ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΣΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

Κατάμεστη ήταν η αίθουσα του ξενοδοχείου στον Πειραιά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΣΕΗ

Ο ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εννέα κατευθύνσεις δράσεων ανέλυσε ο πρόεδρος της ΠΟΣΕΗ κ. Διαμαντής Κασαπίδης κατά την τοποθέτησή του, με την οποία έκανε το βασικό απολογισμό όσων σημειώθηκαν από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνδέσμων Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων στη χρονιά που πέρασε.

Ακολουθεί σύντομη καταγραφή των βασικών θεμάτων που ανέλυσε ο πρόεδρος της ΠΟΣΕΗ:

  • Προεδρικό Διάταγμα 108/2013 για τους Ηλεκτρολόγους και των Κ.Υ.Α του Ν.3982/2011

Μείζον θέμα για την Ομοσπονδία, τα σωματεία και τον κλάδο αποτελεί η εφαρμογή του Π.Δ. για τους ηλεκτρολόγους και τα προβλήματα που απορρέουν απ’ αυτήν. Ο κ. Κασαπίδης επισήμανε ότι παρά τις επίπονες προσπάθειες, η υφυπουργός Βιομηχανίας κ. Θεοδώρα Τζάκρη δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτημα για διεξαχθεί συζήτηση ώστε να λυθούν τα κακώς κείμενα.

Η διοίκηση της ΠΟΣΕΗ προώθησε και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση να σταλεί ψήφισμα προς την ηγεσία του υπουργείου με το οποίο θα διατυπώνεται η έντονη δυσαρέσκεια του κλάδου για την πολύμηνη αναμονή, κατάσταση που προκαλεί περισσότερα προβλήματα στον κλάδο γιγαντώνοντας τον παράνομο και αθέμιτο ανταγωνισμό.


 

  • Σύσταση ομάδας εργασίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης για τρέχοντα θέματα του κλάδου.

Ο κ. Κασαπίδης έκανε ανασκόπηση των οκτώ συνεδριάσεων που έγιναν μετά την επανασύσταση της ομάδας εργασίας στο υπουργείο Ανάπτυξης με ενέργειες του γενικού γραμματέα Βιομηχανίας. Όπως επισήμανε ο πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Ε.Η. τα τελικά κείμενα που παρουσιάστηκαν στις 13 Μαΐου 2016 θα δρομολογούνταν για τις απαραίτητες νομοτεχνικές βελτιώσεις στη νομική υπηρεσία του υπουργείου, ώστε να σταλούν αμέσως μετά στην πολιτική ηγεσία προς υπογραφή και έκδοση με υπουργικές αποφάσεις σε ΦΕΚ. Εκτιμάται ότι αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο.

Ακροθιγώς θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο κ. Κασαπίδης ενημέρωσε για το περιεχόμενο αυτών των κειμένων που αφορούν στα ακόλουθα θέματα:


 

Επανέλεγχοι εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

1) Προτείνονται τρεις κατηγορίες επανελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Πρόκειται για την κατηγορία Π1 που αφορά σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε κατοικίες και ανάλογους χώρους, οι οποίες θα πρέπει να επανελέγχονται ανά δεκαετία. Ακολουθεί η κατηγορία Π2 και σ’ αυτήν εντάσσονται οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις επαγγελματικών χώρων, στις οποίες θα πρέπει να γίνεται έλεγχος ανά πενταετία. Τέλος, η κατηγορία Π3 αφορά σε εγκαταστάσεις χώρων ψυχαγωγίας, συνάθροισης κοινού και επαγγελματικές εγκαταστάσεις υπαίθρου, οι οποίες θα ελέγχονται κάθε διετία.

2) Σε παράρτημα του κειμένου περιλαμβάνονται αναλυτικοί πίνακες για κάθε κατηγορία, οι οποίοι όμως είναι ενδεικτικοί και όχι δεσμευτικοί.

