Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου, 2023

ΑρχικήΠρόσωπαMartin Bailey (Πρόεδρος EuropeOn): Οι εργολήπτες ηλεκτρολόγοι πρωταγωνιστές στην ενεργειακή μετάβαση

Martin Bailey (Πρόεδρος EuropeOn): Οι εργολήπτες ηλεκτρολόγοι πρωταγωνιστές στην ενεργειακή μετάβαση

Ο κ. Martin Bailey από το Σύνδεσμο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων της Μεγάλης Βρετανίας (ECA) είναι ο νέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων, EuropeOn. Στη συνέντευξη που ακολουθεί μας μιλά για τους στόχους που έχει θέσει για τη θητεία του που μόλις ξεκίνησε.

– Καταρχάς, να σας συγχαρούμε για την εκλογή σας και να ξεκινήσουμε ρωτώντας σας για τους πρώτους στόχους που έχετε θέσει.

– Σας ευχαριστώ! Είμαι εξαιρετικά ευτυχής που αναλαμβάνω την προεδρία της EuropeOn, παρόλο που δεν θα είναι εύκολο να αντικαταστήσω τους προκατόχους μου! Νομίζω ότι ο Gerard Constantin, ο απερχόμενος πρόεδρός μας, έχει ήδη κάνει σπουδαία δουλειά και έχει καταστήσει την EuropeOn ακμάζουσα ένωση. Είμαι ενθουσιασμένος που αναλαμβάνω ειδικά τώρα που η ένωσή μας «ανθίζει», με τα μέλη μας και τη γραμματεία να εργάζονται απρόσκοπτα ως ομάδα για να προσδώσουν αξία στους εργολήπτες ηλεκτρολόγους των μελών μας.

Τα τελευταία τρία χρόνια, η EuropeOn έχει αναδειχθεί πραγματικά, καθώς από μια παραδοσιακή τομεακή εμπορική ένωση έχει μετατραπεί σε κορυφαία εκπρόσωπο του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ακολουθώντας στενά την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και συνεργαζόμενη τακτικά με τους φορείς χάραξης της πολιτικής της. Καθώς οι εργολήπτες ηλεκτρολόγοι σε όλη την Ευρώπη εξελίσσονται με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, έχουμε μετονομάσει την ένωσή μας από AIE (European Association of Electrical Contractors) σε EuropeOn για να σηματοδοτήσουμε αυτό το σημείο-σταθμό στον κλάδο μας.

Θέλω να διασφαλίσω ότι η EuropeOn μπορεί να εκπληρώσει το ρόλο της και να γίνει φάρος για τα μέλη της. Να είναι το επίκεντρο αυτού του εξελισσόμενου τομέα, φέρνοντας κοντά τους εργολήπτες ηλεκτρολόγους και προσελκύοντας όλους τους σχετικούς παίκτες της αλυσίδας μας γύρω από έναν μόνο συνομιλητή. Τώρα που η EuropeOn έχει αποκτήσει υψηλό κύρος, πρέπει να ξαναρχίσουμε το διάλογο με εθνικές ενώσεις όπως είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ), οι οποίες θα ωφεληθούν από την ένταξή τους σε μας.

Θέλω να «χτίσω» πάνω στη στενή συνεργασία που έχουμε καλλιεργήσει μεταξύ των μελών μας, και η οποία έχει ήδη οδηγήσει σε πρωτοποριακά αποτελέσματα, όπως είναι η πρώτη μας έκθεση για τον κλάδο. Αυτή η μεταβατική περίοδος στην ευρωπαϊκή οικονομία θα απαιτήσει περισσότερη συνεργασία από ποτέ, και η EuropeOn θα βοηθήσει τους εργολήπτες ηλεκτρολόγους να προετοιμαστούν για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν. Έχουμε δημιουργήσει νέες ομάδες εργασίας για τις δεξιότητες και την αξιακή αλυσίδα, ειδικά για να αντιμετωπίσουμε το μεταβαλλόμενο περιβάλλον μας, όπου τα μέλη μας μπορούν να μάθουν το ένα από το άλλο, αλλά και από άλλους φορείς με κοινές ιδέες.

