά στον χώρο του υποσταθμού, τα οποία μπορούν να προσελκύσουν τους σκίουρους. Αναφορές υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι, η απομάκρυνση της βλάστησης δεν είχε καμία επίδραση στις αστοχίες που οφείλονται σε σκίουρους. Οι εμπειρογνώμονες έχουν υποθέσει πως, η διαδρομή των ζώων είναι προκαθορισμένη και η κατασκευή μιας δομής δεν θα αποτρέψει έναν σκίουρο από το να ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδρομή του. Άλλοι θεωρούν ότι, τα συγκεκριμένα ζώα έλκονται από τη θερμότητα ή τη δόνηση που εκπέμπεται από τον ηλεκτρικό εξοπλισμό. Ανεξαρτήτως λόγου, η εισβολή του σκίουρου στον υποσταθμό είναι αναπόφευκτη.

Η είσοδος στον υποσταθμό δεν συμβαίνει πάντα πάνω, κάτω ή διαμέσου της εξωτερικής περίφραξης. Οι σκίουροι είναι πολύ έμπειροι στο να ταξιδεύουν κατά μήκος εναέριων αγωγών και, συχνά, εισέρχονται στον υποσταθμό με τον τρόπο αυτόν. Εξαιτίας του συγκεκριμένου γεγονότος, περιμετρικά εμπόδια είναι συχνά αναποτελεσματικά στην παρεμπόδιση της εισόδου ενός σκίουρου. Έτσι, οι 1Tπροσπάθειες βελτίωσης της1T 1Tαξιοπιστίας1T 1Tθα πρέπει να1T 1Tεπικεντρωθούν στην προστασία1T 1Tτου εξοπλισμού.1T 1TΗ πιο συνηθισμένη1T 1Tτεχνική είναι η εγκατάσταση1T 1Tπλαστικών προστατευτικών1T 1Tστους δακτυλίους και1T στους 1Tμονωτήρες,1T 1Tγια την πρόληψη1T της ταυτόχρονης επαφής (από τον σκίουρο) των αγωγών των φάσεων και μιας γειωμένης μεταλλικής επιφάνειας.

 

 

 

Πτηνά

Τα πτηνά αποτελούν 1Tτ1Tην πιο κοινή αιτία1T 1Tτων1T 1Tβλαβών1T 1Tπου σχετίζονται με ζώα1T 1Tκαι αφορούν στα συστήματα1T 1Tμεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς1T 1Tκαι1T στους 1Tυποσταθμούς1T. 1TΔιαφορετικά είδη πτηνών1T δύναται να 1Tπροκαλέσουν1T 1Tδιαφορετικούς τύπους προβλημάτων.

Τα πτηνά δημιουργούν αρκετά προβλήματα κατά την είσοδό τους σε έναν υποσταθμό. Το πρώτο και πιο προφανές είναι η γεφύρωση μεταξύ φάσης - γης ή φάσης - φάσης, η οποία προκαλείται από το άνοιγμα των φτερών κατά την πτήση τους προς την εγκατάσταση ή κατά την έξοδό τους από αυτή. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο, όταν πρόκειται για αρπακτικά πτηνά (αετοί, γεράκια, κουκουβάγιες, γύπες κ.ά.), το άνοιγμα των φτερών των οποίων είναι μεγάλο. Τυπικά ανοίγματα φτερών για διάφορα αρπακτικά πτηνά παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφερθεί ότι, 1Tτο προκληθέν σφάλμα1T είναι ικανό να θανατώσει το πτηνό, γεγονός το οποίο αποτελεί ένα νομικό 1Tπρόβλημα,1T 1Tδεδομένου ότι τα περισσότερα1T 1Tαρπακτικά1T πτηνά 1Tπροστατεύονται1T 1Tδιεθνώς1T.

Πίνακας 2: Τυπικά ανοίγματα φτερών μεγάλων πτηνών.

