Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, 2023

ΑρχικήΠρόσωπαΙωάννης Γκόνος (Ε.Μ.Π.): «Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση είναι προϋπόθεση της προόδου»

Ιωάννης Γκόνος (Ε.Μ.Π.): «Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση είναι προϋπόθεση της προόδου»

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Μελέτη – σχεδίαση – κατασκευή – έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης» του ΕΜΠ ξεκινά τον ερχόμενο Οκτώβριο και μπορεί να προσφέρει πολύτιμες γνώσεις στους συμμετέχοντες.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) δημιουργήθηκε για να συμβάλει στη συνεχή κατάρτιση ενηλίκων, επιστημόνων και επαγγελματιών, βοηθώντας τους μέσα από επιμορφωτικά προγράμματα να αναπτύσσουν δεξιότητες και γνώσεις που θα αποδειχθούν πολύτιμες σε όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου. Ο κ. Ιωάννης Γκόνος, καθηγητής Ε.Μ.Π., μιλά στο περιοδικό «Ηλεκτρολόγος» για το επιμορφωτικό πρόγραμμα στο οποίο είναι επιστημονικός υπεύθυνος και το οποίο στοχεύει στη μετάδοση συγκεκριμένων δεξιοτήτων σχετικά με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης.

– Τι ακριβώς περιλαμβάνει το πρόγραμμα «Μελέτη – σχεδίαση – κατασκευή – έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης» της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ;

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο πρόγραμμα το οποίο ξεκινά τον 5ο κύκλο του. Σε αυτό θα αναλυθούν οι κανόνες και οι διαδικασίες που προβλέπονται από εθνικά και διεθνή πρότυπα και νόμους σχετικά με τη μελέτη, την κατασκευή, την τροποποίηση, τη συντήρηση αλλά και τον αρχικό και περιοδικό έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης, με στόχο βέβαια την ορθή λειτουργία τους και την ασφάλεια ανθρώπων, ζώων και περιουσιών έναντι κινδύνων.

Θα γίνει παρουσίαση και χρήση σύγχρονου υποστηρικτικού εξοπλισμού (λογισμικού, οργάνων μέτρησης), ο οποίος συμβάλλει στην οργάνωση, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των απαιτούμενων διαδικασιών.

– Σε ποιους απευθύνεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα;

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε μηχανικούς και τεχνικούς με ειδικότητα παρεμφερή με αυτήν του ηλεκτρολόγου μηχανικού. Οι συμμετέχοντες μπορεί να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή στελέχη βιομηχανιών και επιχειρήσεων και να δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν σε αντικείμενα σχετικά με τη μελέτη, την κατασκευή, την τροποποίηση, τη συντήρηση και τον αρχικό ή περιοδικό έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης. Επίσης, πρέπει να είναι κάτοχοι του προτύπου ΕΛΟΤ 60364:2020 ή να το αποκτήσουν έως την έναρξη του επιμορφωτικού προγράμματος.

Φυσικά στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν αδειούχοι ηλεκτρολόγοι αλλά και επαγγελματίες όπως είναι:

 • Διπλωματούχοι μηχανικοί ΑΕΙ.
 • Πτυχιούχοι μηχανικοί ΤΕΙ.
 • Εκπαιδευτικοί.
 • Τεχνικοί ασφαλείας.
 • Απόφοιτοι ΙΕΚ ΕΠΑΛ – ΤΕΕ ηλεκτρολογικής ειδικότητας.
 • Κάθε άλλος επαγγελματίας που δραστηριοποιείται στο αντικείμενο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

– Πότε ξεκινά το πρόγραμμα;

Θα ξεκινήσει στις 3 Οκτωβρίου 2023 και θα περιλαμβάνει 50 ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης. Επίσης, να σημειώσω ότι μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης θα δοθεί πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας αναφέρω και τους εξαιρετικούς εκπαιδευτές που συμμετέχουν στο πρόγραμμά μας, οι οποίοι είναι:

 • Ο επίκουρος καθηγητής Χρήστος Αθ. Χριστοδούλου
 • Η δρ. μηχανικός (ΕΔΙΠ ΕΜΠ) Αικατερίνη Δ. Πολυκράτη
 • Ο δρ μηχανικός (ΕΔΙΠ ΕΜΠ) Νικόλαος Κιμουλάκης
 • Ο δρ μηχανικός Βασίλειος Π. Ανδροβιτσανέας
 • Ο διπλωματούχος μηχανικός και υπεύθυνος ανάπτυξης στην εταιρεία Ti-Soft Χρήστος Σανδαλίδης.

– Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος;

Σκοπός του προγράμματος είναι να συμβάλει στη βελτίωση της αξιοπιστίας, της παραγωγικότητας και των συνθηκών εργασίας του μηχανικού / τεχνικού που δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Επίσης, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να εφοδιάσουμε τους συμμετέχοντες με οργανωμένη γνώση σχετικά με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης και με τις απαιτήσεις που επιβάλλονται για την ασφαλή τους λειτουργία.

– Ποιες δεξιότητες θα αποκτήσουν οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος;

Θα χώριζα τις δεξιότητες αυτές σε δύο είδη: σε βασικές και σε προηγμένες.

Οι  βασικές δεξιότητες είναι οι εξής:

 • Οργάνωση διαδικασίας ελέγχου και επιθεώρησης μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης χαμηλής τάσης.
 • Επιλογή κατάλληλων οργάνων μέτρησης και ορθή χρήση τους κατά τον έλεγχο /ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης επιθεώρηση μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
 • Ορθή εκτέλεση δοκιμών και μετρήσεων κατά τον έλεγχο / επιθεώρηση μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
 • Χρήση λογισμικού CAD για τη μελέτη και σχεδίαση μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης χαμηλής τάσης.
 • Όσον αφορά τις προηγμένες δεξιότητες που μπορεί να αποκτήσει κανείς μέσα από το πρόγραμμα, αυτές είναι:
 • Επιλογή ορθών και κατάλληλων μεθόδων προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας σε συνάρτηση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
 • Εντοπισμός αιτίων που οδηγούν σε μη αποδεκτές μετρήσεις κατά τη δοκιμή και τον έλεγχο μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, με δυνατότητα πρότασης λύσεων για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας της.
 • Τεκμηρίωση διαδικασιών και αποτελεσμάτων ελέγχου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
 • Διακρίβωση – επαλήθευση οργάνων μέτρησης.

-Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος;

Οι εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι εκής:

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Παρουσίαση των εθνικών και ευρωπαϊκών προτύπων που αφορούν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Προστασία έναντι υπερεντάσεων

3η ΕΝΟΤΗΤΑ: Μέσα προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας

4η ΕΝΟΤΗΤΑ: Προστασία έναντι υπερτάσεων

5η ΕΝΟΤΗΤΑ: Κανόνες σχεδίασης

6η ΕΝΟΤΗΤΑ: Μελέτη εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης

7η ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχεδίαση εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης

8η ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχεδίαση ηλεκτρικής εγκατάστασης με τη χρήση CAD

9η ΕΝΟΤΗΤΑ: Μελέτη και σχεδίαση ηλεκτρικής εγκατάστασης με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού

10η ΕΝΟΤΗΤΑ: Τεκμηρίωση ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

11η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γειώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

12η ΕΝΟΤΗΤΑ: Αξιολόγηση της συμμετοχής των επιμορφούμενων στο Πρόγραμμα

Επίσης, να σας ενημερώσω ότι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα αποκτήσουν δωρεάν τα ακόλουθα βιβλία:

α) «Σχέδιο για ηλεκτρολόγους μηχανικούς – Οικιακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις», Ιωάννης Φ. Γκόνος, Αικατερίνη Δ. Πολυκράτη, Εκδόσεις Τζιόλα (2021)

β) «Κτιριακές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις», Νίκος Μ. Κιμουλάκης, Εκδόσεις Παπασωτηρίου (2012),

γ) «Θεμελιακή Γείωση (Πλεονεκτήματα – Εφαρμογές – Υλικά)», Δημήτριος Κόκκινος, Τεχνικές Εκδόσεις ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ

δ) «Αντικεραυνικός Κώδικας Ι – Βασικές αρχές εξωτερικού ΣΑΠ», Τεχνικές Εκδόσεις ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ

ε) «Αντικεραυνικός Κώδικάς ΙΙ – Προστασία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από υπερτάσεις», Τεχνικές Εκδόσεις ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