ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΣΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

Η SIEMENS ΕΝΙΣΧYΕΙ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚEΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚEΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ

Εξαγορά της Invesys Rail – Απο επένδυση από τις δραστηριότητες διαχείρισης αποσκευών και ταχυδρομικού υλικού

Η Siemens έφθασε σε συμφωνία για την εξαγορά της Invensys Rail, του επιχειρησιακού τομέα σιδηροδρομικών αυτοματισμών της εταιρείας Invensys, με το συνολικό τίμημα να ανέρχεται περίπου στα €2,2 δισ. (£1,742 δισ.). Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει να προχωρήσει σε αποεπένδυση από τις δραστηριότητές της στον κλάδο της διαχείρισης αποσκευών και ταχυδρομικού υλικού. Πρόκειται για δύο προγραμματισμένες συναλλαγές, οι οποίες αποτελούν μέρος του εταιρικού προγράμματος “Siemens 2014”. Η έναρξη του προγράμματος δρομολογήθηκε πρόσφατα και στόχος του είναι – μεταξύ άλλων – η ενίσχυση των βασικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας. Με έσοδα περίπου £800 εκατ., η Invensys Rail είναι μια κορυφαία εταιρεία λογισμικού για σιδηροδρομική σηματοδότηση και έλεγχο. Η εξαγορά θα επεκτείνει την παρουσία της Siemens στην παγκόσμια, αναπτυσσόμενη, αγορά των σιδηροδρομικών αυτοματισμών.

«Οι κινήσεις αυτές αποτελούν σημαντικά μέτρα που θα μας επιτρέψουν να εστιάσουμε στις βασικές μας δραστηριότητες. Αποχωρούμε από μια «μη βασική» δραστηριότητα με περιορισμένες προοπτικές ανάπτυξης συνεργιών, ενώ ενισχύουμε έναν ανθεκτικό κλάδο με υψηλή απόδοση, συνδυάζοντας δύο οργανισμούς με παρόμοια κουλτούρα και ελκυστικές δυνατότητες συνεργιών. Οι συνδυασμένες δραστηριότητες θα διασφαλίσουν ευκαιρίες επικερδούς ανάπτυξης για τον Τομέα Υποδομών και Αστικών Κέντρων της Siemens», δήλωσε ο Roland Busch, Διευθύνων Σύμβουλος του Τομέα Υποδομών και Αστικών Κέντρων της Siemens. Η συμφωνία υπόκειται πλέον στην έγκριση των μετόχων της Invensys και σε ρυθμιστικές διαδικασίες.


Η προγραμματισμένη αποεπένδυση από τη μονάδα διαχείρισης αποσκευών και ταχυδρομικού υλικού θα ενισχύσει την εστίαση των δραστηριοτήτων του Τομέα Υποδομών και Αστικών Κέντρων της Siemens. Παρότι η μονάδα είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην αυτοματοποίηση των ταχυδρομικών λειτουργιών και στα συστήματα διαχείρισης αποσκευών και ταχυδρομικού υλικού, με παρουσία και εγκατεστημένη βάση πελατών σε όλο τον κόσμο, οι δυνατότητες συνεργιών με άλλα Τμήματα της Siemens είναι περιορισμένες, λόγω του εξεζητημένου μηχανικού αντικειμένου της. Πρόκειται για μια εξαιρετικά εξειδικευμένη αγορά, η οποία κυριαρχείται από εταιρείες μεσαίου μεγέθους. Η μονάδα, η οποία θα πωληθεί, εμφανίζει περιθώριο κέρδους στα μεσαία επίπεδα της μονοψήφιας κλίμακας, ενώ τα έσοδα της ανέρχονται σχεδόν στα €900 εκατ. και οι εργαζόμενοι της περίπου στους 3.600.

Η Invensys Rail θα ενσωματωθεί στις δραστηριότητες της Siemens στον κλάδο των σιδηροδρομικών αυτοματισμών και συγκεκριμένα στο Τμήμα Συγκοινωνιών και Logistics του Τομέα Υποδομών και Αστικών Κέντρων. «Με την προσθήκη της Invensys Rail, βρισκόμαστε στην εξαιρετική θέση να προσφέρουμε κορυφαίες λύσεις και τεχνολογίες στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις διεθνώς. Ο συνδυασμός δύο εξαιρετικών οργανισμών θα δημιουργήσει έναν πραγματικά παγκόσμιο παίκτη στην αγορά των σιδηροδρομικών αυτοματισμών», δήλωσε ο Sami Atiya, Διευθύνων Σύμβουλος του Τμήματος Συγκοινωνιών και Logistics της Siemens.

