Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, 2023

ΑρχικήΤεχνικά Θέματα

Τεχνικά Θέματα

Γειώσεις στα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας

Η γείωση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας, γι’ αυτό και η σωστή επιλογή και ο σχεδιασμός της απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή για να...

Αρχιτεκτονική υβριδικών σταθμών ταχείας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Με στόχο την ελαχιστοποίηση του χρόνου που απαιτείται για τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων και το μηδενισμό της αναμονής πριν τη φόρτιση, έχει αναπτυχθεί...

Οπτικός έλεγχος κατά ΕΛΟΤ HD 384 πέρα από τους τυποποιημένους ελέγχους της ΥΔΕ

Η ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και οι διαδικασίες ελέγχου είναι αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα των ηλεκτρολόγων. Άρθρο του κ. Χαράλαμπου Κουτρούλη* Η ασφαλής λειτουργία των ηλεκτρικών...

Οπτικός έλεγχος κατά ΕΛΟΤ HD 384 – Εγκαταστάσεις πληροφορικής και συστημάτων ασφαλείας

Η ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και οι διαδικασίες ελέγχου είναι αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα των ηλεκτρολόγων. Άρθρο του κ. Χαράλαμπου Κουτρούλη* Οι γειώσεις και οι...

Επιλογή και διαστασιολόγηση καλωδίων χαμηλής τάσης

Η διαδικασία της σωστής επιλογής και διαστασιολόγησης των καλωδίων χαμηλής τάσης είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις συγκεκριμένων προτύπων, με στόχο...

Οδοφωτισμός: Το παρόν και το μέλλον

Μια εγκατάσταση οδοφωτισμού θα πρέπει να υπακούει σε συγκεκριμένες απαιτήσεις, όπως είναι οι σωστές προδιαγραφές των φωτιστικών σωμάτων, ο ορθός σχεδιασμός της αλλά και...

Πιστοποίηση του χριστουγεννιάτικου φωτεινού διάκοσμου

Η θέση σε κυκλοφορία στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης του εποχιακού φωτεινού διάκοσμου διέπεται από συγκεκριμένους και σαφείς κανόνες, όπως όλα τα καταναλωτικά προϊόντα. Άρθρο...

Απαιτήσεις πιστοποίησης θυροτηλεφώνων – θυροτηλεοράσεων

Τα συστήματα θυροτηλεφώνων και θυροτηλεοράσεων πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις που θέτει κάθε κράτος-μέλος προκειμένου να εναρμονίζεται η νομοθεσία του με Οδηγίες και Κανονισμούς...

Έλεγχοι ηλεκτρικών κτιριακών εγκαταστάσεων για πρόληψη – προστασία από πυρκαγιά (μέρος Β’)

Υπάρχουν ενδογενείς και εξωγενείς κίνδυνοι πυρκαγιάς στις κτιριακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, οι οποίοι όμως μπορούν να μειωθούν δραστικά και αποτελεσματικά χάρη στα σύγχρονα μέσα και...

Έλεγχοι ηλεκτρικών κτιριακών εγκαταστάσεων για πρόληψη – προστασία από πυρκαγιά (μέρος Α’)

Υπάρχουν ενδογενείς και εξωγενείς κίνδυνοι πυρκαγιάς στις κτιριακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, οι οποίοι όμως μπορούν να μειωθούν δραστικά και αποτελεσματικά χάρη στα σύγχρονα μέσα και...

Ηλεκτροσκόπιο Ελεγκτή Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων: Οπτικός έλεγχος κατά ΕΛΟΤ HD 384

Η ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και οι διαδικασίες ελέγχου είναι αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα των αδειούχων ηλεκτρολόγων. Άρθρο του κ. Χαράλαμπου Κουτρούλη* Η ασφαλής λειτουργία των...

Πρόγραμμα CoDeSys: Δημιουργία, εκτέλεση και οπτικοποίηση

Το CoDeSys (Controller Development System) είναι ένα περιβάλλον ανάπτυξης για τον προγραμματισμό λογικών ελεγκτών (Programmable Logic Controller ), το οποίο είναι πλήρως εναρμονισμένο με...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