Είδος πτηνού

Τυπικό άνοιγμα φτερών

Σταυραετός

2,5 m

Φαλακρός αετός

1,8 m

Γύπας

1,8 m

Κουκουβάγια

1,5 m

Ψαραετός

1,5 m

Ερωδιός

1,8 m

Γεράκι

1,2 m

 

 

 

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η γεφύρωση ενεργών τμημάτων του συστήματος, η οποία προκαλείται από τα «συντρίμμια», τα οποία χρησιμοποιούν τα πτηνά, προκειμένου να χτίσουν τις φωλιές τους (σε πυλώνες, ξύλινους στύλους ή υποσταθμούς). Πολλές φορές, υλικά όπως κλώνοι αγωγών ή μαγνητικές ταινίες εγγραφής μπορεί να είναι άμεσα διαθέσιμα στην ευρύτερη περιοχή και να χρησιμοποιηθούν από τα πτηνά. Το αγώγιμο αυτό υλικό, συχνά, έρχεται σε επαφή με αγωγούς ή ζυγούς, με άμεσα αποτελέσματα βραχυκυκλώματα, εκκενώσεις ή διάφορες άλλες αστοχίες. Η καταστροφή και 1Tαφαίρεση των1T 1Tφωλιών μπορεί να είναι δύσκολη και άσκοπη,1T 1Tδεδομένου ότι η1T 1Tενστικτώδης1T 1Tφύση1T 1Tορισμένων πτηνών1T 1Tθα τα οδηγήσει στην επαναδημιουργία των φωλιών1T 1Tστην ίδια ακριβώς θέση1T.

 

Τα πτηνά έχουν την τάση να δημιουργούν τις φωλιές τους σε υποσταθμούς, σε μία προσπάθεια να προστατευθούν και να εξαλείψουν πιθανές επιθέσεις αρπακτικών. 1TΈνας μικρός αριθμός1T 1Tπτηνών1T που 1Tκουρνιάζουν1T δεν αποτελεί, συνήθως, ανησυχία για την εύρυθμη λειτουργία της διάταξης1T,1T 1Tωστόσο, η1T 1Tενστικτώδης1T 1Tφύση1T 1Tορισμένων πτηνών,1T 1Tδύναται να οδηγήσει στη συρροή1T 1Tπολλών1T 1Tχιλιάδων άλλων1T, τα οποία 1Tκουρνιάζουν1T 1Tσε μία ενιαία θέση1T.

 

 

Προκειμένου να αποφευχθεί το παραπάνω πρόβλημα, διαφόρων ειδών συσκευές 1Tδύνανται να τοποθετηθούν σε1T 1Tελκυστικές1T 1Tκούρνιες1T. Ενδεικτικά, ορισμένες απεικονίζονται στο Σχήμα 7. Σε 1Tθέσεις1T ό1Tπου συρρέονται χιλιάδες πτηνά1T δύναται να εφαρμοστούν 1Tπιο1T 1Tακραίες μέθοδοι1T 1Tαποτροπής,1T 1Tόπως1T 1Tπυροτεχνήματα1T 1Tή1T ομοιώματα 1Tγερακιών1T. Αξίζει να αναφερθεί ότι, η κατασκευή φωλιών από πτηνά σε υποσταθμούς προσελκύει, με τη σειρά τους, άλλα ζώα, όπως φίδια, γάτες, ρακούν, τα οποία αναζητούν τροφή.

Επισημαίνεται, ακόμα, ότι, η δημιουργία υποσταθμών σε διαδρομές αποδημητισμού είναι, πιθανά, επικίνδυνη για τα πτηνά. Συνεπώς, τέτοιου είδους κατασκευές προτιμάται να γίνονται μακριά από μεταναστευτικούς διαδρόμους.

 

Φίδια

 

Τα φίδια αποτελούν έναν σημαντικό παράγοντα αστοχιών, τόσο σε έναν υποσταθμό, όσο και σε υπόγεια ηλεκτρικά συστήματα. Σε ορισμένες περιοχές, μάλιστα, τα φίδια είναι υπεύθυνα για, σχεδόν, όλες τις διακοπές του υποσταθμού, οι οποίες, φυσικά, έχουν να κάνουν με την άγρια φύση. Λόγω του μεγέθους τους και της ικανότητας αναρρίχησής τους, τα φίδια δύνανται να φθάσουν τα περισσότερα μέρη ενός υποσταθμού χωρίς δυσκολία, ενώ το μήκος τους τούς επιτρέπει την εύκολη γεφύρωση ενεργών τμημάτων της εγκατάστασης. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται, ενδεικτικά, τα μήκη διαφόρων ειδών φιδιών.

