ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΣΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τεχνικό άρθρο του κ. Λάζαρου Κ. Γεωργίου*

 

Η εξέλιξη του σύγχρονου πολιτισμού μας είναι συνυφασμένη με την ενέργεια, και μάλιστα την ηλεκτρική. Κανένα από τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα δεν δύναται να λειτουργήσει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Γίνεται επομένως εύκολα αντιληπτό ότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι ένα από τα σπουδαιότερα κοινωνικά αγαθά που παράγει και καταναλώνει ο σύγχρονος άνθρωπος.

Συνεπώς, η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται, μεταφέρεται και διανέμεται έτσι ώστε να είναι αξιοποιήσιμη, και τα αποτελέσματα της αξιοποίησης αυτής να είναι ωφέλιμα στο κοινωνικό σύνολο.

Ο δρόμος αυτός που διανύει η ηλεκτρική ενέργεια είναι μακρύς, και περιλαμβάνει πολλά επιμέρους στάδια μετασχηματισμού του επιπέδου της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι ώστε να βελτιστοποιείται η λειτουργία του συστήματος, να ελαχιστοποιούνται οι τεχνικές απώλειες και να τηρούνται οι κανονισμοί ασφαλείας για το περιβάλλον και τους οργανισμούς.

Οι καταναλωτές, ανάλογα με το μέγεθος και τις απαιτήσεις της ηλεκτρικής τους εγκατάστασης, μπορεί να είναι πελάτες χαμηλής, μέσης ακόμα και υψηλής εναλλασσόμενης τάσης.

Έτσι, για παράδειγμα, οι μεγάλες και ενεργοβόρες βιομηχανίες, οι οποίες απαιτούν μεγάλα επίπεδα ηλεκτρικής ισχύος, τροφοδοτούνται με υψηλή τάση (150KV). Μικρότερες βιομηχανίες, εργοστάσια, καθώς και μεγάλα κτίρια, ηλεκτροδοτούνται με μέση τάση (20KV), ενώ οι οικίες, οι μικρές παραγωγικές μονάδες, οι βιοτεχνίες και τα εμπορικά καταστήματα ηλεκτροδοτούνται με χαμηλή τάση (230/400V).

Σε όλη αυτή τη διαδρομή της ηλεκτρικής ενέργειας, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση, ένα δομικό στοιχείο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ευστάθεια, στην αξιοπιστία και στη λειτουργία του συστήματος. Κι αυτό δεν είναι άλλο από τον ηλεκτρικό πίνακα, ο οποίος απαντάται σε όλα τα επιμέρους στάδια ενός συστήματος ΠΜΔΗΕ. Έτσι λοιπόν, ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο της ισχύος, έχουμε ηλεκτρικούς πίνακες υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης.

Αν θα έπρεπε να εξηγήσουμε σε κάποιον ο οποίος δεν έχει ηλεκτρολογικές γνώσεις το τι είναι ο ηλεκτρικός πίνακας, θα μπορούσαμε να το πράξουμε κάνοντας έναν απλό παραλληλισμό π.χ. με την καρδιά του ανθρώπου.

Όπως, λοιπόν, η καρδιά τροφοδοτεί με αίμα τους ιστούς και τα όργανα του ανθρώπινου σώματος, έτσι και ο ηλεκτρικός πίνακας τροφοδοτεί με ηλεκτρικό ρεύμα τα επιμέρους κυκλώματα μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Ένας ηλεκτρικός πίνακας, όμως, δύναται να παρομοιαστεί ακόμη και με τον ανθρώπινο εγκέφαλο, διότι σε πολλές περιπτώσεις περιέχει «ευφυείς» συσκευές οι οποίες διαχειρίζονται λειτουργικές καταστάσεις, είτε μέσω της εκτέλεσης σεναρίων λειτουργίας (CPU, PLC) είτε με τη βοήθεια μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης (υπολογιστικά συστήματα), αποσκοπώντας στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Οι ηλεκτρικοί πίνακες, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας τους (επίπεδο τάσης, περιβάλλον εργασίας, κανονισμοί ασφάλειας προσωπικού και εγκατάστασης), απαιτείται να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές οι οποίες συνήθως περιγράφονται σε αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα και οδηγίες.