3) Επίσης, για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί συγκεκριμένη διαδικασία ελέγχου, η οποία θα πρέπει να ακολουθείται από τον αρχικό έλεγχο και σε κάθε επανέλεγχο των αυτόνομα τροφοδοτούμενων εγκαταστάσεων, όσον δηλαδή δεν παίρνουν ρεύμα από το δημόσιο δίκτυο αλλά και δεν το τροφοδοτούν.

4) Καθορίστηκε η διαδικασία που θα πρέπει να τηρείται από τους επαγγελματίες όταν ο αρχικός έλεγχος ή ο επανέλεγχος δεν θα μπορεί να ολοκληρωθεί επειδή δεν θα ηλεκτροδοτείται μια εγκατάσταση.


 

Προστασία των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας από ηλεκτροπηξία:


 

Όπως εξήγησε ο κ. Κασαπίδης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, το τελικό κείμενο που προωθείται από την ομάδα εργασίας του υπουργείου Ανάπτυξης για να γίνει υπουργική απόφαση έχει δύο βασικές κατευθύνσεις:

1) Όσον αφορά στις εγκαταστάσεις διατάξεων διαφορικού, παρέχεται η δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας τερματικής γραμμής RCD με ΙΔΝ 30mA και να χρησιμοποιείται διάταξη διαφορικού ρεύματος με ΙΔΝ μεγαλύτερο των 30mA της οποίας το διαφορικό ρεύμα έχει ρυθμισθεί και ασφαλισθεί στο διαφορικό ρεύμα λειτουργίας της γραμμής προσθέτοντας μέχρι και 30mA. Αυτά μπορούν να γίνουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (όταν υπάρχουν τερματικές γραμμές με ονομαστική ένταση άνω τωνν 3x63Α), εφ’ όσον θα υπάρχει τεκμηρίωση από τον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο που θα αποδεικνύει ότι δεν είναι εφικτή.

2) Περιγράφονται συγκεκριμένα τεχνικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται για τις γειώσεις εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν ως στοιχεία της γείωσής τους σωληνώσεις ύδρευσης, προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα των γειώσεων στις μεγάλες πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, κ.λ.π).


 

  • Καταχώρηση και έλεγχος Υπεύθυνης Δηλώσεως Εγκαταστάτου (ΥΔΕ) μέσω νέου πληροφοριακού συστήματος και προσδιορισμό των εμπλεκομένων μερών.

 

Τα μέλη της γενικής συνέλευσης ενημερώθηκαν ότι έγινε αναλυτική συζήτηση στην ομάδα εργασίας του υπουργείου επειδή το υπάρχον πληροφοριακό πρόγραμμα δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν αναβαθμιστεί. Ήδη οι φορείς θα στείλουν τις προτάσεις τους.


 

  • Επικαιροποίηση προτύπου ΕΛΟΤ HD384


 

Ο κ. Κασαπίδης ενημέρωσε πως συγκλήθηκε η τεχνική επιτροπή ΕΛΟΤ ΤΕ82 για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και επεξεργάζεται την επικαιροποίηση του προτύπου ΕΛΟΤ HD384. Πρόκειται για χρονοβόρα διαδικασία για την οποία παρακολουθεί η Π.Ο.Σ.Ε.Η. και θα χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο προκειμένου να ενημερωθεί ο κλάδος.


 

  • Επιστημονικό συνέδριο της ΠΟΣΕΗ στο πλαίσιο της διεθνούς εκθέσεως “Elec.Tec


 

Στην επιτυχία ενός νέου θεσμού αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων. Ήταν το πρώτο επιστημονικό συνέδριο της Ομοσπονδίας με τίτλο «Ζούμε το παρόν, ακούμε το μέλλον» και διοργανώθηκε στις 27 και 28 Φεβρουαρίου 2016 στο MEC Παιανίας, κατά τη διάρκεια της διεθνούς εκθέσεως “Elec.Tec” που διοργανώθηκε από την «Τεχνοεκδοτική / Τ-Press».

