ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΣΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

Κάθε ανελκυστήρας πρέπει να συντηρείται με συχνότητα μία φορά το μήνα για πολυκατοικίες και δύο φορές το μήνα για νοσοκομεία, δημόσιους χώρους, σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια και υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις...

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ9.2/ΟΙΚ.28425/2008 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2604/Β/2008, και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 424/Β/2009, για όλους τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες η συντήρηση είναι υποχρεωτική.

Κάθε ανελκυστήρας πρέπει να συντηρείται με συχνότητα μία φορά το μήνα για πολυκατοικίες και δύο φορές το μήνα για νοσοκομεία, δημόσιους χώρους, σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια και υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις.

Δύο φορές θα πρέπει επίσης να συντηρούνται ανελκυστήρες σε χώρους που είναι εκτεθειμένοι σε ιδιαίτερες επιδράσεις της ατμόσφαιρας ή του περιβάλλοντος χώρου (όπως π.χ. σε πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, σε αυξημένη ανάπτυξη σκόνης, σε αυξημένο κίνδυνο διαβρώσεων, σε κίνδυνο εκρήξεων κλπ.), καθώς επίσης ανελκυστήρες σε ξενοδοχεία με παραπάνω από 200 κλίνες ή σε κτίρια όπου εξυπηρετείται ευρύ κοινό (με πάνω από 10.000 διαδρομές / εκκινήσεις την εβδομάδα) και γενικά σε προσπελάσιμα  από το ευρύ κοινό κτίρια ή χώρους στάθμευσης.

Τα μέλη της τεχνικής επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών και Συντηρητών Ανελκυστήρων (Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α.) έχουν συντάξει έναν οδηγό συντήρησης, σύμφωνα με τον οποίο τονίζονται τα σημεία ελέγχου (ασφαλιστικές διατάξεις, μηχανολογικά και ηλεκτρικά σημεία) και απαριθμούνται 62 απαιτούμενες ενέργειες, που είναι οι εξής:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

1) Ακουστικός έλεγχος του ανελκυστήρα.

2) Δοκιμή της λειτουργίας των σημάτων κινδύνου (σειρήνα, κουδούνι) και των μέσων αμφίδρομης επικοινωνίας εφόσον υπάρχουν.

3) Δοκιμή λειτουργίας φωτισμού έκτακτης ανάγκης.

4) Έλεγχος φωτισμού θαλάμου.

5) Έλεγχος κομβίων κλήσης και λοιπών κομβίων κομβιοδόχου θαλάμου, καθώς και λειτουργίας ενδεικτικών.

6) Έλεγχος και ρύθμιση επιπέδου ισοστάθμισης σε κάθε στάση.

7) Έλεγχος τοιχωμάτων θαλάμου.

8) Έλεγχος πινακίδων - οδηγιών.

9) Έλεγχος λειτουργίας πόρτας θαλάμου.

10) Έλεγχος λειτουργίας μηχανισμού παραβίασης αυτομάτων θυρών θαλάμου.

 

ΣΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΟΦΩΝ

11) Έλεγχος ότι δεν ξεκινάει ο ανελκυστήρας αν όλες οι πόρτες δεν είναι κλειστές και ότι ακινητοποιείται όταν μια πόρτα παραβιαστεί.

12) Έλεγχος ότι δεν ξεκινάει ο ανελκυστήρας αν όλες οι πόρτες δεν είναι κλειδωμένες.

13) Έλεγχος στερέωσης κλειθρών φρεατίου.

14) Έλεγχος σωστής και ομαλής λειτουργίας θυρών φρεατίου.

15) Οπτικός έλεγχος υαλοπινάκων θυρών.

16) Καθαρισμός και ρύθμιση αν απαιτείται των επαφών θυρών.

17) Οπτικός έλεγχος λειτουργίας των αυτομάτων θυρών φρεατίου.

18) Έλεγχος κομβίων κλήσης στους ορόφου και των ενδεικτικών.

 

ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ / ΤΡΟΧΑΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

19) Έλεγχος γενικής κατάστασης μηχανοστασίου.

20) Έλεγχος ρυθμιστή ταχύτητας.

21) Έλεγχος ασφαλειών.

22) Έλεγχος λειτουργίας τριφασικού επιτηρητή φάσεων.

23) Δοκιμή ρελέ διαρροής.

24) Δοκιμή θερμικού προστασίας.

25) Έλεγχος λειτουργίας του χρονικού διαδρομής.

26) Έλεγχος λειτουργίας τερματικών διακοπτών.

27) Έλεγχος υλικών αυτοματισμού.

28) Καθαρισμός από σκόνη των αεραγωγών του inverter σε πίνακες με σύστημα VVVF, με σκοπό την καλύτερη ψύξη του.

29) Ανάλυση του ιστορικού βλαβών σε ηλεκτρονικούς πίνακες νέας γενιάς και καταγραφή των βλαβών.

30) Μέτρηση αντίστασης μόνωσης κυκλωμάτων ισχύος και ελέγχου.