Η πιστή εφαρμογή των προτύπων και των οδηγιών από τους κατασκευαστές, τους μελετητές και τους εγκαταστάτες, σε συνδυασμό με την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας κάθε επαγγέλματος, είναι υψηλής σπουδαιότητας για την ορθότητα και την αξιοπιστία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και για την ασφάλεια του προσωπικού.

Πέραν των προαναφερθέντων απαιτήσεων, ένας ακόμη στόχος πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη: η καλαισθησία των ηλεκτρικών πινάκων και γενικότερα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Στις μέρες μας, η απαίτηση για καλαισθησία είναι εντονότερη από ποτέ. Και πρέπει να αντιμετωπίζεται πολύ θετικά από όλους τους επαγγελματίες του χώρου, διότι είναι μια επιταγή-απαίτηση η οποία αναβαθμίζει το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου όλων των κατηγοριών και σε όλα τα επίπεδα.

Μία πολύ σοβαρή διαδικασία η οποία διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία και την αξιοπιστία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων είναι η συντήρηση. Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι οι ηλεκτρικοί πίνακες είναι στοιχεία ενός ηλεκτρικού συστήματος με συνεχή λειτουργία και καταπόνηση των υλικών που τους αποτελούν.

Για το λόγο αυτό, η προληπτική και περιοδική συντήρηση των ηλεκτρικών πινάκων είναι απαραίτητη, έτσι ώστε να αποφεύγονται δυσλειτουργίες, βλάβες, καθυστερήσεις στην παραγωγική διαδικασία, διακοπές ηλεκτροδότησης, ακόμη και ατυχήματα.

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό από τα παραπάνω ότι σε αυτό το «ταξίδι» της ηλεκτρικής ενέργειας, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση, οι ηλεκτρικοί πίνακες που εγκαθίστανται διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ευστάθεια, στην αξιοπιστία και στη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.

Είναι επομένως επιβεβλημένη ανάγκη οι επαγγελματίες του χώρου να εργάζονται με δεοντολογία, προσήλωση, υπευθυνότητα και συνέπεια, έτσι ώστε οι ηλεκτρικοί πίνακες αλλά και γενικότερα οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις να υλοποιούνται, πάντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, και με κριτήρια την ορθότητα, την αξιοπιστία, την ασφάλεια και την καλαισθησία, για το καλό του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα!

 

*Λάζαρος Κ. Γεωργίου

Ηλεκτρολόγος & ηλεκτρονικός μηχανικός Τ.Ε. - MBA, MSc,

Ηλεκτρολόγος μηχανικός Τ.Ε. στην εταιρεία

«Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας» Α.Ε. (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.),

Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύων,

Τομέας Μακεδονίας - Θράκης

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

‘Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην ανάπτυξη των ηλεκτροκίνητων οχημάτων (EVs) είναι η έλλειψη υποδομών φόρτισής τους. Μπορεί να αντιμετωπιστεί και πώς....

Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας ως αρχή το φως που αποτελεί πηγή ζωής για τον άνθρωπο, ο αρχιτεκτονικός φωτισμός αναφέρεται στην τέχνη και την επιστήμη του φωτισμού του ανθρώπινου περιβάλλοντος και αφορά τη σύλληψη, μελέτη κ...

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ UPS

Οι σημαντικές οικονομικές απώλειες που μπορεί να επιφέρουν σε κάποιες επιχειρήσεις οι βραχυχρόνιες διακοπές ή μεταβολές στην ποιότητα ισχύος, καθιστούν αναγκαία την εγκατάσταση συσκευών αδιάλειπτης πα...

Κλείσιμο [X]