Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου, 2023

ΑρχικήΕπικαιρότηταΜ. Ιντζελέρ (Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ): «Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η αλλαγή της...

Μ. Ιντζελέρ (Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ): «Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η αλλαγή της κουλτούρας ανακύκλωσης στη χώρα μας»

Με 15.500 σημεία συλλογής στην Ελλάδα σήμερα, η «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» στοχεύει σε ένα πιο αναβαθμισμένο και καθαρό περιβάλλον, μέσα από την ανακύκλωση κάθε μικρής ή μεγάλης ηλεκτρικής συσκευής.

Ο διευθύνων σύμβουλος της «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» κ. Μάριος Ιντζελέρ μιλά στο περιοδικό «Ηλεκτρολόγος» για το αντικείμενο και την αποστολή της εταιρείας, αλλά και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

– Πώς θα συστήνατε την «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.»; Ποιο είναι το αντικείμενο και η αποστολή της εταιρείας;

– Η «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» είναι εταιρεία ειδικού σκοπού, εγκεκριμένη από τον Ε.Ο.ΑΝ. ως συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΣΕΔ) αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.), λαμπτήρων, δοχείων τόνερ και μελανιών.

Αντικείμενό της είναι η συλλογή, η μεταφορά, ο διαχωρισμός και η επεξεργασία των Α.Η.Η.Ε. και των κατασκευαστικών τους στοιχείων, με τελικό στόχο την απομάκρυνση των επιβλαβών για το περιβάλλον ουσιών και την επανένταξη των αξιοποιήσιμων υλικών ως πρώτης ύλης στην παραγωγή νέων προϊόντων.

Αποστολή μας είναι να μην υπάρχει καμιά συσκευή ή εξοπλισμός χωρίς ορθή διαχείριση, με επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση μέσω των κατάλληλων τεχνικών υποδομών.

– Πώς ακριβώς γίνεται η ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού; Ποια βήματα ακολουθείτε και τι τεχνογνωσία απαιτείται από την εταιρεία σας;

– Εφόσον οι ηλεκτρικές συσκευές, μικρές και μεγάλες, τοποθετηθούν στα σημεία συλλογής μας και στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης, γίνεται η συλλογή τους και προωθούνται σε μια από τις 12 σύγχρονες αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας, που είναι συμβεβλημένες με την «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.».

Εκεί, με απόλυτα ορθό περιβαλλοντικά τρόπο, αναλαμβάνουν την επεξεργασία των συσκευών ακολουθώντας εξειδικευμένα βήματα, ανάλογα με την κατηγορία τους. Τα βασικά στάδια που ακολουθούνται στις μονάδες επεξεργασίας είναι τα εξής: υποδοχή και ζύγιση των φορτίων των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εκφόρτωση και ταξινόμηση ανάλογα με το είδος της συσκευής, προσωρινή αποθήκευση στους χώρους του εργοστασίου, αποσυναρμολόγηση και ανάκτηση των κατασκευαστικών μερών που εμπεριέχουν επικίνδυνες ουσίες.

Ακολουθεί η μηχανική επεξεργασία των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε μηχανικές διατάξεις, η ανάκτηση των κλασμάτων επεξεργασίας, η αποθήκευση των επικίνδυνων υλικών και η περαιτέρω διαχείρισή τους από κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες.

Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των παλιών συσκευών, τα αξιοποιήσιμα υλικά επιστρέφουν στην παραγωγή νέων προϊόντων ως πρώτη ύλη. Χαρακτηριστικά, ο σίδηρος που ανακτάται διατίθεται στις ελληνικές βιομηχανίες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

– Ποια είναι η συμβολή της ανακύκλωσης στην αγορά των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών συνολικά;

– Ανακυκλώνοντας τις ηλεκτρικές συσκευές μέσα από την εξειδικευμένη διαχείριση, ανακτώνται υλικά χρήσιμα στην παραγωγή νέων προϊόντων, χωρίς να χρειάζεται να εξορυχθούν νέα. Τα μέταλλα και κυρίως ο σίδηρος αποτελούν συνολικά το μεγαλύτερο ποσοστό των παραγόμενων υλικών, και χρησιμοποιούνται πλήρως στη βιομηχανία.

Η ανακύκλωση συνεισφέρει στον περιορισμό της βιομηχανικής ρύπανσης, καθώς μειώνεται η παραγωγή τοξικών αερίων και σωματιδίων που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα ή βιομηχανικών αποβλήτων που μολύνουν το νερό και το υπέδαφος. Ταυτόχρονα, με τη μείωση των παραγωγικών διαδικασιών, εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι και περιορίζονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

– Είναι ανεπτυγμένη στην Ελλάδα η έννοια της ανακύκλωσης; Υπάρχει ανταπόκριση από όλους όσους πλαισιώνουν την προσπάθεια ανακύκλωσης, όπως είναι τοπική αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί κλπ.;

– Απαιτείται μια πιο ουσιαστική ενεργοποίηση σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι Ο.Τ.Α. (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) θα έπρεπε να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον τομέα ανακύκλωσης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Σήμερα τα ποσοστά ηλεκτρικών συσκευών που λαμβάνουμε από τους δήμους είναι μεταξύ 2 – 3% στο σύνολο της συλλογής, ενώ διαθέτουμε προς αυτούς το 35% των μέσων συλλογής μας.

Θεωρούμε ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση «πράσινων σημείων», καθώς και η ενεργοποίηση των πολιτών μέσω κινήτρων για μείωση των δημοτικών τελών, θα συμβάλουν στην αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης. Σημαντική είναι η συμμετοχή των καταστημάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών που αυξάνεται διαχρονικά, φτάνοντας το 29% για το 2021.

– Ποια θα λέγατε ότι είναι τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος σας σήμερα;

– Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η αλλαγή κουλτούρας ανακύκλωσης στη χώρα μας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αξίζει να μπούμε στη διαδικασία του διαχωρισμού των αποβλήτων και της εναπόθεσής τους στο σωστό σημείο.

Στόχος της «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» είναι να συμπράξουν οι πολίτες μαζί μας, εναποθέτοντας τα παλιά ηλεκτρικά τους είδη σε ένα από τα 15.500 σημεία συλλογής του δικτύου μας.

Επίσης, δίνεται μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη της συνεργασίας μας με καταστήματα ηλεκτρικών ειδών, δήμους, επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα για περαιτέρω αύξηση των σημείων συλλογής.

Η τεχνολογία εξελίσσεται διαρκώς, κι αυτό επιτάσσει και τη δική μας εξέλιξη με την αλλαγή νοοτροπίας όσον αφορά την ορθή διαχείριση των νέων συσκευών.

– Λαμβάνετε μέρος στην 4η διεθνή έκθεση ENERGIA.TEC για το ηλεκτρολογικό υλικό, το φωτισμό, τα συστήματα ασφαλείας και την ηλεκτροκίνηση. Τι θα μας παρουσιάσετε κατά το τριήμερο 21 – 23 Οκτωβρίου που διοργανώνεται η έκθεση;

– Θεωρούμε αναγκαίο να συμμετάσχουμε στη φετινή ENERGIA.TEC, ως σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, καθώς θα μας δοθεί η ευκαιρία να βρεθούμε στο επίκεντρο των εξελίξεων του κλάδου, ανάμεσα στους πρωταγωνιστές.

Μέσω της παρουσίας μας, επιθυμούμε να παρουσιάσουμε σε παλιούς και νέους συνεργάτες τη συμβολή μας στην ανακύκλωση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού καθώς και την ανάγκη για ορθή διαχείριση αυτού του εξοπλισμού, όταν θεωρηθεί απόβλητο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