H Invensys Rail διαθέτει δυναμικό αποτύπωμα και καλά εδραιωμένη φήμη, με πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία, γεγονός που θα επεκτείνει την ήδη υπάρχουσα παρουσία του κλάδου Σιδηροδρομικών Αυτοματισμών της Siemens σε χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Ελβετία, η Κίνα και η Ινδία. Τα τελευταία χρόνια, η Invensys Rail έχει επεκτείνει με επιτυχία τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες σε ταχέως αναπτυσσόμενες, αναδυόμενες περιοχές. Το συνδυαστικό προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της Invensys Rail και της Siemens θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών αυτοματισμού και βελτιστοποίησης, καλύπτοντας όλα τα τμήματα της αγοράς.

Οι αναπτυξιακές προοπτικές της παγκόσμιας αγοράς σιδηροδρομικών αυτοματισμών ωθούνται από την αυξανόμενη αστικοποίηση και τη ζήτηση για καλύτερες υπηρεσίες μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων νέων και επεκταμένων συγκοινωνιακών συστημάτων. Επιπλέον, ο σιδηροδρομικός κλάδος επωφελείται από τάσεις όπως η ενεργειακή αποδοτικότητα, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, η απελευθέρωση των αγορών, η απορύθμιση και οι απαιτήσεις για χαμηλού κόστους συγκοινωνίες.

Σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης συνεργιών αναμένεται να προκύψουν από το συνδυασμό περιοχών και τεχνολογιών με τις εξοικονομήσεις προμηθειών και χαρτοφυλακίου, στα κόστη πωλήσεων, καθώς και στα γενικά και διοικητικά κόστη. Έως το 2018, αναμένεται να δημιουργηθούν συνέργιες άνω των €100 εκατ.

Κατά το τελευταίο χρηματοοικονομικό της έτος (ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2012), η Invensys Rail κατέγραψε έσοδα £775 εκατ. και λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων ύψους £116 εκατ., με το περιθώριο κέρδους να ανέρχεται στο 15%. Οι νέες παραγγελίες (εξαιρουμένων συμφωνιών-πλαισίων) ανήλθε στα £991 εκατ., συμπεριλαμβανομένων σημαντικών νέων συμφωνιών σε χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία. Στο τέλος του Μαρτίου του 2012, η συνολική αξία των παραγγελιών της Invensys Rail ανερχόταν σε £1,202 δισ., με την εταιρεία να απασχολεί περίπου 3.200 εργαζόμενους.

Η Siemens προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις συγκοινωνιών και διαθέτει ήδη σημαντικές και εδραιωμένες δραστηριότητες στον κλάδο των σιδηροδρομικών αυτοματισμών, με έσοδα της τάξης του €1,4 δισ., απασχολώντας περίπου 6.500 εργαζόμενους. Η Invensys Rail θα ενσωματωθεί σε αυτή την επιχειρηματική μονάδα με έδρα το Βερολίνο. Τα διοικητικά στελέχη της Siemens και της Invensys Rail θα αποτελέσουν τη νέα διοικητική ομάδα, ενώ η τοπική τεχνογνωσία και οι σχέσεις της Invensys Rail θα διατηρηθούν ως έχουν. Το νέο σχήμα θα συνδυάζει τα ισχυρά τοπικά χαρακτηριστικά των δύο οργανισμών προς όφελος των πελατών.

Η συναλλαγή υπόκειται στην έγκριση των μετόχων της Invensys, η οποία αναμένεται να δοθεί σε Γενική Συνέλευση που έχει προγραμματιστεί για το Δεκέμβριο του 2012. Ακόμη, απαιτείται η συγκατάθεση των πιστωτών της Invensys, καθώς και των ρυθμιστικών αρχών που είναι αρμόδιες για συνταξιοδοτικά θέματα και ζητήματα ανταγωνισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Siemens δεν θα αναλάβει κάποιο επιπλέον κόστος επί των συνταξιοδοτήσεων. Η Siemens αναμένει ότι η συμφωνία θα ολοκληρωθεί στο δεύτερο τρίμηνο του ημερολογιακού έτους 2013.

 

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΞΕΚΙΝΆΕΙ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΏΝ «UPATRAS IQ» ΑΠΌ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΕΒ ΚΑΙ ΣΕΒΠΕΔΕ

Σε μια εποχή, που ένα από τα κρίσιμα ζητούμενα για την αναβάθμιση της βιομηχανικής παραγωγής στη χώρα είναι η διασύνδεσή της με την έρευνα, το Πανεπιστήμιο Πατρών ξεκινά το πρόγραμμα βιομηχανικών διδ...

LEXIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε: UNBOXING VIDEO: DRAYTEK VIGORAP 802 & VIGORAP 918R SERIES

Η LEXIS Πληροφορική Α.Ε., παρουσιάζει το unboxing video των λύσεων ασύρματης δικτύωσης, VigorAP 802 και VigorAP 918R....

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ BSI ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ OLYMPIA ELECTRONICS A.E.

Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E., η μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική βιομηχανία ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, με εξαγωγές σε περισσότερες από 72 χώρες, έχοντας ως κύριο στόχο της την συνεχή βελτίωση των προϊ...

Κλείσιμο [X]