Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, 2023

ΑρχικήΤεχνικά ΘέματαΟπτικός έλεγχος κατά ΕΛΟΤ HD 384 - Εγκαταστάσεις πληροφορικής και συστημάτων ασφαλείας

Οπτικός έλεγχος κατά ΕΛΟΤ HD 384 – Εγκαταστάσεις πληροφορικής και συστημάτων ασφαλείας

Η ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και οι διαδικασίες ελέγχου είναι αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα των ηλεκτρολόγων.

Άρθρο του κ. Χαράλαμπου Κουτρούλη*

Οι γειώσεις και οι ισοδυναμικές συνδέσεις στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας πληροφοριών, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς ή διάρρηξης, πρέπει να πληρούν ειδικές προϋποθέσεις, οι οποίες αφορούν:

α) Το σύστημα γείωσης: Στο κτίριο που υπάρχει ή προβλέπεται να υπάρξει μια εγκατάσταση επεξεργασίας πληροφοριών, δεν εφαρμόζεται το σύστημα σύνδεσης των γειώσεων TN-C. Αμέσως μετά την είσοδο της τροφοδότησης στο κτίριο διαχωρίζεται ο ουδέτερος αγωγός [Ν] από τον αγωγό προστασίας [ΡΕ].

β) Τον περιμετρικό ζυγό γείωσης: Η διατομή του περιμετρικού ζυγού γείωσης (εφόσον υπάρχει) πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τη μισή διατομή του μεγαλύτερου αγωγού προστασίας της εγκατάστασης και πάντως μεγαλύτερη από 50 mm2 Cu.

Επιπρόσθετα:

  • Κάθε αγωγός που πρέπει ή επιτρέπεται να συνδεθεί προς τον κύριο ακροδέκτη γείωσης της εγκατάστασης πρέπει να μπορεί να συνδεθεί στον περιμετρικό ζυγό γείωσης σε οποιοδήποτε σημείο του.
  • Οι αγωγοί σύνδεσης των διατάξεων αντικεραυνικής προστασίας προς τον περιμετρικό ζυγό πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερο μήκος και ευθύγραμμη διαδρομή.
  • Ο περιμετρικός ζυγός γείωσης (εφόσον υπάρχει) πρέπει να είναι προσιτός σε όλο το μήκος του. Στα σημεία στήριξης ή διέλευσης μέσα από τοίχους, ο περιμετρικός ζυγός πρέπει να είναι μονωμένος, για λόγους αποφυγής διαβρώσεων.

γ) Τον αγωγό επιστροφής συνεχούς ρεύματος: Στον αγωγό επιστροφής συνεχούς ρεύματος της τροφοδότησης των μηχανημάτων επεξεργασίας πληροφοριών (που χρησιμεύει και ως αγωγός προστασίας και γείωσης λειτουργίας) πρέπει να εξασφαλίζεται ότι σε περίπτωση διακοπής της συνέχειάς του, η αναμενόμενη τάση επαφής μεταξύ δύο συγχρόνως αγώγιμων μερών δεν θα υπερβαίνει τα 50Vac ή 120Vdc.

δ) Τον αγωγό γείωσης λειτουργίας: Για τον υπολογισμό της διατομής των αγωγών γείωσης λειτουργίας πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ρεύματα βραχυκυκλώματος και το ρεύμα κανονικής λειτουργίας και η πτώση τάσης, στην περίπτωση που ο αγωγός γείωσης λειτουργίας χρησιμοποιείται και ως αγωγός επιστροφής. Η διατομή του αγωγού προστασίας και γείωσης λειτουργίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε το συνεχές ρεύμα τροφοδότησης και τα ρεύματα σημάτων να προκαλούν πτώσης τάσης το πολύ 1V. Κατά τον υπολογισμό της πτώσης τάσης δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενες παράλληλες διαδρομές του ρεύματος.

ε) Τις ισοδυναμικές συνδέσεις: Το σύστημα ισοδυναμικών συνδέσεων διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384. Η διατομή του αγωγού ισοδυναμικής σύνδεσης μεταξύ δυο στοιχείων του εξοπλισμού δεν πρέπει να είναι μικρότερη από τη μικρότερη διατομή αγωγού προστασίας που συνδέεται στον εξοπλισμό. Οι αγωγοί ισοδυναμικής σύνδεσης είναι αναγνωρίσιμοι όπως οι αγωγοί προστασίας, με διπλό χρωματισμό (πράσινο / κίτρινο). Όταν ένα τμήμα του εξοπλισμού προβλέπεται να αφαιρείται, η ισοδυναμική σύνδεση μεταξύ των υπολοίπων τμημάτων του εξοπλισμού δεν πρέπει να διακόπτεται, εκτός αν προηγουμένως έχει διακοπεί η τροφοδότηση των τμημάτων αυτών.

*Ο κ. Χαράλαμπος Γ. Κουτρούλης είναι διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός, MSc, διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. (Προτάσεις και σχόλια στα σχετικά θέματα είναι ευπρόσδεκτα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ilektroskopio@koutroulis.gr).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