Ανυπομονώ να αξιοποιήσω περαιτέρω την ενισχυμένη συνεργασία μας και τις νέες μας ομάδες εργασίας, για να διασφαλίσουμε ότι οι εργολήπτες ηλεκτρολόγοι όλων των μελών μας μπορούν να αποκομίσουν πλήρως τα οφέλη από τις μελλοντικές μεταβάσεις και από τις διαθέσιμες ευκαιρίες, ώστε να γίνει η ηλεκτρική ενέργεια «καύσιμο επιλογής».

– Οι εργολήπτες ηλεκτρολόγοι μπορούν να επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από την αυξημένη δράση για το κλίμα και τις μεταβαλλόμενες ενεργειακές πολιτικές στην Ευρώπη, μέσω της ηλεκτροκίνησης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ. Είναι ο κλάδος έτοιμος να ακολουθήσει τη ζήτηση;

– Όπως ανέφερα, μία από τις βασικές αποστολές της EuropeOn είναι να προετοιμαστεί γι’ αυτή την αλλαγή και να διασφαλίσει ότι οι εργολήπτες ηλεκτρολόγοι είναι έτοιμοι να αναπτυχθούν μέσω αυτής της εξέλιξης στην αγορά μας. Είμαι πεπεισμένος ότι οι επαγγελματίες μας είναι σε εξαιρετική θέση για να το πετύχουν, κι αυτό φάνηκε στην έκθεσή μας «Επιχειρηματικές ευκαιρίες από την Covid-19», η οποία εντόπισε πολλές ευκαιρίες για τα μέλη μας.

Οι εργολήπτες ηλεκτρολόγοι έχουν τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για να ανταποκριθούν σε αυτή τη ζήτηση. Το μόνο που χρειάζονται είναι κάποια κυβερνητική υποστήριξη για να διασφαλιστεί ότι οι υποψήφιοι θα έχουν αρκετά κίνητρα, ώστε να υποβάλουν αίτηση για να ενταχθούν στον κλάδο μας, και να αποκτήσουν πρόσβαση στην εξειδικευμένη εκπαίδευση και στις ευκαιρίες αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Είναι επίσης βασικό ότι καθώς οι ίδιοι οι εργολήπτες ηλεκτρολόγοι πιστεύουν ότι αυτή η μετάβαση θα πραγματοποιηθεί, έχουν τη σιγουριά για να επενδύσουν στην εκπαίδευση των εργαζομένων τους. Αυτό είναι κάτι που απαιτεί περισσότερη κανονιστική και ρυθμιστική βεβαιότητα. Και πάλι είναι δουλειά των κυβερνήσεών μας να θέσουν σαφείς και φιλόδοξους στόχους για ανακαινίσεις, εγκαταστάσεις ηλεκτροκίνησης ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που μπορούν να εξασφαλίσουν σταθερότητα της ζήτησης μεσοπρόθεσμα έως και μακροπρόθεσμα..

Οι επικοινωνιακές δράσεις (lobbying) και η άσκηση επιρροής αποτελούν κεντρικό μέρος της δουλειάς που γίνεται στη EuropeOn. Χάρη στην Ομάδα Εργασίας για την πολιτική μας, είμαστε σε θέση να συγκεντρώνουμε τα σχόλια από τους εργολήπτες ηλεκτρολόγους των μελών μας και να διασφαλίζουμε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ τη λαμβάνουν υπόψη όταν εγκρίνουν νέα μέτρα για το κλίμα και την ενέργεια.

Αυτή η Ομάδα Εργασίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς η ΕΕ σχεδιάζει να προσαρμόσει τους στόχους για την ηλεκτροκίνηση, τα φωτοβολταϊκά κ.ά. στους νέους και υψηλότερους στόχους που θα θέσει για το κλίμα. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι εργολήπτες ηλεκτρολόγοι, καθώς και η αποκεντρωμένη ηλεκτροδότηση, θεωρούνται καθοριστικοί παράγοντες για αυτούς τους στόχους.

Έχουμε επίσης μια τεχνική Ομάδα Εργασίας τα μέλη της οποίας ανταλλάσσουν πληροφορίες και ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τους νέους τύπους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, και υποστηρίζουν με την τεχνογνωσία τους την Ομάδα Εργασίας για την πολιτική μας.

