ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΟΣΟ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί όχι μόνο με τη χρήση των φωτιστικών LED αλλά και μέσω της χρήσης συστημάτων τηλεδιαχείρισης αυτών των φωτιστικών.

Άρθρο της Σοφίας Τόλια*

Η επαναστατική τεχνολογία των LED έχει μπει δυναμικά στα σπίτια μας τα τελευταία χρόνια, έχοντας ως ισχυρό πλεονέκτημα την αξιοσημείωτη εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και συνεπώς τη μείωση –από πλευράς ενεργειακής κατανάλωσης μόνο– των μηνιαίων λογαριασμών της ΔΕΗ.

Αναμενόμενο, λοιπόν, ήταν να εκμεταλλευτούν την τεχνολογία αυτή οι δήμοι και οι νομαρχίες, δεδομένης της τεράστιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τα υφιστάμενα συστήματα δημόσιου φωτισμού.

Αν και σε πολύ περιορισμένο βαθμό ακόμα για τα ελληνικά δεδομένα, όλο και περισσότεροι δήμοι παίρνουν την πρωτοβουλία να ανανεώσουν το φωτιστικό τους σύστημα. Ωστόσο, η απλή αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών σωμάτων με LED είναι μόνο η αρχή. Για τη βέλτιστη αξιοποίησή τους θα πρέπει η τεχνολογία αυτή να συνδυαστεί με την εγκατάσταση και συστημάτων κεντρικής τηλεδιαχείρισης.

Τα οφέλη της τηλεδιαχείρισης

Για να αντιληφθείτε τι είναι αυτά τα συστήματα, σκεφτείτε απλά την οθόνη ενός απλού υπολογιστή όπου είναι εμφανές και διαχειρίσιμο όλο το σύστημα οδικού φωτισμού ενός δήμου ή μιας νομαρχίας. Με την ορθή χρήση ενός τέτοιου συστήματος, οι δήμοι και οι νομαρχίες μπορούν να επωφεληθούν σε πολλά επίπεδα.

Αρχικά, η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας όλων των φωτιστικών σωμάτων δεν προϋποθέτει συστηματική επισκόπηση των δρόμων από υπαλλήλους του δήμου, ούτε ενημέρωση από τους  δημότες για πιθανές βλάβες. Κατά συνέπεια, και δεδομένης της διαρκούς παρακολούθησης όλων των φωτιστικών μέσω του υπολογιστή, οι διαχείριση και επιδιόρθωση των βλαβών μπορεί να γίνει στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, η διαρκής καταγραφή της κατανάλωσης ενέργειας του κάθε φωτιστικού σώματος δίνει τη δυνατότητα στο δήμο ή τη νομαρχία να έχει πλήρη εικόνα της μηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, να συγκρίνει δεδομένα μεταξύ μηνών και ετών και να μπορεί να επεμβαίνει διορθωτικά όπου κρίνεται απαραίτητο.

Ωστόσο, το βασικό πλεονέκτημα που προκύπτει από την εγκατάσταση ενός κεντρικού συστήματος τηλεδιαχείρισης είναι η περαιτέρω εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της διαχείρισης των επιπέδων φωτισμού (dimming) κάθε φωτιστικού ανά πάσα ώρα της λειτουργίας του.

Η διαχείριση αυτή επιτυγχάνεται με τρεις τρόπους:

α) Με βάση προκαθορισμένα προφίλ φωτισμού κατά τη διάρκεια λειτουργίας των φωτιστικών. Για παράδειγμα, σε ένα δρόμο τα φωτιστικά μπορεί να λειτουργούν στο 100% της απόδοσής τους για συγκεκριμένες ώρες, και κατά τη διάρκεια της νύχτας να μειώνεται η απόδοσή τους στο 70% ή στο 50%.

β) Με άμεση επέμβαση του διαχειριστή του συστήματος σε μεμονωμένα φωτιστικά σώματα, τα οποία βρίσκονται σε σημεία όπου κρίνεται ότι τα επίπεδα φωτισμού μπορούν να μειωθούν χωρίς να επηρεάζεται η ασφάλεια των χρηστών του δρόμου.

γ) Βάσει μεταβλητών παραγόντων όπως είναι π.χ. ο αριθμός των οχημάτων που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο ανά πάσα στιγμή ή οι καιρικές συνθήκες. Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι τα επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της απλής αντικατάστασης των συμβατικών φωτιστικών σωμάτων από φωτιστικά LED κυμαίνονται μεταξύ 50% και 80%, ενώ μπορεί να επιτευχθεί επιπλέον εξοικονόμηση μέσω της χρήσης συστημάτων τηλεδιαχείρισης.