31) Έλεγχος συνέχειας γείωσης.

32) Έλεγχος λειτουργίας επανισοστάθμισης.

33) Δοκιμή συστήματος απεγκλωβισμού.

34) Καθαρισμός μηχανοστασίου / τροχαλιοστασίου.

 

ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ

35) Λειτουργικός έλεγχος φωτισμού φρεατίου και αντικατάσταση τυχόν καμένων λαμπτήρων.

36) Έλεγχος «στοπ» πυθμένα.

37) Έλεγχος προσκρουστήρων.

38) Έλεγχος κάτω μέρους συστήματος ρυθμιστή ταχύτητας.

39) Έλεγχος συστήματος αρπάγης.

40) Καθαρισμός πυθμένα.

 

ΣΤΟ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

41) Έλεγχος χειριστηρίου συντήρησης.

42) Έλεγχος κατάστασης του πλαισίου θαλάμου και του πλαισίου αντίβαρου.

43) Έλεγχος στερέωσης οδηγών θαλάμου και αντίβαρου.

44) Λίπανση οδηγών.

45) Έλεγχος αισθητηρίων οργάνων στο φρεάτιο.

46) Έλεγχος συρματόσκοινων ανάρτησης και των συνδέσεών τους με το πλαίσιο ανάρτησης.

47) Έλεγχος συρματόσκοινου ρυθμιστή ταχύτητας.

48) Έλεγχος τάνυσης συρματόσκοινων.

49) Με το τέλος των εργασιών συντήρησης στο άνω μέρος θα πρέπει να γίνεται καθαρισμός του χώρου και απομάκρυνση όλων των υλικών και εξαρτημάτων που τυχόν υπάρχουν στο χώρο. Μετά την απομάκρυνση από το άνω μέρος του θαλάμου, επαναφέρεται ο διακόπτης στη θέση λειτουργίας και απελευθερώνεται το stop του χειριστηρίου. Εκτελείται μια κλήση και επανέρχεται ο θάλαμος στο επίπεδο της στάσης.

 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

50) Έλεγχος ομαλής λειτουργίας κινητήριου μηχανισμού.

51) Λίπανση κινητήριου μηχανισμού και τροχαλιών.

52) Έλεγχος τροχαλίας τριβής και τροχαλιών παρέκκλισης.

53) Έλεγχος ικανότητας έλξης τροχαλίας.

54) Έλεγχος συστήματος πέδησης.

 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΕΜΜΕΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 2:1

55) Έλεγχος υδραυλικού κυκλώματος για τυχόν διαρροές του.

56) Έλεγχος για τυχόν εσωτερική διαρροή του υδραυλικού κυκλώματος.

57) Οπτικός έλεγχος όλου του υδραυλικού κυκλώματος για τυχόν διαρροές.

58) Δοκιμή βαλβίδας θραύσης.

59) Έλεγχος στάθμης και κατάστασης υδραυλικού ελαίου στη μονάδα.

60) Δοκιμή βαλβίδας εκτόνωσης ώστε να ανοίγει στην προκαθορισμένη πίεση.

61) Δοκιμή βαλβίδας έκτακτης ανάγκης.

62) Δοκιμή χειροκίνητης ανόδου (χειραντλίας).

Οι παραπάνω ενέργειες που καθορίζει ο οδηγός συντήρησης δεν είναι περιοριστικές, καθώς κάθε εγκατάσταση πρέπει να θεωρείται μοναδική. Ο κάθε συντηρητής οφείλει να εξειδικεύει το πρόγραμμα συντήρησης με βάση τις ανάγκες του κάθε ανελκυστήρα που συντηρεί. Επίσης, αυτός ο οδηγός μπορεί να αποτελέσει βάση για την ορθή διατύπωση οδηγιών συντήρησης από τους εγκαταστάτες και τους συντηρητές.

Τέλος, ο συγκεκριμένος οδηγός συντήρησης φιλοδοξεί να αποτελέσει πηγή ενημέρωσης των πολιτών για τη σημασία και το περιεχόμενο της συντήρησης όσον αφορά την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία των ανελκυστήρων.

 

Από το αρχείο Τεχνικής Επιτροπής Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α.

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

‘Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην ανάπτυξη των ηλεκτροκίνητων οχημάτων (EVs) είναι η έλλειψη υποδομών φόρτισής τους. Μπορεί να αντιμετωπιστεί και πώς....

Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας ως αρχή το φως που αποτελεί πηγή ζωής για τον άνθρωπο, ο αρχιτεκτονικός φωτισμός αναφέρεται στην τέχνη και την επιστήμη του φωτισμού του ανθρώπινου περιβάλλοντος και αφορά τη σύλληψη, μελέτη κ...

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ UPS

Οι σημαντικές οικονομικές απώλειες που μπορεί να επιφέρουν σε κάποιες επιχειρήσεις οι βραχυχρόνιες διακοπές ή μεταβολές στην ποιότητα ισχύος, καθιστούν αναγκαία την εγκατάσταση συσκευών αδιάλειπτης πα...

Κλείσιμο [X]