ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΣΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

RITTAL: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ

Ας δούμε μερικές συμβουλές από τη Rittal για τον κλιματισμό των ηλεκτρολογικών κιβωτίων. Αρχικά πρέπει να υπολογιστεί αν η ικανότητα ψύξης είναι επαρκής.

Το αργότερο, όταν σταματήσουν να λειτουργούν τα μηχανήματα, τίθεται το ερώτημα: Το σύστημα ψύξης που χρησιμοποιείται, πληροί τις προϋποθέσεις για να εξασφαλισθεί η απαγωγή της θερμότητας κάτω από όλες τις λειτουργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες;

Με το άρθρο αυτό θα δούμε πρακτικές συμβουλές της Rittal για το πώς να αξιολογήσετε μια υπάρχουσα εγκατάσταση ψύξης με απλούς ελέγχους.

Μία τυπική ψύξη ενός ηλεκτρολογικού κιβωτίου έχει σχεδιαστεί για μία εσωτερική θερμοκρασία των 35°C. Αυτό σημαίνει, ότι η απόδοση μιας μονάδας ψύξης, πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται μία μέση εσωτερική θερμοκρασία 35°C υπό όλες τις συνθήκες φορτίου του κινητήρα και κάτω από όλες τις συνθήκες περιβάλλοντος.

 

Τοποθετείστε αισθητήρα θερμοκρασίας

Για να κρίνουμε την επάρκεια ένα κλιματιστικού μπορεί να γίνει μια μέτρηση της θερμοκρασίας μέσα στο ερμάριο: Για το λόγο αυτό τοποθετούνται αισθητήρες θερμοκρασίας στις οπές ψυχρού αέρα των θερμοκρασιακά κρίσιμων μηχανημάτων (π.χ. inverters) και καταγράφεται η μεταβολή της θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν παρατηρηθούν στα σημεία αυτά θερμοκρασίες αέρα πολύ πάνω από 40°C, τότε η απόδοση ψύξης της μονάδας ψύξης είναι ανεπαρκής ή υπάρχει βλάβη στη ροή ψύξης στο θάλαμο. Το τελευταίο σημαίνει ότι ο αέρας εμποδίζεται να φθάσει - ή φθάνει μόνον εν μέρει - στα ευαίσθητα στη θερμοκρασία εξαρτήματα.

 

Ελέγξτε τη λειτουργική συμπεριφορά των κλιματιστικών

Ένας άλλος εύκολος τρόπος για τον έλεγχο ενός ελέγχου της θερμοκρασίας σε ηλεκτρολογικά κιβώτια είναι η παρατήρηση της λειτουργικής συμπεριφοράς της μονάδας ψύξης: Σε αντίθεση με τις συσκευές ψύξης με ρυθμιστή στροφών, όπως το νέο Blue e + της Rittal, οι συμβατικές μονάδες ψύξης (με ρύθμιση δύο σημείων λειτουργίας ψύξης) , επαναλειτουργούν, όταν η εσωτερική θερμοκρασία του κιβωτίου υπερβεί τους 35°C και σταματούν, όταν η θερμοκρασία πέσει στους 30°C.

Εάν δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη θερμοκρασία τότε αυτό οδηγεί σε μια συνεχή λειτουργία της ψυκτικής συσκευής. Μία συνεχής λειτουργία είναι συνεπώς μία ένδειξη της ανεπαρκούς ικανότητας ψύξης μιας συμβατικά ρυθμιζόμενης συσκευής ψύξεως. Αυτό οδηγεί σε μια ανεπαρκή ψύξη των εγκατεστημένων συσκευών στο ηλεκτρολογικό κιβώτιο.

Για να προσδιοριστεί η κατάσταση λειτουργίας μιας ψυκτικής συσκευής αρκεί ένα άγγιγμα του κλιματιστικου: κατά τη διάρκεια παραγωγής ψυχρού αέρα ο συμπιεστή ψύξης είναι ενεργός, πράγμα που συνοδεύεται από μια ελαφρά δόνηση της μονάδας ψύξης, που μπορεί εύκολα να παρατηρηθεί. Εναλλακτικά μπορεί να μετρηθεί η θερμοκρασία εξαγωγής της συσκευής ψύξης στο εξωτερικό κύκλωμα αέρα: η συγκεκριμένη θερμοκρασία βρίσκεται κατά την ενεργή λειτουργία ψύξης σημαντικά (από 10 έως 40 ° C) πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

 

Εντοπίσετε hotspots

Ένας πρόχειρος έλεγχος του κλιματισμού ενός ηλεκτρολογικού κιβωτίου μπορεί να γίνει και μέσω της θερμογραφίας υπερύθρων (IR): Οι επιφανειακές θερμοκρασίες των στοιχείων που είναι εγκατεστημένα στο κιβώτιο ανιχνεύονται με μια υπέρυθρη κάμερα. Αν με τον τρόπο αυτό ανιχνευθούν περιοχές με σημαντικά ανυψωμένη θερμοκρασία (τα λεγόμενα hot spots), αυτό υποδεικνύει μια έλλειψη ροής ψυχρού αέρα στις περιοχές αυτές.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ-ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ ορίζει ξακάθαρα τις ευθύνες όλων των εμπλεκομένων στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης συστημάτων θυροτηλεφώνων-θυροτηλεοράσεων. Ανάλογα σαφείς είναι και οι νοπμοθετι...

ΤΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Η αστική ανάπτυξη των σύγχρονων πόλεων δεν νοείται χωρίς τη χρήση υπόγειων δικτύων τηλεπικοινωνιών και ρεύματος. Η υπογειοποίηση των εναέριων δικτύων ρεύματος αποτελεί στρατηγικό στόχο του Διαχειριστή...

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Ο σωστός σχεδιασμός των έργων οδοφωτισμού παραμένει ζητούμενο στη χώρα μας. Γι’ αυτό ακριβώς η γνώση των κριτηρίων για το σωστό σχεδιασμό τέτοιων έργων είναι επιβεβλημένη. Ο «Ειδικός φωτισμού» μπορεί ...