Για παράδειγμα, πολλά από τα μέλη μας έχουν αναφέρει αύξηση της ζήτησης για συστήματα αποθήκευσης μπαταριών, κι αυτό οδηγεί σε νέα ερωτήματα σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για ασφαλείς και αποτελεσματικές εγκαταστάσεις. Η τεχνική Ομάδα Εργασίας διοργάνωσε ένα διαδικτυακό σεμινάριο αφιερωμένο σε αυτό το θέμα για να ενημερώσει τα μέλη μας σχετικά με τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης της ζήτησης για αυτές τις νέες εγκαταστάσεις.

Η Ομάδα Εργασίας μας BIM (Building Information Modeling) λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο, αλλά εστιάζει στη μοντελοποίηση κατασκευαστικών πληροφοριών. Καθώς η μοντελοποίηση πρόκειται να γίνει κυρίαρχος τρόπος εργασίας σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα στο εγγύς μέλλον, δημιουργήσαμε αυτή την ειδική Ομάδα για να διασφαλίσουμε ότι οι εργολήπτες ηλεκτρολόγοι δεν θα χάσουν αυτή την ευκαιρία.

Θέλουμε να τους επιτρέψουμε να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε τέτοια έργα και να αποφύγουμε να αντιμετωπίζονται ως απλοί υπεργολάβοι. Συνεργαζόμαστε επίσης με εργολάβους μηχανικούς σε αυτή την Ομάδα, καθώς αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις, με το ζήτημα της μοντελοποίησης κατασκευαστικών πληροφοριών.

– Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για τις θέσεις εργασίας που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν με τους φιλόδοξους στόχους της ΕΕ τα επόμενα χρόνια;

– Όταν θέλουμε να ακούσουν τη φωνή μας οι πολιτικοί, ένας από τους καλύτερους τρόπους για να τραβήξουμε την προσοχή είναι να αναφέρουμε τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται ήδη από τους εργολήπτες ηλεκτρολόγους και τον αριθμό των θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν ως αποτέλεσμα των πράσινων ανακαινίσεων, της ψηφιοποίησης και το μοντέλο του «prosumer» (producer/consumer: παραγωγός και καταναλωτής).

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε να εκτιμήσουμε νωρίτερα φέτος τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν στον κλάδο μας, βάσει των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια. Στην έκθεσή μας διαπιστώσαμε ότι από τώρα έως το 2030 οι εργολήπτες ηλεκτρολόγοι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν 270.000 θέσεις εργασίας για ενεργειακές ανακαινίσεις, 225.000 θέσεις εργασίας για φωτοβολταϊκά στέγης, 45.000 θέσεις εργασίας για οικιακή αποθήκευση μπαταριών, καθώς και 112.500 θέσεις εργασίας για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.

Αυτά είναι τεράστια νούμερα που μας επιτρέπουν να έχουμε μια ιδέα για την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας και, ακόμη περισσότερο, να ενημερώσουμε τους πολιτικούς γι’ αυτή την πρόκληση. Η συζήτηση για τις θέσεις εργασίας δεν είναι μόνο ένας καλός τρόπος να προσεγγίσουμε τους πολιτικούς· μας επιτρέπει να προωθούμε τους εργολήπτες ηλεκτρολόγους και την αγορά τους στις συμμαχίες μας και σε σχέση με εκπροσώπους άλλων παικτών της αγοράς.

Έχουμε κάνει ξεκάθαρο ότι οι εργολήπτες ηλεκτρολόγοι είναι το βασικό εργατικό δυναμικό που θα χρειαστεί για την ανάπτυξη των τεχνολογιών της ενεργειακής μετάβασης και ότι δεν αρκεί να δοθούν κίνητρα για φωτοβολταϊκά ή ηλεκτρικά οχήματα, αλλά πρέπει επίσης να βεβαιωθούμε ότι υπάρχουν ειδικευμένοι επαγγελματίες για την εγκατάσταση των υποστηρικτικών υποδομών.

