ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΣΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΠΑΣΚΕΗ: ΣΕ 4 ΑΞΟΝΕΣ ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΕΗ

Στις προγραμματικές θέσεις, τις δεσμεύσεις και το ιδεολογικό – συνδικαλιστικό πλαίσιο αρχών και διεκδικήσεων, εν όψει της Εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. της ΠΟΣΕΗ που αρχίζει το Σάββατο, αναφέρθηκε η ΠΑΣΚΕΗ με αναλυτική ανακοίνωσή της.

 

Το κείμενο των προγραμματικών θέσεων έχει ως εξής: 

 

«Αγαπητοί συνάδελφοι

Το ψηφοδέλτιο της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ και οι ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ συνάδελφοι, Εκφράζει εδώ και χρόνια την πλειοψηφία των συναδέλφων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων της χώρας, και αυτό, γιατί έχει συνδεθεί με όλες τις μεγάλες, θετικές εξελίξεις του κλάδου.

Γιατί έχει σταθεί με σοβαρότητα και ευθύνη, απέναντι σε όποιο πρόβλημα προέκυπτε και απέναντι σε όποιον φορέα, θεσμικό ή μη συνομιλούσε.

Γιατί πάντα ένωνε τους συναδέλφους χωρίς διαχωριστικές και διχαστικές γραμμές.

Η ΠΑΣΚΕΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ και ως διοίκηση, συνομιλεί, αφουγκράζεται και εντάσσει τις ανησυχίες των συναδέλφων στην καθημερινότητα και στο διεκδικητικό πλαίσιο της ΠΟΣΕΗ.

Μία σειρά βελτιώσεων του επαγγέλματος και του βιοτικού επιπέδου του Εργολήπτη Ηλεκτρολόγου, από τη θεσμοθέτηση της υπογραφής του, τη θεσμοθέτηση των Θεμελιακών γειώσεων και των Relay προστασίας και τις τροποποιήσεις εκατοντάδων νομοθετημάτων, άλλων με μικρότερη και άλλων με μεγαλύτερη αξία, αποτελούν προγραμματικές θέσεις της ΠΑΣΚΕΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ οι οποίες υλοποιήθηκαν στο παρελθόν και οι οποίες προδιαγράφουν και το μέλλον.

Μέλλον, το οποίο αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων ετών, αλλά και επικαιροποιείται με θέσεις και πρόγραμμα, το οποίο ενόψει της Εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ της Ομοσπονδίας μας στις 27-28/5/2017 σας παρουσιάζουμε.

 

Θέσεις και πρόγραμμα, τα οποία θα ενταχθούν μαζί με τις προτάσεις που θα διαμορφωθούν μέσα από την Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ από τους συναδέλφους αντιπροσώπους στις 27/5/2017, σε ένα πλαίσιο δράσης της νέας Διοίκησης της Ομοσπονδίας.

 