Υποσταθμοί θωρακισμένοι από φίδια, μερικές φορές, δημιουργούν προβλήματα, αντί να τα επιλύουν. Τα φίδια εισέρχονται, συνήθως, σε έναν υποσταθμό κυνηγώντας πτηνά ή αυγά. Η εξάλειψη των αρπακτικών αυτών μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του πληθυσμού των πτηνών εντός των ορίων του υποσταθμού. Η αύξηση αυτή των πτηνών μπορεί, στη συνέχεια, να οδηγήσει σε προβλήματα που, τελικά, έχουν σχέση με τα πτηνά, αν δεν ληφθούν πρόσθετα μέτρα.

 

Πίνακας 3: Είδη φιδιών και τυπικά μέγιστα μήκη τους.

 

Όνομα

Δηλητηριώδες

Μέγιστο μήκος

Βασιλικός πύθωνας

Όχι

9,1 m

Βασιλική κόμπρα

Ναι

5,5 m

Κροταλίας

Ναι

2,4 m

Οχιά

Ναι

1 m

Ινδική κόμπρα

Ναι

1,5 m

 

 

 

 
Αρουραίοι και ποντίκια

Οι αρουραίοι και τα ποντίκια είναι τρωκτικά, τα οποία προκαλούν σφάλματα, κυρίως, ροκανίζοντας τη μόνωση των ενεργών τμημάτων τόσο των υποσταθμών, όσο και των υπόγειων καλωδίων. 1TΟι αρουραίοι1T 1Tκαι τα ποντίκια είναι1T 1Tη πιο κοινή1T 1Tαιτία1T αστοχιών που 1Tσχετίζονται με ζώα1T 1Tσε1T 1Tυπόγειους εξοπλισμούς.1T Επιπροσθέτως, δημιουργούν και άλλα προβλήματα, καθώς προσελκύουν και άλλα ζώα, όπως τα φίδια.

Προκειμένου να αποφευχθεί 1Tη πρόσβαση των τρωκτικών σε1T 1Tυπόγειους εξοπλισμούς1T, 1Tόλα τα ανοίγματα του αγωγού1T 1Tπρέπει να είναι1T 1Tερμητικά1T 1Tσφραγισμένα1T. 1TΆλλες τεχνικές απομάκρυνσης τέτοιου είδους ζώων παρουσιάζονται σε επόμενο κεφάλαιο.

 

Έντομα και μυρμήγκια

Προβλήματα αστοχίας του ηλεκτρικού συστήματος από τα μυρμήγκια προκύπτουν, κυρίως, σε περιοχές της Νότιας Αμερικής. Τα μυρμήγκια έχουν την ικανότητα να κατασκευάζουν τις φωλιές τους σε σημεία του εξοπλισμού, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μικρούς (αγώγιμους) δρόμους. Παράλληλα, προκαλούν φθορές στη μόνωση των αγωγών. Η διατήρηση της αξιοπιστίας του συστήματος είναι μία πρόκληση, λόγω του μεγάλου αριθμού τους, με αποτέλεσμα, σε πολλές περιοχές, να χρησιμοποιούνται ευρέως εντομοκτόνα και δηλητηριώδη δολώματα για την προστασία του συστήματος.

Αστοχίες εξαιτίας των φωλιών διαφόρων ειδών εντόμων, όπως είναι οι σφήκες, δύνανται, επίσης, να εμφανιστούν σε ηλεκτρικές διατάξεις.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

‘Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην ανάπτυξη των ηλεκτροκίνητων οχημάτων (EVs) είναι η έλλειψη υποδομών φόρτισής τους. Μπορεί να αντιμετωπιστεί και πώς....

Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας ως αρχή το φως που αποτελεί πηγή ζωής για τον άνθρωπο, ο αρχιτεκτονικός φωτισμός αναφέρεται στην τέχνη και την επιστήμη του φωτισμού του ανθρώπινου περιβάλλοντος και αφορά τη σύλληψη, μελέτη κ...

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ UPS

Οι σημαντικές οικονομικές απώλειες που μπορεί να επιφέρουν σε κάποιες επιχειρήσεις οι βραχυχρόνιες διακοπές ή μεταβολές στην ποιότητα ισχύος, καθιστούν αναγκαία την εγκατάσταση συσκευών αδιάλειπτης πα...

Κλείσιμο [X]