– Όλα αυτά που αναφέρετε απαιτούν περισσότερες και εξειδικευμένες δεξιότητες και ειδικά ψηφιακές. Υπάρχει κενό δεξιοτήτων στους επαγγελματίες του κλάδου; Σχεδιάζει η EuropeOn προγράμματα εκπαίδευσης ή άλλες σχετικές δράσεις;

– Η EuropeOn, με την εκστρατεία #Skills4Climate, έχει αναλάβει δράση από το 2019 για να τραβήξει την προσοχή των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σε ένα πιθανό κενό στο εργατικό δυναμικό και στις δεξιότητες. Έχουμε δει με την έκθεση για τις θέσεις εργασίας ότι η επίτευξη των στόχων της ΕΕ θα απαιτήσει ισχυρό ανθρώπινο κεφάλαιο πίσω από την ενεργειακή μετάβαση.

Δεν είναι ο ρόλος της EuropeOn να ορίζει προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς αυτό παραμένει εθνική αρμοδιότητα, αλλά οι εθνικές μας ενώσεις παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και οδηγούν στην ανάπτυξη αυτών των προγραμμάτων. Έχουμε σημαντική ευθύνη όσον αφορά την ενημέρωση όλης της Ευρώπης σχετικά με την έλλειψη εργαζομένων και την ανάγκη να διευρύνουμε τις δεξιότητες στον τομέα μας, και για αυτό παρέχουμε στα μέλη μας ένα φόρουμ για να μοιράζονται τις βέλτιστες πρακτικές τους και να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο.

Στη EuropeOn πιστεύουμε ότι το πρώτο βήμα είναι να διασφαλίσουμε ότι τεχνική εκπαίδευση και καριέρα εκτιμώνται και γίνονται ελκυστικές για τα παιδιά, τους μαθητές και τους γονείς. Αυτό το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί στα πρώτα στάδια, με έμφαση στην προσέγγιση και προσέλκυση και κοριτσιών. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να παραβλέψουμε το 50% του πληθυσμού που είναι γυναίκες και υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στον κλάδο μας.

Υπερασπιζόμενοι την πολιτική μας, ζητήσαμε πρόσφατα οι αναθεωρημένες οδηγίες της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση να περιλαμβάνουν την αξιολόγηση του διαθέσιμου και απαραίτητου εργατικού δυναμικού για την επίτευξη αυτών των στόχων. Αυτό θα ήταν ένα καλό σημείο εκκίνησης για την αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων και εργατικού δυναμικού στον τομέα μας.

Η ανανέωση και η αναβάθμιση δεξιοτήτων θα είναι το κλειδί βραχυπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα. Πράγματι, ένας αυξημένος αριθμός εργαζομένων θα χρειαστεί να αποκτήσει νέες δεξιότητες για να μετακινηθεί από τους «καφέ» τομείς ή τους τομείς ορυκτών σε πιο «πράσινους». Επίσης o κλάδος μας θα πρέπει να προσελκύσει εργαζομένους από άλλους τομείς που δεν υποφέρουν από ελλείψεις και οι οποίοι θέλουν να συμβάλουν στην ενεργειακή μετάβαση. Τέλος, οι σύγχρονες τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση θα απαιτήσουν διά βίου μάθηση και αναβάθμιση δεξιοτήτων. Τέτοιες ευκαιρίες πρέπει να δίνονται και να προσαρμόζονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες όσον αφορά το χρόνο και τους πόρους για την εκπαίδευση των εργαζομένων τους.

Οι εργολήπτες ηλεκτρολόγοι έχουν τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για τις ηλεκτρικές τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της ενεργειακής μετάβασης. Πράγματι, τα μέλη μας μπορεί να χρειαστεί να κάνουν κάποια επιπλέον εκπαίδευση για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στη ζήτηση για πράσινες και ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά είναι τα μόνα που διασφαλίζουν τη σωστή και ασφαλή εγκατάσταση όλων των ενισχυμένων πράσινων τεχνολογιών. Και αυτό θα κάνει πραγματικά τον κλάδο μας πιο ελκυστικό για τις επόμενες γενιές, την «ψηφιακή γενιά», που θέλει να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή κατά μέτωπο, να κάνει σημαντική δουλειά και να προχωρήσει περισσότερο από τις προηγούμενες.