Θεσμικό Πλαίσιο Κλάδου

 1. Συνέχιση της προσπάθειας που έχει γίνει μέχρι σήμερα από το Προεδρείο της Ομοσπονδίας, για την τροποποίηση και βελτίωση του ΠΔ 108/2013 στα σημεία που έχουν κατατεθεί προς την Πολιτική Ηγεσία στις συναντήσεις που προηγήθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, για την επίλυση θεμάτων αδειοδότησης των συναδέλφων, αναγνώρισης προϋπηρεσίας και άρσης αδικιών που έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα η εφαρμογή του.
 2. Διεκδίκηση για την ενεργοποίηση του Άρθρου 3 του ΦΕΚ 470/Β/5.3.04 (Φ.7.5/1816/88) για την προστασία των ηλ. εγκαταστάσεων από φαινόμενα εκδήλωσης υπερτάσεων στο δίκτυο, (ήδη προγραμματίζεται ημερίδα με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων).
 3. Έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων που έχουν ολοκληρωθεί σε συνεργασία με την Ομοσπονδία και αφορούν την αναλυτική κατηγοριοποίηση των χώρων επανελέγχου ΕΗΕ και την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τις διατάξεις διαφορικού ρεύματος (Relay προστασίας).
 4.  Συμμετοχή στην διαβούλευση με το Υπουργείο Υποδομών με συγκεκριμένες προτάσεις, για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για τα Ηλεκτρονικά Μητρώα Παραγωγής Δημόσιων & Ιδιωτικών Έργων, προς την κατεύθυνση ισχυροποίησης του κλάδου με την ένταξή του στα Μητρώα, για την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού και της παράνομης – άτυπης επιχειρηματικότητας και την προσπάθεια για την βελτίωση της θέσης του κλάδου στην παραγωγή των Δημόσιων Έργων.
 5. Συνέχιση της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ, το ΕΜΠ και επιστημονικούς συνεργάτες, για την θεσμική αντιμετώπιση από την Πολιτεία του ζητήματος των γειώσεων προστασίας στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και σε άλλες πόλεις, οι οποίες ήταν συνδεδεμένες με το μεταλλικό δίκτυο των εταιρειών ύδρευσης που σήμερα έχει αντικατασταθεί.
 6.  Ολοκλήρωση της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει από το Προεδρείο της Ομοσπονδίας προς την κατεύθυνση συντονισμού των υπηρεσιών της Γ.Γ Δημοσίων Εσόδων και Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για τον έλεγχο της αγοράς στις Ε.Η.Ε και τον περιορισμό του φαινομένου της παράνομης εργασίας στον κλάδο.

Εκσυγχρονισμός της Ομοσπονδίας

1. Δημιουργία Ομάδων Εργασίας Πανελλαδικά από συναδέλφους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη και ανάλυση θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο και την προώθησή τους στα όργανα της Ομοσπονδίας (Διοικητικό Συμβούλιο και Προεδρείο) για να συζητούνται και να αποφασίζεται η υλοποίησή τους.

 1. Συζήτηση για την τροποποίηση του Καταστατικού της Ομοσπονδίας προς την κατεύθυνση εκσυγχρονισμού του στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις, για την βελτίωση λειτουργίας των οργάνων της Ομοσπονδίας (π.χ τηλεδιασκέψεις), για την βελτίωση οργάνωσης λειτουργίας των Σωματείων, με σεβασμό στις καταστατικές διατάξεις ισχυροποίησης της ενότητας και βιωσιμότητας των Σωματείων της Ομοσπονδίας και του κλάδου.
 2. Συνέχιση της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής εφαρμογής i-ΠΟΣΕΗ με την ένταξη σε αυτή χρήσιμων ηλεκτρονικών υπολογιστικών εργαλείων για τους συναδέλφους, καθώς και την εντατικοποίηση της επικοινωνιακής Πολιτικής της ΠΟΣΕΗ με τους καταναλωτές, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του διαδικτύου και εν γένει των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 3. Μελέτη τρόπων χρηματοδότησης της Ομοσπονδίας για την βελτίωση της οικονομικής αυτοτέλειάς της, την χρηματοδότηση δράσεων και την ταυτόχρονη οικονομική ελάφρυνση των Σωματείων – Μελών.

 

Αντιμετώπιση Συρρίκνωσης των επιχειρήσεων του κλάδου

 

1. Κατάθεση προτάσεων προς την ΓΣΕΒΕΕ και την Πολιτεία για την εφαρμογή σταθερού και δίκαιου φορολογικού και ασφαλιστικού συστήματος και την εφαρμογή μόνιμων και βιώσιμων λύσεων για τις συσσωρευμένες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, ώστε αν δοθεί η δυνατότητα μίας δεύτερης ευκαιρίας για τους συναδέλφους.

