ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΣΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

Χρήση του πρότυπου ΕΝ 12464 μέσα από τις βάσεις των προγραμμάτων υπολογισμού φωτισμού...

Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ

Η χρήση των υπολογιστικών προγραμμάτων για τις μελέτες φωτισμού είναι πλέον εκτός από σημαντική και αναγκαία. Το πρότυπο EN 12464 1 για τον εσωτερικό φωτισμό δίνει στο μελετητή όλα τα αναγκαία όρια φωτισμού, για να υπάρχει όχι μόνο οπτική άνεση στο σχεδιασμό φωτισμού αλλά και η απαραίτητη εξοικονόμηση από τυχόν υπερβολές, καθώς η μελέτη φωτισμού είναι υποχρεωτική σύμφωνα με νόμο (ΚΕΝΑΚ ΦΕΚ 407 Δ6/Β/5825), όπως και η συμμόρφωσή της με τα πρότυπα.

Η δυσκολία του μελετητή να κατανοήσει και να επιλέξει τα κατάλληλα ποιοτικά και ποσοτικά όρια και να πραγματοποιήσει έναν ορθό υπολογισμό μειώνεται με τη χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων. Στις βάσεις δεδομένων τους υπάρχουν τα απαραίτητα όρια και οι περιορισμοί ανάλογα με τη χρήση των χώρων (βλ. σχήμα 1), τόσο για τον εσωτερικό όσο και για τον εξωτερικό φωτισμό.

Επιπλέον, με την αναθεώρηση του ΕΝ 12464 το 2011, ο μελετητής οφείλει να καθορίζει ζώνες φωτισμού ανάλογα με τη χρήση του χώρου (Task, Surrounding και Backgroung περιοχή). Η διαδικασία υπολογισμού με αυτή τη διαδικασία προσφέρει μείωση της εγκατεστημένης ισχύος χωρίς να μειώνεται η οπτική άνεση.

Παρότι η διαδικασία φαίνεται περίπλοκη, τα προγράμματα την καθιστούν εύκολη (βλ. σχήμα 2), με αποτέλεσμα να υπάρχει αποδοτικότερος σχεδιασμός φωτισμού, αφού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας έκδοσης του προτύπου χρειάζονται λιγότερα φωτιστικά σε σχέση με τη χρήση της παλαιότερης έκδοσης.

Τα προγράμματα μπορούν να πραγματοποιήσουν τους υπολογισμούς αλλά και να εξετάσουν τη συμφωνία της μελέτης με τα απαιτούμενα όρια.

Παλαιότερα, για να εξακριβώσει κάποιος αν η θάμβωση των φωτιστικών ήταν μεγάλη και δημιουργούσε δυσφορία στους χρήστες, χρησιμοποιούσε το διάγραμμα Sollner για να βρει την κατηγορία θάμβωσης.

Με την πάροδο των ετών, τη χρήση των υπολογιστών και την ανάπτυξη των υπολογιστικών προγραμμάτων φωτισμού, εισάχθηκε ένα νέο μέγεθος για τον υπολογισμό της θάμβωσης, ο δείκτης UGR. H δυσκολία των υπολογισμών, όπως φαίνεται και στο σχήμα 3, έχει εξαλειφθεί πλέον με τη χρήση αυτών των προγραμμάτων.

Από την άλλη πλευρά, η υπερβολική εμπιστοσύνη ενός μελετητή στα προγράμματα μπορεί να τον οδηγήσει σε σημαντικά λάθη. Η επιλογή των φωτιστικών βαρύνει μονοσήμαντα το μελετητή, καθώς αυτός είναι ο μοναδικός υπεύθυνος.

Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει ένας μελετητής είναι να επιλέξει στην τύχη ένα φωτιστικό σώμα και να το εισαγάγει στο πρόγραμμα.

Στην ερώτηση πόσα φωτιστικά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στον υπό μελέτη χώρο, το πρόγραμμα απλά θα «απαντήσει» στο ερώτημα του μελετητή χωρίς να κρίνει αν είναι το κατάλληλο φωτιστικό για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

Έτσι, αν ο μελετητής δεν έχει την ευχέρεια να εξετάσει το διάγραμμα κώνου του φωτιστικού ή του πολικού διαγράμματος της κατανομής της φωτεινής έντασης του φωτιστικού, μπορεί να επιλέξει λάθος φωτιστικό.

Για παράδειγμα, στα 3m απόσταση από το φωτιστικό σώμα, η ένταση φωτισμού που επιτυγχάνεται είναι 267,5 lux (βλ. σχήμα 4).

Αν ο μελετητής το εισαγάγει στο πρόγραμμα και του ζητήσει να υπολογίσει πόσα φωτιστικά χρειάζονται για έναν επιλεγμένο χώρο στον οποίο χρειάζονται 500lux σε απόσταση 3m, το πρόγραμμα θα του παρουσιάσει μεν τα αποτελέσματα αλλά απλά ο μελετητής θα έχει υπερδιαστασιολογήσει το χώρο με διπλάσια φωτιστικά σε σχέση με μια άλλη λύση στην οποία το φωτιστικό θα έδινε τον διπλάσιο φωτισμό στο διάγραμμα κώνου.

 

Των κ. Δούλου Λάμπρου και Μπουρούση Κωνσταντίνου (στελέχη της LiGHTiNG3 και επίσημοι αντιπρόσωποι του λογισμικού σχεδιασμού και προσομοίωσης φωτισμού RELUX).

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

‘Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην ανάπτυξη των ηλεκτροκίνητων οχημάτων (EVs) είναι η έλλειψη υποδομών φόρτισής τους. Μπορεί να αντιμετωπιστεί και πώς....

Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας ως αρχή το φως που αποτελεί πηγή ζωής για τον άνθρωπο, ο αρχιτεκτονικός φωτισμός αναφέρεται στην τέχνη και την επιστήμη του φωτισμού του ανθρώπινου περιβάλλοντος και αφορά τη σύλληψη, μελέτη κ...

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ UPS

Οι σημαντικές οικονομικές απώλειες που μπορεί να επιφέρουν σε κάποιες επιχειρήσεις οι βραχυχρόνιες διακοπές ή μεταβολές στην ποιότητα ισχύος, καθιστούν αναγκαία την εγκατάσταση συσκευών αδιάλειπτης πα...

Κλείσιμο [X]