Σύμφωνα με προσωπική εμπειρία από έργα που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία τρία χρόνια στην Αγγλία αλλά και άλλες χώρες της ΕΕ, η επιπλέον εξοικονόμηση μέσω της τηλεδιαχείρισης μπορεί να φτάσει και το 20-60% επί της αρχικής εξοικονόμησης.

Όσο για την αναμενόμενη απόσβεση τέτοιων επενδύσεων, αυτή υπολογίζεται στα 3 με 6 χρόνια, ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, την κατάσταση και την «ηλικία» του υφισταμένου συστήματος φωτισμού.

Αρχές λειτουργίας

Τα συστήματα τηλεδιαχείρισης, ανεξάρτητα από τον πάροχο της τεχνολογίας, απαιτούν τρία βασικά στοιχεία: μια εγκατεστημένη κεραία (node) σε κάθε φωτιστικό, έναν τοπικό σταθμό συλλογής πληροφοριών (collector) και το κεντρικό συγκεντρωτικό σύστημα ελέγχου (central service). Μόνο ο τρόπος σύνδεσης μεταξύ των φωτιστικών και των τοπικών σταθμών ποικίλλει ανάλογα με τον πάροχο του συστήματος.

Η βασική λειτουργία αυτών των συστημάτων τηλεδιαχείρισης είναι η συλλογή τεράστιου όγκου πληροφοριών, ο τρόπος συλλογής των οποίων εξαρτάται και πάλι από τον πάροχο του συστήματος.

Συγκεκριμένα, μπορεί να γίνεται είτε σε κάποιο cloud, είτε σε server του παρόχου είτε σε server του δήμου ή της νομαρχίας. Και κάθε δήμος ή νομαρχία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια ξεχωριστή περίπτωση, αφού οι υφιστάμενες συνθήκες και οι ανάγκες ποικίλλουν.

Έτσι, για το σχεδιασμό συστημάτων που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση η συνεργασία του δήμου με τον πάροχο του συστήματος, συνεργασία που επιτυγχάνεται μέσω ενός μελετητή.

Βασική προϋπόθεση για τη βέλτιστη και ορθή χρήση τέτοιων συστημάτων είναι και η ύπαρξη μιας ενημερωμένης βάσης των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων του δήμου ή της νομαρχίας με αναλυτικές πληροφορίες ανά φωτιστικό σώμα, όπως είναι οι γεωγραφικές συντεταγμένες, ο τύπους του, ο τύπος και η μηχανική κατάσταση της κολόνας όπου στηρίζεται, η ενεργειακή κατανάλωση, το ιστορικό συντήρησης κ.ά.

Αν και βρίσκονται ακόμα σε αρχικό στάδιο, τα συστήματα κεντρικής τηλεδιαχείρισης αποτελούν προοίμιο των «έξυπνων πόλεων» (smart cities), σε αναλογία με τα «έξυπνα» σπίτια.

Στην εποχή του Internet of Things (ΙοΤ), αναπόφευκτα, η ψηφιοποίηση θα ευνοήσει την κεντρική διαχείριση όλων των υπηρεσιών μιας πόλης. Και τώρα είναι η καταλληλότερη στιγμή να προετοιμάσουμε τις πόλεις μας να υποδεχτούν ομαλά το μέλλον, αξιοποιώντας έξυπνα τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις φωτισμού.

 

* Η κ. Σοφία Τόλια είναι μηχανικός ΕΜΠ, MSc στο φωτισμό και διευθύντρια τμήματος σχεδιασμού φωτισμού στη βρετανική εταιρεία Ringway Jacobs.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

‘Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην ανάπτυξη των ηλεκτροκίνητων οχημάτων (EVs) είναι η έλλειψη υποδομών φόρτισής τους. Μπορεί να αντιμετωπιστεί και πώς....

Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας ως αρχή το φως που αποτελεί πηγή ζωής για τον άνθρωπο, ο αρχιτεκτονικός φωτισμός αναφέρεται στην τέχνη και την επιστήμη του φωτισμού του ανθρώπινου περιβάλλοντος και αφορά τη σύλληψη, μελέτη κ...

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ UPS

Οι σημαντικές οικονομικές απώλειες που μπορεί να επιφέρουν σε κάποιες επιχειρήσεις οι βραχυχρόνιες διακοπές ή μεταβολές στην ποιότητα ισχύος, καθιστούν αναγκαία την εγκατάσταση συσκευών αδιάλειπτης πα...

Κλείσιμο [X]