Στο συνέδριο συμμετείχαν εργολήπτες – ηλεκτρολόγοι από 57 σωματεία – μέλη της ΠΟΣΕΗ. Περισσότεροι από τριακόσιοι σύνεδροι συμμετείχαν στις εργασίες, οι οποίες απάντησε στα μείζονα θέματα που αφορούν στον κλάδο. Όπως επισήμανε ο κ. Κασαπίδης ακολουθήθηκε για πρώτη φορά η αντίληψη της άμεσης μετάδοσης των εργασιών του επιστημονικού συνεδρίου με live stream από το διαδίκτυο, ώστε να παρακολουθήσουν όλοι τους ομιλητές και τις εξελίξεις.

Με βάση τα συμπεράσματα του συνεδρίου και την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την προετοιμασία αλλά και την πραγματοποίησή του, η ΠΟΣΕΗ επεξεργάζεται ένα νέο πρόγραμμα σεμιναρίων και δράσεων για την ενημέρωση, την κατάρτιση και την εκπαίδευση του κλάδου, τα οποία θα καθοριστούν σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ – ΓΣΕΒΕΕ).


 

  • Λειτουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής «i-ΠΟΣΕΗ»

 

Τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή «i-ΠΟΣΕΗ» στην οποία καταχωρούνται όλοι οι εργολήπτες ηλεκτρολόγοι μέλη των σωματείων της ΠΟΣΕΗ. Με την εφαρμογή αυτή οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και επικοινωνία με τους αδειούχους εργολήπτες – ηλεκτρολόγους της περιοχής τους, τους οποίους θα μπορούσαν να επιλέξουν για οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία.


 

  • Ένταξη στα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 - 2020


 

Το Προεδρείο στο πλαίσιο της προσπάθειας ένταξης στα επιδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 – 2020, επιλέξιμων δαπανών για την αναβάθμιση των Ε.Η.Ε τόσο στις κατοικίες όσο και στους επαγγελματικούς χώρους, πραγματοποίησε σύσκεψη συνεργασίας με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, ώστε από κοινού να προωθήσουμε την έκδοση του προγράμματος «Εξοικονομώ - Επιχειρείν» μέσα στο οποίο θα πρέπει να υπάρχουν οι επιλέξιμες δαπάνες για τις Ε.Η.Ε.


 

Με την τοποθέτησή του, ο πρόεδρος της ΠΟΣΕΗ κ. Διαμαντής Κασαπίδης αναφέρθηκε ακόμα στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των εγκαταστατών ηλεκτρολόγων, όπως συνέβη με το επιδοτούμενο σεμινάριο που έγινε σε συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τα φωτοβολταϊκά συστήματα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και τις έξυπνες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και την απομακρυσμένη διαχείριση.

Όσον αφορά στα θέματα οργάνωσης του κλάδου και ιδιαίτερα σχετικώς με την ισχύουσα νομοθεσία και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τις «μεταρρυθμίσεις» των μνημονίων, η διοίκηση της Π.Ο.Σ.Ε.Η. θα συνεχίσει τις ενημερώσεις στα κατά τόπους σωματεία. Στο ίδιο πλαίσιο, η Ομοσπονδία συμμετέχει στα καλέσματα της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας για συλλογική δράση και ενημέρωση αναφορικώς με μείζονα προβλήματα (όπως το Π.Δ. 108/2013 και τα προβλήματα που έχει προκαλέσει) αλλά και σε προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 

 

 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ

Σ.Ε.Ε.Η.Π HΛΕΚΤΡΟΝΙKA ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΔΕ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ FAX, ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ MAIL

Ο Σύνδεσμός Εργοληπτών Εγκαταστατών Πειραιά μετά τις πρόσφατες εξελίξεις και την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας, συστήνει στους συναδέλφους ψυχραιμία αλλά και ιδιαίτερη προσοχή ώστε ...

ΠΟΣΕΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ

Αναστολη της προγραμματισμένης για τις 14/3/2020 Σύσκεψης του Περιφερειακού Κλιμακίου Αττικής – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίων Νήσων & Πελοποννήσου...

ΕNΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ

Μετά τις αρχαιρεσίες της Ένωσης, που πραγματοποιήθηκαν στις 8/3/2020 εκλέχτηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο μετά την συγκρότηση του σε Σώμα στις 10/3/2020,έχει ως εξής:...

Κλείσιμο [X]