Έρευνα δείχνει ότι το 78% των ενηλίκων στη Βρετανία θέλει να παίξει ρόλο στην επίτευξη του στόχου της χώρας για μηδενικές εκπομπές, ενώ το 57% θέλει να εργαστεί για κάποιον οργανισμό που βοηθά να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Παράλληλα με τις «πράσινες» δεξιότητες, πιστεύω επίσης ότι οι εργολήπτες ηλεκτρολόγοι πρέπει να δουλέψουν και σε άλλες, όπως είναι η εξυπηρέτηση πελατών, η παροχή συμβουλών ή οι πωλήσεις. Αυτό θα είναι το κλειδί για να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις των μελών μας. Έτσι και αλλιώς επισκέπτονται σπίτια και θα πρέπει να μάθουν να συμβουλεύουν τους πελάτες τους για το πώς να κάνουν τα σπίτια τους πιο αποτελεσματικά και άνετα.

Αυτό το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο μιας από τις πρόσφατες συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης που πραγματοποιήσαμε, στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας για την αξιακή αλυσίδα. Εκεί είδαμε ότι οι εργολήπτες ηλεκτρολόγοι μπορούν να αναπτύξουν την επιχείρησή τους συμμετέχοντας σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα, όπως είναι το leasing για ηλεκτρικό εξοπλισμό ή η χρήση έξυπνων συσκευών για περισσότερες υπηρεσίες, όπως είναι για παράδειγμα η προγνωστική συντήρηση που βοηθά στην ανάπτυξη μακροχρόνιας δέσμευσης με τους πελάτες.

Ανυπομονώ πραγματικά για τις επόμενες συζητήσεις μας για νέα θέματα, όπως είναι η ανάδειξη της ποιότητας της εργασίας των εργοληπτών ηλεκτρολόγων, τα πρότυπα και η βελτίωση των δεξιοτήτων πωλήσεων. Θα εντοπίσουμε περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τα μέλη μας, καθώς και νέους τομείς όπου οι εθνικές ενώσεις μπορούν να βοηθήσουν τα μέλη τους να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους.

– Υπάρχει κάποιο μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στους Έλληνες εργολήπτες ηλεκτρολόγους;

– Το βασικό μου μήνυμα είναι ένα: Ενταχθείτε στη EuropeOn! Θα χαρούμε να έχουμε την ελληνική ομοσπονδία μέλος μας, και είμαι βέβαιος ότι οι Έλληνες εργολήπτες ηλεκτρολόγοι θα επωφεληθούν από αυτή την ένταξη. Γνωρίζετε για τις πέντε Ομάδες Εργασίας μας, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ανησυχιών του κλάδου και προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο.

Το έργο μας είναι πολύτιμο για τα μέλη μας, καθώς τα εξοπλίζει καλύτερα για να αντιμετωπίσουν τις δικές τους εθνικές κυβερνήσεις και τις δικές τους πολιτικές, αλλά υπάρχει επίσης άμεση αξία και για τις εταιρείες των εργοληπτών ηλεκτρολόγων. Διοργανώνουμε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και διαδικτυακά σεμινάρια, ώστε να ενημερωθούν απευθείας από την πηγή και να κάνουν τις δικές τους ερωτήσεις.

Τώρα εργαζόμαστε όλοι απρόσκοπτα ως ομάδα, με τη γραμματεία της EuropeOn και τις ενώσεις-μέλη. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να ανεβάσουμε το κύρος του κλάδου σε νέα ύψη, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και στις εθνικές κυβερνήσεις. Θεωρούμαστε πλέον ότι συμβάλλουμε στην προσπάθεια για ακμάζουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για μεγάλες δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Αυτό σημαίνει ότι οι θέσεις μας για τους σχετικούς νόμους της ΕΕ λαμβάνονται όλο και περισσότερο υπόψη από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Ίσως να μη γίνεται αντιληπτό πόσο σημαντικό είναι  να ακούγονται στις συζητήσεις της ΕΕ όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου· ωστόσο πρέπει να έχετε κατά νου ότι πολλά από αυτά που αποφασίζονται στις Βρυξέλλες πρέπει να εφαρμοστούν σε εθνικό επίπεδο.