2. Μελέτη και εφαρμογή σε συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ εναλλακτικών μοντέλων επιχειρηματικής λειτουργίας για τους συναδέλφους, προκειμένου μέσα από συνέργειες να μπορέσουν να λειτουργήσουν μέσα στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

3. Συνέχιση και εντατικοποίηση δημιουργίας και υλοποίησης συνεχιζόμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης σε συνεργασία με το ΙΜΕ & ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των πλεονεκτημάτων των συναδέλφων στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις και εξελίξεις, αλλά και προς την κατεύθυνση της βιώσιμης λειτουργίας της επιχείρησής τους.

4. Συνέχιση της προσπάθειας ένταξης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του κλάδου στα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

 1. Συνέχιση της προσπάθειας για την ανάκαμψη του κλάδου και την ανακοπή της συρρίκνωσης των επιχειρήσεων των συναδέλφων ώστε να μην επιβαρύνονται οι νόμιμα εν λειτουργία συνάδελφοι με επιπλέον υποχρεώσεις.

 

Προβολή του έργου του Κλάδου

 

 1. Προετοιμασία για την υλοποίηση του 2ου Επιστημονικού Συνεδρίου του κλάδου σε συνεργασία με τους φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) και τους επιστημονικούς συνεργάτες της αγοράς, με θεματολογία η οποία θα προκύψει μέσα από τις προτάσεις των ομάδων εργασίας που θα δημιουργηθούν Πανελλαδικά.
 2. 2. Συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας για τη δημιουργία πλαισίου ενημέρωσης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με σκοπό την απόκτηση συνείδησης για τα οφέλη και τους κινδύνους από την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, τον ΔΕΔΔΗΕ και άλλους φορείς για την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για την ασφάλεια των ΕΗΕ και την ασφαλή χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.

 1. Συντονισμός από την Ομοσπονδία για την υλοποίηση Πανελλαδικών δράσεων και παρεμβάσεων προς τις τοπικές κοινωνίες, για την ενημέρωση της αναγκαιότητας εφαρμογής του επανελέγχου των Ε.Η.Ε.

 

Τα παραπάνω αποτελούν ένα βασικό κορμό, ένα βασικό πλαίσιο προγραμματισμού δράσης για τα επόμενα χρόνια για την Ομοσπονδία και για τον κλάδο, τον οποίο θα υπηρετήσει το ψηφοδέλτιο της “ΠΑΣΚΕΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ”, με την ενεργό βοήθεια, συμμετοχή και συμπαράσταση των συναδέλφων σε όλη την χώρα.

Το πλαίσιο αυτό θα εμπλουτισθεί και θα συμπληρωθεί, όπως πάντα γίνεται, από τις επιπλέον προτάσεις, θέσεις και επισημάνσεις που θα κατατεθούν από όλους τους συναδέλφους στην Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ της Ομοσπονδίας στις 27/5/2017 και όλοι μαζί θα κληθούμε να το αναδείξουμε και να το υποστηρίξουμε, για το μέλλον των συναδέλφων, για το μέλλον του κλάδου, για την επιβίωση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεών μας».

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΞΕΚΙΝΆΕΙ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΏΝ «UPATRAS IQ» ΑΠΌ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΕΒ ΚΑΙ ΣΕΒΠΕΔΕ

Σε μια εποχή, που ένα από τα κρίσιμα ζητούμενα για την αναβάθμιση της βιομηχανικής παραγωγής στη χώρα είναι η διασύνδεσή της με την έρευνα, το Πανεπιστήμιο Πατρών ξεκινά το πρόγραμμα βιομηχανικών διδ...

LEXIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε: UNBOXING VIDEO: DRAYTEK VIGORAP 802 & VIGORAP 918R SERIES

Η LEXIS Πληροφορική Α.Ε., παρουσιάζει το unboxing video των λύσεων ασύρματης δικτύωσης, VigorAP 802 και VigorAP 918R....

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ BSI ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ OLYMPIA ELECTRONICS A.E.

Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E., η μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική βιομηχανία ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, με εξαγωγές σε περισσότερες από 72 χώρες, έχοντας ως κύριο στόχο της την συνεχή βελτίωση των προϊ...

Κλείσιμο [X]