Εάν αποφασιστεί ότι το 40% της ενέργειας που καταναλώνεται στην ΕΕ θα πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δράσουν παρέχοντας κίνητρα για ηλιακούς συλλέκτες και ηλεκτρικά οχήματα, τα οποία θα επηρεάσουν άμεσα τη ζήτηση για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και θα οδηγήσουν σε περισσότερες δουλειές για τους εργολήπτες ηλεκτρολόγους.

Νομίζω ότι ο κλάδος στην Ελλάδα θα μπορούσε πραγματικά να επωφεληθεί από την εκπροσώπησή του στη EuropeOn· θα μπορούσε να ακουστεί στις Βρυξέλλες, να μάθει από τα άλλα μέλη μας και να προχωρήσει μπροστά!

– Τι θα θέλατε να έχετε πετύχει μέχρι το τέλος της θητείας σας μετά από τρία χρόνια;

– Ελπίζω η θητεία μου να κάνει τη διαφορά στο προφίλ και στην εμπιστοσύνη του κλάδου σε όλη την Ευρώπη. Ελπίζω μέχρι το τέλος της προεδρίας μου οι εργολήπτες ηλεκτρολόγοι να έχουν διευρύνει το πεδίο του αντικειμένου τους, να προσφέρουν ευρύτερες υπηρεσίες και να εμπλακούν σε νέους επιχειρηματικούς τομείς, ακολουθώντας τα πορίσματα των συζητήσεών μας στην Ομάδα Εργασίας της αξιακής αλυσίδας.

Ταυτόχρονα, θέλω να έχουν εδραιώσει τη βασική τους θέση σε αυτές τις αξιακές αλυσίδες, να έχουν αυξήσει την εμπιστοσύνη τους στην εκπαίδευση, να γίνουν γνώστες των αναδυόμενων τεχνολογιών και να ανταποκριθούν σε αυτή τη νέα ζήτηση. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από τις νέες ευκαιρίες που έρχονται με την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, κάτι που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη κερδοφορία για τους εργολήπτες ηλεκτρολόγους.

Όλα αυτά απαιτούν περισσότερη και συνεχή εκπαίδευση από τους ηλεκτρολόγους, οι οποίοι πρέπει να αποκτήσουν όχι μόνο βασικές δεξιότητες –όπως το να έρθουν πιο κοντά με τους πελάτες και να ελέγχουν καλύτερα την επιχείρησή τους– αλλά και σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται για νέες «καθαρές» εγκαταστάσεις.

Θα ήθελα επίσης να κάνω τον κλάδο μας πιο ελκυστικό για όλους τους μαθητές που τελειώνουν το σχολείο. Κι αυτό θα το πετύχουμε με υψηλότερο κύρος και με προώθηση του τομέα μας σε επίπεδο ΕΕ, αλλά και με την αναβάθμιση των εθνικών ενώσεων-μελών μας στις χώρες τους. Μιλώντας για τα μέλη μας, ελπίζω να τα αυξήσουμε περαιτέρω σε όλη την Ευρώπη.

Με το αυξημένο προφίλ και την επιρροή μας, βλέπω επίσης τη EuropeOn να γίνεται όλο και πιο ελκυστική για άλλες ενώσεις που ευθυγραμμίζονται μαζί μας. Η EuropeOn μπορεί να καταστεί κορυφαία κλαδική ένωση στις Βρυξέλλες, καθώς η σημασία του τομέα μας και των ανθρώπων του αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο.

Τέλος, θα εργαστώ για να διασφαλίσω ότι η EuropeOn θα συνδεθεί και θα έρθει σε επαφή με εργολήπτες ηλεκτρολόγους σε όλη την Ευρώπη, μέσω των ενώσεων μελών μας ή ακόμα και απευθείας μέσω των συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης και των διαδικτυακών σεμιναρίων μας. Πρέπει να συνεργαστούμε αποτελεσματικά με τα εθνικά μας μέλη για να διασφαλίσουμε ότι τα μηνύματά μας θα μεταφέρονται στους εργολήπτες ηλεκτρολόγους σε όλη την Ευρώπη. Έτσι ο κλάδος μας θα γνωρίσει ευημερία και θα αποκτήσει επιρροή.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